ป้ายกำกับ :

เทศบาลตำบลนากลาง

'ดร.ปริญญา' ปลุกเลิกเรียกรับเงินจากผู้รับเหมา ขอให้การจบชีวิตของวิศวกรเป็นจุดเริ่มต้นการเปลี่ยนแปลง

‘ดร.ปริญญา’เสียใจกับการจบชีวิตของวิศวกรหนุ่มชี้สิ่งที่เขียนไว้ในจดหมายเป็นเรื่องที่เกิดบ่อยๆในวงราชการทั้งส่วนกลางและส่วนท้องถิ่นปลุกขอให้ความสูญเสียครั้งนี้เป็นจุดเริ่มต้นการเปลี่ยนแปลงเลิกเรียกรับเงินจากผู้รับเหมา

เพิ่มเพื่อน