ป้ายกำกับ :

เปิดหลักสูตร

ดุริยางคศิลป์ ร่วมกับ วิทยาลัยการจัดการ ม.มหิดล เปิดหลักสูตร MEI อัพสกิลนักดนตรีสายพันธุ์ใหม่ สู่การเป็นนักบริหารอย่างมืออาชีพ

วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ และ วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัย มหิดล ร่วมมือเปิดหลักสูตร MEI (Music Entrepreneurship and Innovation) หลักสูตรปริญญาตรีดนตรี ควบปริญญาโท

เพิ่มเพื่อน