ป้ายกำกับ :

เปิด 3 ปัจจัยเสี่ยง

ttb เปิด 3 ปัจจัยเสี่ยงเศรษฐกิจปี 65 โควิด - เงินเฟ้อ - นโยบายการค้า

ttb analytics ประเมิน 3 ปัจจัยเสี่ยงปี 65 ที่ภาคธุรกิจต้องเผชิญ ชี้ผู้ประกอบการปรับตัว วางกลยุทธ์ตามระดับผลกระทบ พร้อมแนะภาครัฐช่วยเหลือกลุ่มธุรกิจให้ตรงตามความเสี่ยง

เพิ่มเพื่อน