ป้ายกำกับ :

เป้าหมายของขบวนการค้ามนุษย์

คนแบบไหน? เป็นเป้าหมายของขบวนการค้ามนุษย์

ปัญหาเรื่อง การค้ามนุษย์ ถือเป็นภัยอาชญากรรมที่เป็นเรื่องใกล้ตัว เป็นการละเมิด สิทธิ เสรีภาพ และความมั่นคงของมนุษย์ อย่างร้ายแรง

เพิ่มเพื่อน