ป้ายกำกับ :

เพจภาคีประชาชนปกป้องสถาบันฯ

นักรบองค์ดำ จัดกิจกรรมรำลึกและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของรัชกาลที่9

กลุ่มต้นกล้าเทิดทูนสถาบัน, กลุ่มนักรบองค์ดำ  และเพจภาคีประชาชนปกป้องสถาบันฯ พร้อมด้วยประชาชน จัดกิจกรรม “รำลึก และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ในหลวงรัชกาลที่ 9 “

เพิ่มเพื่อน