ป้ายกำกับ :

เพิ่มประสิทธิภาพขนส่ง

'เจ้าท่า' ลุยแผนขุดลอกร่องน้ำเพิ่มประสิทธิภาพขนส่งรับการขยายตัวกิจกรรมทางน้ำ

“กรมเจ้าท่า” เร่งแผนขุดลอก 125 ร่องน้ำทั่วประเทศ ยกระดับความปลอดภัยขนส่งทางน้ำ เพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำ ฟื้นฟูระบบนิเวศ ดูแลสิ่งแวดล้อม แหล่งน้ำธรรมชาติยั่งยืน

เพิ่มเพื่อน