'เจ้าท่า' ลุยแผนขุดลอกร่องน้ำเพิ่มประสิทธิภาพขนส่งรับการขยายตัวกิจกรรมทางน้ำ

“กรมเจ้าท่า” เร่งแผนขุดลอก 125 ร่องน้ำทั่วประเทศ ยกระดับความปลอดภัยขนส่งทางน้ำ เพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำ ฟื้นฟูระบบนิเวศ ดูแลสิ่งแวดล้อม แหล่งน้ำธรรมชาติยั่งยืน

20 เม.ย. 2566 – กรมเจ้าท่า โดยสำนักงานพัฒนาและบำรุงรักษาทางน้ำ ได้จัดทำแผนงานภายใต้ปีงบประมาณ 2566 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของระบบขนส่งทางน้ำ เพื่อยกระดับความปลอดภัยรองรับการขยายตัวการขนส่งทางน้ำ เพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจของไทย พร้อมกับเพิ่มระบบระบายน้ำ ปริมาณน้ำสำรองในแหล่งน้ำธรรมชาติ โดยมีเป้าหมายดำเนินการจำนวน 125 ร่องน้ำทั่วประเทศ รวมถึงการขุดลอกร่องน้ำและกำจัดผักตบชวา โดยจะดำเนินการขุดลอกดินให้ได้ 8.253 ล้านลูกบาศก์เมตร และกำจัดผักตบชวาประมาณ 658,000 ตัน วางแผนให้แล้วเสร็จภายในปีงบประมาณนี้ ด้วยวงเงินงบประมาณ 274 ล้านบาท

ทั้งนี้ ตามแผนงานของสำนักพัฒนาและบำรุงรักษาทางน้ำ มี 8 พื้นที่ในส่วนภูมิภาค และ 2 พื้นที่ในส่วนกลาง ดังนี้สำนักงานพัฒนาและบำรุงรักษาทางน้ำ 1 พระนครศรีอยุธยา มีเป้าหมายขุดลอกและบำรุงรักษารองน้ำ จำนวน 20 ร่องน้ำ โดยจะขุดลอกดินปริมาณ 1.25 ล้านลูกบาศก์เมตร ภายใต้งบประมาณ 32 ล้านบาท กำจัดผัก 510,000 ตัน ใช้งบประมาณ 14 ล้านบาท

สำนักงานพัฒนาและบำรุงรักษาทางน้ำ 2 นครสวรรค์ มีเป้าหมายขุดลอกและบำรุงรักษาร่องน้ำ จำนวน 8 ร่องน้ำ จะขุดลอกดินปริมาณ 915,000 ลูกบาศก์เมตรใช้งบประมาณทั้งสิ้น 23.87 ล้านบาท กำจัดผักตบชวา 148,000 ตัน ใช้งบประมาณทั้งสิ้น 4.22 ล้านบาท

สำนักงานพัฒนาและบำรุงรักษาทางน้ำ 3 ตรัง มีแผนและบำรุงรักษาร่องน้ำชายฝั่งทะเล 11 ร่องน้ำ จะดำเนินการขุดลอกดินปริมาณ 850,000 ลูกบาศก์เมตร ใช้งบประมาณทั้งสิ้น 30.37 ล้านบาท

สำนักงานพัฒนาและบำรุงรักษาทางน้ำ 4 สงขลา มีแผนและบำรุงรักษาร่องน้ำชายฝั่งทะเล 16 ร่องน้ำ จะดำเนินการขุดลอกดินปริมาณ 700,000 ลูกบาศก์เมตรใช้งบประมาณทั้งสิ้น 25.01 ล้านบาท

สำนักงานพัฒนาและบำรุงรักษาทางน้ำ 5 จันทบุรี มีแผนและบำรุงรักษาร่องน้ำชายฝั่งทะเล 10 ร่องน้ำ จะดำเนินการขุดลอกดินปริมาณ 600,000 ลูกบาศก์เมตรใช้งบประมาณทั้งสิ้น 21.44 ล้านบาท

สำนักงานพัฒนาและบำรุงรักษาทางน้ำ 6 สุราษฎร์ธานี มีแผนและบำรุงรักษาร่องน้ำชายฝั่งทะเล 24 ร่องน้ำ จะดำเนินการขุดลอกดินปริมาณ 800,000 ลูกบาศก์เมตร ใช้งบประมาณทั้งสิ้น 28.59 ล้านบาท

สำนักงานพัฒนาและบำรุงรักษาทางน้ำ 7 เชียงใหม่ มีเป้าหมายขุดลอกและบำรุงรักษารองน้ำ จำนวน 18 ร่องน้ำ โดยจะขุดลอกดินปริมาณ 900,000 ลูกบาศก์เมตร ใช้งบประมาณทั้งสิ้น 23.41 ล้านบาท

สำนักงานพัฒนาและบำรุงรักษาทางน้ำ 8 ขอนแก่น มีเป้าหมายขุดลอกและบำรุงรักษาร่องน้ำ จำนวน 16 ร่องน้ำ โดยจะขุดลอกดินปริมาณ 983,600 ลูกบาศก์เมตร ใช้งบประมาณทั้งสิ้น 25.66 ล้านบาท

และ ส่วนกลางมีเป้าหมายขุดลอกและบำรุงรักษาชายฝั่งทะเล จำนวน 2 ร่องน้ำ โดยจะขุดลอกดินปริมาณ 1.25 ล้านลูกบาศก์เมตร ใช้งบประมาณทั้งสิ้น 44.83 ล้านบาท

กรมเจ้าท่า ได้ตระหนักถึงความสำคัญในการขุดลอกและบำรุงรักษาร่องน้ำ เพื่อเพิ่มความปลอดภัยในภาคการคมนาคม ขนส่งทางน้ำ รวมทั้งการดูแลด้านสิ่งแวดล้อมทางน้ำโดยการฟื้นฟูระบบนิเวศ การจัดเก็บผักตบชวาและวัชพืช เพื่อเพิ่มคุณภาพให้กับแหล่งน้ำ ให้สามารถใช้ประโยชน์ได้สูงสุด นอกจากนั้นแล้ว ยังเป็นการเตรียมความพร้อมในเชิงป้องกัน ของสถานการณ์น้ำในช่วงฤดูแล้งและเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำในช่วงน้ำหลาก โดยอาศัยแหล่งน้ำธรรมชาติในการบริหารจัดการน้ำอย่างมีประสิทธิภาพ ให้สอดคล้องกับความต้องการในการใช้น้ำเพื่ออุปโภคบริโภค ทั้งภาคการเกษตร การประมง และการท่องเที่ยว ซึ่งนับเป็นอีกบทบาทที่สำคัญของกรมเจ้าท่าในการสนับสนุนทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อมของประเทศไทย

เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

‘เจ้าท่า’ ลุยสำรวจร่องน้ำเร่งเชื่อมประตูการค้าระดับภูมิภาค

‘กรมเจ้าท่า’ กางแผนงบประมาณปี66 ลุยสำรวจ–จัดทำแผนที่ร่องน้ำแบบบูรณาการ หนุนแผนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางน้ำ สร้างขีดความสามารถการแข่งขันให้ผู้ประกอบการไทย หวังเปิดประตูเชื่อมโยงโลกการค้าระดับภูมิภาค

กฎหมายเอื้อมไม่ถึง! เรือสุดชุ่ยทิ้งคราบน้ำมันเสีย ทำลายหาดบางแสน

ผงะ! คราบน้ำมันลอยเกลื่อนหาดบางแสน ต้นตอเป็นเรือเดินสมุทร กลางทะเล แอบลักลอบเปลี่ยนถ่ายน้ำมัน แล้วทิ้งน้ำมันเสียลงทะเล  ด้านเจ้าท่า ยันไม่มีหลักฐานคาหนังคาเขา

นายกฯห่วงใยประชาชนกำชับ เจ้าท่า ปภ. ดูแลเข้มงวดช่วงลอยกระทง

นายกฯห่วงใยประชาชนในเทศกาลลอยกระทง แนะปฏิบัติตามมาตรการความปลอดภัย กำชับเจ้าท่า ปภ. ตรวจโป๊ะ ท่าน้ำ สถานที่จัดงาน พร้อมเข้มงวดห้ามจุดพลุ ปล่อยโคมลอยในพื้นที่รอบสนามบินทุกแห่งป้องกันอุบัติเหตุต่ออากาศยาน