ป้ายกำกับ :

แก้ปัญหาภัยแล้ง

ทบ.จับมือหลายหน่วยงาน แก้ปัญหาภัยแล้ง 'ผบ.ทบ.' ยันต้องแก้ไขต่อเนื่อง

ทบ.จับมือหลายหน่วยงาน แก้ปัญหาภัยแล้ง ‘ผบ.ทบ.’ เผยต้องแก้ไขต่อเนื่อง เช่นเดียวกับ ปัญหาเศรษฐกิจจากสงคราม ความยากจน ต้องให้ทุกฝ่ายช่วยกันลดปัญหาความเหลื่อมล้ำ

‘ในหลวง’ ทรงห่วงภัยแล้ง เสด็จฯ เปิดโครงการจัดหาน้ำบาดาลขนาดใหญ่

ในหลวง ทรงห่วงใยราษฎรขาดแคลนน้ำ เสด็จฯ เปิดโครงการจัดหาน้ำบาดาลขนาดใหญ่แก้ปัญหาภัยแล้งอันเนื่องมาจากพระราชดำริต้นแบบที่ จ.กาญจนบุรี ประชาชนได้รับประโยชน์ 6 หมื่นคน พื้นที่ได้รับน้ำบาดาล 3 แสนไร่

เพิ่มเพื่อน