ป้ายกำกับ :

แจ้งบัญชีทรัพย์สิน

'เนติบริกร' ย้ำ ปม 8 ปี นายกฯ กับยื่นบัญชีทรัพย์สินไม่เชื่อมโยงกัน ใกล้ 24 ส.ค.ยื่นศาลรธน.วินิจฉัยได้

‘วิษณุ’ ย้ำ ปม 8 ปี นายกฯ กับยื่นบัญชีทรัพย์สินไม่เชื่อมโยงกัน เคยพูดมาแล้วว่ากฎหมายไม่ได้บังคับให้ต้องยื่น ระบุใกล้ 24 ส.ค.สมาชิกรัฐสภาไปยื่นศาลรธน.วินิจฉัยเรืองคุณสมบัติการดำรงตำแหน่งนายกฯได้

‘ศักดิ์ดา’ อธิบดีกรมน้ำบาดาลคนดัง แจ้ง ป.ป.ช.มีทรัพย์สิน 28 ล้าน วัว 140 ตัว พระเครื่อง 19 องค์

ป.ป.ช. เปิดเผยบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินของนายศักดิ์ดา วิเชียร์ศิลป์ อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาล กรณียื่นทุก 3 ปีตลอดระยะเวลาที่ยังดำรงตำแหน่งเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ  

เพิ่มเพื่อน