ป้ายกำกับ :

แต่งตั้งรองอธิการบดี

สภามหาวิทยาลัยรามคำแหง เบรกแต่งตั้งรองอธิการบดีเกินความจำเป็น 30 ตำแหน่ง

สภามหาวิทยาลัยรามคำแหง ระงับการแต่งตั้งรองอธิการบดีเกินความจำเป็น 30 ตำแหน่ง เหตุจำนวนนักศึกษาน้อยลง งบประมาณรายรับก็ลดลง แนะปรับโครงสร้างและภารกิจให้สอดคล้องกันสถานการณ์ปัจจุบัน

เพิ่มเพื่อน