ป้ายกำกับ :

แต่งแต้มเติมบุญ

เรายกวัดมาไว้ที่เซเว่นฯ สัญจร วันอาสาฬหบูชา ลงพื้นที่ปรับปรุงภูมิทัศน์ ร่วมกับชมรมจิตสาธารณะซีพี ออลล์ และพนักงานเซเว่น ณ วัดบางพูดใน จ.นนทบุรี

โครงการเรายกวัดมาไว้ที่เซเว่นฯ สัญจร “แต่งแต้มเติมบุญ” เนื่องในวันอาสาฬหบูชา ซึ่งเป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาที่พุทธศาสนิกชนจะร่วมกันเข้าวัดเพื่อประกอบศาสนพิธีร่วมกัน

เพิ่มเพื่อน