ป้ายกำกับ :

แผนการบริหารจัดการน้ำ

โอ่ผลพวงบริหารจัดการน้ำปี 64/65 ส่งผลไทยไม่มีประกาศภัยแล้ง

จากการบูรณาการแก้ไขปัญหาในช่วงฤดูแล้งปี 64/65 ผ่านมา ส่งผลให้ประเทศไทยไม่มีการประกาศภัยแล้ง ซึ่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ปฏิบัติการตามมาตรการและแผนเชิงรุกเพื่อรับมือภัยแล้งที่วางไว้อย่างเคร่งครัด

'นายกฯ' สั่งเตรียมพร้อมรับมือภัยแล้ง ขอความร่วมมือปชช.ใช้น้ำอย่างประหยัด

โฆษกรัฐบาลเผย ‘นายกฯ’ ติดตามสถานการณ์น้ำ สั่งเตรียมพร้อมรับมือภัยแล้ง บรรเทาความเดือดร้อนในภาพรวม พร้อมขอความร่วมมือปชช.ใช้น้ำอย่างประหยัด คุ้มค่า เกิดประโยชน์สูงสุด

เพิ่มเพื่อน