ป้ายกำกับ :

แผนยุทธศาสตร์พรรค

เวิร์คช็อปยุทธศาสตร์ประชาชาติ สงขลา-สตูล ‘ทวี’ ลั่นขอ 25 ส.ส.

‘ทวี’ล่องใต้ร่วมเวิร์คชอปทำแผนยุทธศาสตร์พรรคประชาชาติ สงขลา-สตูล ผู้สนับสนุนร่วมประชุมพรึบ ตั้งเป้าได้ ส.ส.เพิ่ม 20-25 ที่นั่ง

เพิ่มเพื่อน