ป้ายกำกับ :

แผนสำรองน้ำ

สทนช.ติดตามความก้าวหน้าและวางแผนสำรองน้ำต้นทุนในฤดูฝนเพื่อเตรียมพร้อมรองรับภัยแล้ง

สทนช.ติดตามความก้าวหน้าและวางแผนสำรองน้ำต้นทุน ในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต ณ “อ่างเก็บน้ำคลองกะทะ” “โครงการวางท่อน้ำดิบพร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำ (คลองกะทะ)

เพิ่มเพื่อน