สทนช.ติดตามความก้าวหน้าและวางแผนสำรองน้ำต้นทุนในฤดูฝนเพื่อเตรียมพร้อมรองรับภัยแล้ง

สทนช.ติดตามความก้าวหน้าและวางแผนสำรองน้ำต้นทุน ในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต ณ “อ่างเก็บน้ำคลองกะทะ” “โครงการวางท่อน้ำดิบพร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำ (คลองกะทะ) เพื่อสูบผันน้ำในฤดูฝนไปผลิตน้ำประปาและรักษาน้ำต้นทุนในอ่างเก็บน้ำคลองกะทะ” ณ สถานีผลิตน้ำคลองกะทะ การประปาส่วนภูมิภาค สาขาภูเก็ต “ขุมน้ำประปาเทศบาลตำบลเชิงทะเล” และ “โครงการแก้มลิงบ้านโคกโตนดพร้อมระบบผันน้ำไปยังอ่างเก็บน้ำบางเหนียวดำ” โดยคาดว่าโครงการข้างต้น จะช่วยสำรองน้ำต้นทุนของจังหวัดภูเก็ตได้กว่า 0.85 ล้าน ลูกบาศก์เมตรต่อปี

วันนี้ (19 กันยายน 2565) นายสราวุธ ชีวะประเสริฐ รองเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (สทนช.) เปิดเผยภายหลังลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าและติดตามผลการการศึกษาของโครงการ ซึ่ง สทนช. อยู่ระหว่างดำเนินการโครงการศึกษาแผนหลักแบบบูรณาการเพื่อการบรรเทาอุทกภัยและภัยแล้งพื้นที่เฉพาะ (Area based) เกาะภูเก็ต โดยได้มอบหมายให้มหาวิทยาลัยนเรศวรและกลุ่มบริษัทที่ปรึกษาดำเนินการศึกษา ด้านการจัดทำแผนหลักแบบบูรณาการ แนวทางการบริหารจัดการน้ำอย่างบูรณาการที่ครอบคลุมตามแผนแม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ 20 ปี ทั้ง 6 ด้าน ตลอดจนรวบรวม กลั่นกรองและจัดลำดับความสำคัญ แผนปฏิบัติการ ระยะเร่งด่วน ระยะกลาง และระยะยาวของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และจัดทำรายงานศึกษาวางโครงการเบื้องต้น สำหรับโครงการที่มีความเร่งด่วน ตามแนวทางการแก้ปัญหาตามแผนแม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ 20 ปี ทั้ง 6 ด้าน อย่างน้อย 6 โครงการ ทั้งนี้ มีคณะสื่อมวลชน หน่วยงานภาครัฐ และภาคประชาชน เข้าร่วมในกิจกรรมสร้างการรับรู้ผ่านสื่อ ครั้งที่ 1 โครงการศึกษาแผนหลักแบบบูรณาการเพื่อการบรรเทาอุทกภัยและภัยแล้งพื้นที่เฉพาะ (Area based) เกาะภูเก็ต กว่า 50 คน

จากการศึกษาพบว่า จังหวัดภูเก็ต มีปริมาณน้ำต้นทุนรวม 80.90 ล้านลูกบาศก์เมตร แบ่งออกเป็น อ่างเก็บน้ำ 21.53 ล้านลูกบาศก์เมตร โครงการพัฒนาแหล่งน้ำขนาดเล็ก 1.49 ล้านลูกบาศก์เมตร ขุมน้ำและขุมเหมือง 21.02 ล้านลูกบาศก์เมตร แหล่งน้ำขนาดเล็ก 9.75 ล้านลูกบาศก์เมตร และน้ำบาดาล 27.11 ล้านลูกบาศก์เมตร คาดว่าจะมีความต้องการใช้น้ำรวม 87.67 ล้านลูกบาศก์เมตรต่อปีในปี 2570 และในปี 2583 คาดว่าจะมีความต้องการใช้น้ำถึง 104.93 ล้านลูกบาศก์เมตร ด้วยเหตุนี้ แหล่งน้ำต้นทุนในปัจจุบัน จึงยังไม่เพียงพอต่อความต้องการใช้น้ำ โดยเฉพาะความต้องการน้ำเพื่อการท่องเที่ยว ซึ่งในอนาคตจะมีความต้องการน้ำถึง 23.58 ล้านลูกบาศก์เมตร ในปี 2570 และ 33.18 ล้านลูกบาศก์เมตร ในปี 2580 หรือคิดเป็นร้อยละ 26.89 และ 31.62 ของความต้องการน้ำทั้งหมดต่อปี

“การเพิ่มศักยภาพให้แก่การสำรองน้ำต้นทุน ของจังหวัดภูเก็ตในช่วงฤดูฝน เพื่อรองรับความต้องการน้ำในช่วงฤดูแล้ง มีความสำคัญต่อการบริหารจัดการน้ำเพื่ออุปโภค บริโภคและอุตสาหกรรม โดยเฉพาะอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว ซึ่งขับเคลื่อนเศรษฐกิจหลักของจังหวัดภูเก็ตและของประเทศ จากการศึกษา ได้มีการวางโครงการเบื้องต้นแล้ว จำนวน 6 โครงการ ซึ่งสอดคล้องตามแผนแม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ 20 ปี ทั้ง 6 ด้าน ของสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ” นายสราวุธ กล่าว

ทั้งนี้ รองเลขาธิการ สทนช. และคณะ ได้ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำและการบริหารจัดการน้ำที่อ่างเก็บน้ำคลองกะทะ ในพื้นที่ตำบลฉลอง อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต โครงการวางท่อน้ำดิบพร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำ (คลองกะทะ) เพื่อสูบผันน้ำในฤดูฝนไปผลิตน้ำประปาและรักษาน้ำต้นทุนในอ่างเก็บน้ำคลองกะทะ ณ สถานีผลิตน้ำคลองกะทะ การประปาส่วนภูมิภาค สาขาภูเก็ต ขุมน้ำประปาเทศบาลตำบลเชิงทะเล ในพื้นที่ตำบลเชิงทะเล อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต และ โครงการแก้มลิงบ้านโคกโตนดพร้อมระบบผันน้ำไปยังอ่างเก็บน้ำบางเหนียวดำ ในพื้นที่ตำบลเชิงทะเล อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต หากโครงการพัฒนา ตามแผนทั้ง 3 โครงการข้างต้นแล้วเสร็จ จะสามารถเพิ่มศักยภาพในการสำรองน้ำต้นทุน เพิ่มขึ้นถึง 0.85 ล้านลูกบาศก์เมตรต่อปี

เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

'ลุงป้อม' ลุย 'กาฬสินธุ์-ร้อยเอ็ด' ขันนอตปัญหา 'น้ำ-ที่ดินทำกิน'

'ลุงป้อม' ลงอีสาน ขันนอตแก้ปัญหาน้ำพื้นที่เสี่ยง พร้อมมอบสิทธิ์ที่ดินทำกิน ย้ำลงไปช่วยแก้การจำนองขายฝาก อย่าให้ที่ดินหลุดมือเกษตรกร

'บิ๊กป้อม' ลงพื้นที่มุกดาหาร ติดตามแก้ปัญหาน้ำ สั่งรับมือภัยแล้ง-แก้ปัญหาที่ดินทำกิน

'บิ๊กป้อม' ลงพื้นที่จ.มุกดาหาร ติดตามแก้ปัญหาน้ำภาคอีสาน สั่งรับมือภัยแล้ง-แก้ปัญหาที่ดินทำกินประชาชน

'กรมน้ำบาดาล' หนาว! 'พีระพันธุ์' สั่งสอบเหตุชะลอโครงการพระราชดำริแก้ภัยแล้ง ลั่นต้องไม่มีโกง

“พีระพันธุ์” สั่งตรวจสอบการใช้งบ “กรมน้ำบาดาล” หลังอธิบดีคนใหม่ สั่งชะลอโครงการพระราชดำริแก้ภัยแล้งให้ประชาชนชาวโคราช ทั้งปรับแก้ “การจัดซื้อจัดจ้าง-สเปคการก่อสร้าง” จนชาวบ้านร้องเรียน หวั่นไม่มีน้ำใช้ทันช่วงภัยแล้งที่จะถึง

สทนช.ตอบด้วย! คนอ่างทอง จี้ถามบริหารจัดการน้ำแบบไหน ท่วมหนักถึง 6 อำเภอ

นายภราดร ปริศนานันทกุล ส.ส.อ่างทอง และโฆษกพรรคภูมิใจไทย เปิดเผยว่า สถานการณ์น้ำท่วมจังหวัดอ่างทอง ตอนนี้น้ำท่วมไปแล้ว 6 อำเภอเกือบจะทุกหมู่บ้าน เหลือเพียงอำเภอสามโก้ ที่ยังไม่ได้ท่วม