ป้ายกำกับ :

แสงจันทร์

'อ.ไข่ มาลีฮวนน่า' เปิดตัวน้ำปลาร้าผสมกัญชา

อ.ไข่ มาลีฮวนน่า เปิดตัวผลิตภัณฑ์น้ำปลาร้าผสมกัญชาแบรนด์แสงจันทร์ สร้างทางเลือกให้กับผู้บริโภค ได้บริโภคน้ำปลาร้าที่มีคุณภาพ สะอาด ปลอดภัย ผ่านกระบวนการผลิตจากโรงงานที่ได้รับการรับรอง โดยน้ำปลาร้าปรุงสุกภายใต้แบรนด์แสงจันทร์ จะมี 2 แบบ คือ แบบที่มีส่วนผสมของกัญชา และแบบธรรมดาที่ไม่มีส่วนผสมของกัญชา

เพิ่มเพื่อน