ป้ายกำกับ :

แหล่งอุตสาหกรรม

กรมรางฯผุด ‘R-Map’ เชื่อมขนส่งทางรางทั่วประเทศแบบไร้รอยต่อ

กรมราง เดินหน้าผุด “R-Map” เร่งศึกษาแผนแม่บทพัฒนาโครงข่ายรถไฟให้ครอบคลุม และเชื่อมโยงพื้นที่ทั่วประเทศและรองรับการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบได้อย่างไร้รอยต่อเชื่อมต่อการขนส่งทางราง กับแหล่งอุตสาหกรรม กว่า 91 แห่ง ใน 18 จังหวัด

เพิ่มเพื่อน