กรมรางฯผุด ‘R-Map’ เชื่อมขนส่งทางรางทั่วประเทศแบบไร้รอยต่อ

กรมราง เดินหน้าผุด “R-Map” เร่งศึกษาแผนแม่บทพัฒนาโครงข่ายรถไฟให้ครอบคลุม และเชื่อมโยงพื้นที่ทั่วประเทศและรองรับการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบได้อย่างไร้รอยต่อเชื่อมต่อการขนส่งทางราง กับแหล่งอุตสาหกรรม กว่า 91 แห่ง ใน 18 จังหวัด

23 ธ.ค. 2564 นายพิเชฐ คุณาธรรมรักษ์ รองอธิบดีกรมการขนส่งทางราง (ขร.) เปิดเผยภายหลังเป็นประธานเปิดการสัมมนาเปิดตัว “โครงการศึกษาความเป็นไปได้ในการพัฒนาโครงข่ายรถไฟให้ครอบคลุม และเชื่อมโยงพื้นที่ทั่วประเทศและรองรับการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบได้อย่างไร้รอยต่อ (R-MAP ) ว่า โครงการนี้ จะมีการทบทวนแผนแม่บทการพัฒนาโครงข่ายทางรถไฟสนับสนุนเขตเศรษฐกิจพิเศษ การท่องเที่ยว และการพัฒนาพื้นที่ เพื่อการพัฒนาโครงข่ายรถไฟให้ครอบคลุมและเชื่อมโยงพื้นที่ทั่วประเทศ รวมทั้งรองรับการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบได้อย่างไร้รอยต่อ

ทั้งนี้โดยจะเป็นการเชื่อมต่อโครงข่ายเดิมกับแหล่งเกษตรกรรม แหล่งท่องเที่ยว นิคมอุตสาหกรรม และประเทศเพื่อนบ้าน ในพื้นที่ในระดับจังหวัดและระดับภูมิภาค รวมถึงการพัฒนาเรื่องสิ่งอำนวยความสะดวกและโครงสร้างพื้นฐานด้านโลจิสติกส์รูปแบบต่าง ๆ เพื่อสนับสนุนการขยายตัวของระบบเศรษฐกิจ การกระจายโอกาส การพัฒนาความเจริญสู่ระดับจังหวัด และภูมิภาค แม้ว่าจะมี แผนการก่อสร้างรถไฟทางคู่ทั้งระยะที่ 2 และ สายใหม่ เพิ่มถึง17 ส้นทางระยะทางรวม 2,932 กม. แต่ส่วนใหญ่ เป็นการก่อสร้างทางเพิ่มอีก 1 ทางคู่ไปตามแนวรถไฟเดิมอย่างไรก็ตามในขณะที่ปัจจุบันการพัฒนาพื้นที่มีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างมาก ทั้งแหล่งเกษตรกรรม อุตสาหกรรม ท่องเที่ยว และชุมชน ดังนั้นเส้นทางรถไฟที่มี จึงอาจยังไม่ครอบคลุมพื้นที่ โดยเฉพาะพื้นที่เกษตรกรรมที่ระจายอยู่ทั่วประเทศ แหล่งอุตสาหกรรม ที่ต้องการให้มีระบบรางเข้าถึงช่วยการกระจายสินค้า ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประหยัดต้นทุน อย่างแท้จริง

ทั้งนี้ประกอบกับ การที่รัฐบาลมีความต้องการสร้างความสามารถในการแข่งขัน มีเป้าหมายในการการยกระดับศักยภาพของประเทศในหลากหลายมิติ ซึ่งในแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติในประเด็นโครงสร้างพื้นฐาน ระบบโลจิสติกส์ และดิจิทัล (พ.ศ. 2561-2580) ที่ให้ความสำคัญกับการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับและสนับสนุนความสามารถในการแข่งขันของประเทศในด้านโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมและระบบโลจิสติกส์เพื่อให้สามารถสนับสนุนการขนส่งสินค้าต่อเนื่องหลายรูปแบบอย่างไร้รอยต่อ

สำหรับโครงการ R-map เป็นอีกหนึ่งการขับเคลื่อนเชิงนโยบาย ในปี 2565-2566 ด้านโครงสร้างพื้นฐานระบบคมนาคมขนส่งทางรางเพื่อบูรณาการ โครงข่ายระบบรางสร้างความสมดุลและความเข้มแข็งอย่างมีคุณภาพให้แก่ระบบเศรษฐกิจมหภาค ใช้เวลาศึกษา 12 เดือน หรือสรุปผลในเดือนก.ค. 2565 ซึ่งผลการศึกษาที่ได้จะนำไปจัดทำแผนการพัฒนาโครงข่ายรถไฟให้ครอบคลุมและเชื่อมโยงพื้นที่ทั่วประเทศและรองรับการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบได้อย่างไร้รอยต่อให้เป็นรูปธรรม โดยจะเชื่อมต่อการขนส่งทางราง กับแหล่งอุตสาหกรรม กว่า 91 แห่ง ใน 18 จังหวัด เพิ่มการขนส่งสินค้างทางราง เป็น 7% ในปี 2570 และเป็น 10% ในปี 2580 ลดต้นทุนโลจิสติกส์ต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ ต่ำกว่า 11% ในปี 2570 และต่ำกว่า 9% ในปี 2580

นายพิเชฐ กล่าวว่า โดยมีขอบเขตการศึกษา 4 ส่วน คือ 1.การทบทวน สำรวจ รวบรวมข้อมูลผลการศึกษาและการดำเนินงานของแผนงานโครงการต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง 2.การศึกษาวิเคราะห์แนวทางการพัฒนาโครงข่ายรถไฟให้ครอบคลุมและเชื่อมโยงพื้นที่ทั่วประเทศฯ 3.การจัดทำแผนพัฒนาโครงข่ายรถไฟให้ครอบคลุมและเชื่อมโยงพื้นที่ทั่วประเทศฯ โดยสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ และ 5.การมีส่วนร่วมของประชาชน เพื่อให้ดำเนินการศึกษาดังกล่าวเกิดความครบถ้วน สมบูรณ์ และเกิดผลประโยชน์ต่อประชาชนและประเทศต่อไป

เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

‘กรมราง’ ออกประกาศคุมเข้มผู้ให้บริการระบบราง

กรมรางฯ ออกประกาศแจ้งแนวทางปฏิบัติ 4 ข้อด้านความปลอดภัย คุมเข้มผู้ให้บริการทุกระบบรางทุกแห่ง หลังเกิดอุบัติเหตุบันไดเลื่อนสถานีสุรศักดิ์จนมีผู้ได้รับบาดเจ็บ

'กรมราง' ถกปมอุบัติเหตุผู้โดยสารตกบันไดเลื่อนสถานีรถไฟฟ้าบีทีเอส

“กรมรางฯ”เรียกผู้ให้บริการรถไฟฟ้าถกถอดบทเรียนกรณีผู้โดยสารพลัดตกบันไดเลื่อนสถานีรถไฟฟ้าบีทีเอสสุรศักดิ์ เร่งคลอดแผน ย้ำหากมีผู้โดยสารเริ่มแน่น แนะให้บริการบันไดเลื่อน หรือใช้บันไดเพื่อป้องกันเหตุซ้ำรอย

'กรมราง' ลุยแก้จุดตัดทางรถไฟทั่วไทยล้อมคอกเกิดอุบัติเหตุชี้ต้องจัดการอีก 733 จุด

กรมรางฯลุยสแกนจุดตัดรถไฟ 2,975 จุดทั่วไทย ต้องแก้ไข 733 จุด เตรียมชงหน่วยที่เกี่ยวข้องเปิดประมูลลุยแก้ไข หวังช่วยลดอุบัติเหตุ พร้อมชวนประชาชนแจ้งข้อมูลจุดตัดชำรุดผ่านแอพ จี้เจ้าหน้าที่ซ่อมทันที

คมนาคมเตรียมชงครม.ลุยสร้างทางคู่เพิ่ม 2 เส้น

‘คมนาคม’ กางแผนความคืบหน้าโครงการรถไฟทางคู่ ลุยเติมโครงข่ายระบบรางทั่วประเทศไทย เตรียมพร้อมขออนุมัติ ครม. เดินเครื่องสร้างเฟส 2 เพิ่มอีก 2 เส้นทาง ปักหมุดเปิดให้บริการวิ่งระหว่างเมืองเฟสแรก ครบ 4 เส้นทาง ภายในปี 2566

โปรดเกล้าฯแต่งตั้ง ‘พิเชฐ คุณาธรรมรักษ์’ ดำรงตำแหน่งอธิบดีกรมราง

เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่องแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญ ความว่า มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งนายพิเชฐ คุณาธรรมรักษ์ ข้าราชการพลเรือนสามัญ ตำแหน่งรองอธิบดีกรมการขนส่งทางราง (ขร.) ให้ดำรงตำแหน่งอธิบดีกรมการขนส่งทางราง

ผู้โดยสารช่วงสงกรานต์ใช้ขนส่งระบบราง 3.2 ล้านคน เพิ่มขึ้น 44% 

“กรมราง”กางตัวเลขเดินทางสงกรานต์ 7 วัน ประชาชนใช้บริการรถไฟ-รถไฟฟ้า 3.26 ล้านคน เพิ่มขึ้นจากปีที่แล้ว 44.43% ให้บริการเพียงพอ ไม่มีผู้โดยสารตกค้างสถานี