ป้ายกำกับ :

ใช้ความรุนแรงจนทำให้ผู้อื่นเสียชีวิต

เพิ่มเพื่อน