ป้ายกำกับ :

ไทย-ฮังการี

“ไทย-ฮังการี” จับมือแก้วิกฤติด้านน้ำในทุกมิติ สทนช.ขยายผล มอบเครื่องกรองน้ำให้โรงเรียนชุมชนวัดรางบัว จ.ราชบุรี เพื่อนักเรียนและคนในชุมชนเข้าถึงน้ำดื่มที่สะอาด

“ไทย-ฮังการี” ผสานความร่วมมือแก้วิกฤติด้านน้ำในทุกมิติ ตามกรอบ MOU ด้านการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ พร้อมลงพื้นที่ จ.ราชบุรี มอบเครื่องกรองน้ำให้โรงเรียนชุมชนวัดรางบัว

เพิ่มเพื่อน