“ไทย-ฮังการี” จับมือแก้วิกฤติด้านน้ำในทุกมิติ สทนช.ขยายผล มอบเครื่องกรองน้ำให้โรงเรียนชุมชนวัดรางบัว จ.ราชบุรี เพื่อนักเรียนและคนในชุมชนเข้าถึงน้ำดื่มที่สะอาด

“ไทย-ฮังการี” ผสานความร่วมมือแก้วิกฤติด้านน้ำในทุกมิติ ตามกรอบ MOU ด้านการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ พร้อมลงพื้นที่ จ.ราชบุรี มอบเครื่องกรองน้ำให้โรงเรียนชุมชนวัดรางบัว เพื่อนักเรียนและคนในชุมชนได้เข้าถึงน้ำดื่มที่สะอาด สอดรับแผนแม่บทฯน้ำ ด้านที่ 1 การจัดการน้ำอุปโภคบริโภค

วันนี้ (8 เม.ย. 65) เวลา 10.00 น. ดร.สุรสีห์ กิตติมณฑล เลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (สทนช.) ในฐานะประธานกรรมการดำเนินงานร่วมว่าด้วยความร่วมมือด้านการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ (ฝ่ายไทย) กล่าวในโอกาสการเป็นประธานในพิธีส่ง–รับมอบเครื่องกรองน้ำ ภายใต้ความร่วมมือด้านการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำระหว่างไทย–ฮังการี ณ โรงเรียนชุมชนวัดรางบัว (แหลมราษฎร์บำรุง) อ.จอมบึง จ.ราชบุรี โดยมี นายรณภพ เหลืองไพโรจน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี นายชานโดร์ ชีโปช เอกอัครราชทูตฮังการีประจำประเทศไทย นายปีเตอร์ โคแวค ผู้อำนวยการด้านน้ำ กระทรวงมหาดไทย ประเทศฮังการี ในฐานะประธานกรรมการดำเนินงานร่วมฯ (ฝ่ายฮังการี) นายยรรยงค์ เจริญศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 ผู้แทนสำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 8 และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองไผ่ พร้อมด้วยคณะครูและนักเรียน เข้าร่วมว่า ไทยและฮังการีได้ลงนามบันทึกความเข้าใจด้านบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2562 ณ กรุงบูดาเปสต์ ในช่วงระหว่างการประชุมสุดยอดผู้นำด้านน้ำบูดาเปสต์ โดยทั้งสองฝ่ายได้จัดตั้งคณะกรรมการดำเนินงานร่วม หรือ JSC เพื่อขับเคลื่อนความร่วมมือทวิภาคีในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำภายใต้บันทึกความเข้าใจ และจัดการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานร่วมครั้งแรกเมื่อปี 2563 โดยเห็นชอบให้ดำเนินแผนการดำเนินงานระยะ 3 ปี (ปี 2564 - 2566) เพื่อเป็นแนวทางและกรอบสำหรับการดำเนินกิจกรรมบนพื้นฐานของผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างสองประเทศ

“ที่ผ่านมาทั้งสองประเทศได้มีการแลกเปลี่ยนความร่วมมือด้านน้ำระหว่างกันในหลายมิติ อาทิ การแลกเปลี่ยนความรู้ แนวปฏิบัติที่ดี นวัตกรรม และเทคโนโลยีในการจัดการน้ำเสีย พร้อมแบ่งปันความรู้ประสบการณ์ในการบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำทั้งอุทกภัยและภัยแล้ง ภายใต้การเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ โดยล่าสุด ประเทศไทยโดย สทนช.เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานร่วมว่าด้วยความร่วมมือด้านการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ ระหว่างไทย-ฮังการี ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 5 เม.ย.ที่ผ่านมา เพื่อร่วมกันพิจารณาปรับปรุงแก้ไขแผนการดำเนินงานระยะ 3 ปี ของไทย-ฮังการี และหารือแลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างสองประเทศในการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่ลุ่มน้ำระหว่างประเทศเกี่ยวกับคณะกรรมาธิการแม่น้ำดานูบ และคณะกรรมาธิการแม่น้ำโขง และแลกเปลี่ยนแนวทางบริหารจัดการอุทกภัยและภัยแล้ง ภายใต้การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ทั้งนี้ ภายหลังการประชุมทั้งสองฝ่ายยังได้ร่วมลงนามรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานร่วม ครั้งที่ 2 เพื่อผลักดันสู่การดำเนินการที่เป็นรูปธรรมต่อไปด้วยเช่นกัน

เลขาธิการ สทนช. กล่าวเพิ่มเติมอีกว่า การดำเนินงานภายใต้ความร่วมมือที่ผ่านมา ทั้งสองประเทศได้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ความเชี่ยวชาญ นวัตกรรมและเทคโนโลยี รวมถึงการพัฒนาทรัพยากรบุคคลในด้านการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ นำไปสู่การกระชับความสัมพันธ์อันใกล้ชิดระหว่างหน่วยงานด้านน้ำของประเทศไทยและฮังการี ซึ่งปรากฏผลอย่างเป็นรูปธรรม โดยพิธีส่ง–รับมอบเครื่องกรองน้ำให้กับโรงเรียนชุมชนวัดรางบัว (แหลมราษฎร์บำรุง) ในครั้งนี้ ถือเป็นกิจกรรมที่แสดงให้เห็นถึงความร่วมมือด้านการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำระหว่างทั้งสองประเทศ เป็นสัญลักษณ์ของการร่วมกันสร้างความตระหนักรู้ถึงความสำคัญของทรัพยากรน้ำโดยเฉพาะคุณภาพน้ำ ซึ่งเป็นบริบทหนึ่งในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในชุมชน เพื่อให้นักเรียนและคนในชุมชนได้เข้าถึงน้ำดื่มที่สะอาดและปลอดภัย ถือเป็นรากฐานแห่งการพัฒนาสุขภาพ ที่สอดรับการดำเนินงานตามแผนแม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ ในด้านที่ 1 การจัดการน้ำอุปโภคบริโภค เพื่อให้ทุกชุมชน ทุกหมู่บ้าน ได้เข้าถึงน้ำสะอาด มีน้ำอุปโภคบริโภคใช้อย่างเพียงพออย่างยั่งยืน.

เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

'บิ๊กป้อม' สั่งตามผลกระทบพายุโนรู ย้ำยังคงเฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงและเร่งเสริมเยียวยา

'ประวิตร' สั่งตามผลกระทบพายุโนรูอ่อนกำลัง ย้ำยังคงเฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงและเร่งเสริมเยียวยาประชาชนให้ทั่วถึงหลังสถานการณ์คลี่คลายทันที

'ประวิตร' บอกไม่ต้องห่วงพายุโนรูเข้าไทย สทนช.ตั้งศูนย์รับมือทั่วประเทศ มท.พร้อมเยียวยา

พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี รักษาราชการแทนนายกรัฐมนตรี ให้สัมภาษณ์ภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ถึงการเตรียมรับมือพายุโนรู ว่า ทางสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (สทนช.)

กอนช. จับตาพายุ 2 ลูก จ่อเข้าไทยช่วงต้น ต.ค. วางแผนผันน้ำเข้า 10 ทุ่งลุ่มเจ้าพระยา

นายสุรสีห์ กิตติมณฑล เลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (สทนช.) ในฐานะรองผู้อำนวยการกองอำนวยการน้ำแห่งชาติ (กอนช.) เป็นประธานการประชุมคณะทำงานด้านอำนวยการ กอนช. ครั้งที่ 3/2565 ณ ห้องประชุมเจ้าพระยา

สทนช.ติดตามความก้าวหน้าและวางแผนสำรองน้ำต้นทุนในฤดูฝนเพื่อเตรียมพร้อมรองรับภัยแล้ง

สทนช.ติดตามความก้าวหน้าและวางแผนสำรองน้ำต้นทุน ในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต ณ “อ่างเก็บน้ำคลองกะทะ” “โครงการวางท่อน้ำดิบพร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำ (คลองกะทะ)

รัฐบาลเตือนปชช.ทั่วประเทศ เฝ้าระวังฝนตกหนัก 17 - 21 ก.ย. สั่งทุกหน่วยงานเตรียมรับมือ

รัฐบาลเตือนปชช.ทั่วประเทศ เฝ้าระวังจากฝนตกหนักถึงหนักมากในช่วงวันที่ 17 - 21 ก.ย. ให้ทุกหน่วยงานเตรียมความพร้อม รับมือสถานการณ์