ป้ายกำกับ :

AIS Academy

AIS Academy ต่อยอดเสริมทักษะดิจิทัลครูไทยต่อเนื่อง กับ “THE EDUCATORS THAILAND” EP2 เดินหน้าสร้างความยั่งยืนภาคการศึกษาไทยในยุคโพสต์โควิด ตอบโจทย์ภารกิจ คิดเผื่อ

หนึ่งในผลกระทบเชิงบวกที่เกิดขึ้นในยุคโพสต์โควิด คือ ดิจิทัลได้เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของบริบททางสังคมในทุกมิติ ความท้าทายคือ การปรับประยุกต์ทักษะเดิมแล้วเพิ่มเติมด้วยดิจิทัล

เพิ่มเพื่อน