ป้ายกำกับ :

APEC2022THAILAND

เปิดกว้าง สร้างโอกาสให้กับทุก ๆ คน

แรงงาน คือ ฟันเฟืองชิ้นสำคัญที่ช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ การเปิดโอกาสในการประกอบอาชีพให้แก่แรงงานไทยและแรงงานต่างด้าวจึงเป็นประเด็นที่ไทยให้การสนับสนุนมาตลอด

เปิดกว้าง สร้างโอกาสให้กับทุก ๆ คน

แรงงาน คือ ฟันเฟืองชิ้นสำคัญที่ช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ การเปิดโอกาสในการประกอบอาชีพให้แก่แรงงานไทยและแรงงานต่างด้าวจึงเป็นประเด็นที่ไทยให้การสนับสนุนมาตลอด

ซูเปอร์โพลชี้คนไทยเชื่อประชุมเอเปกในไทยสร้างประโยชน์ให้กับประเทศ

สำนักวิจัยซูเปอร์โพล (SUPER POLL) เสนอผลสำรวจ เรื่อง ประเมิน เอเปค กรณีศึกษาประชาชนทุกสาขาอาชีพทั่วประเทศ

เปิดกว้างสร้างสัมพันธ์ เชื่อมโยงกัน สู่สมดุล

การประชุม APEC 2022 ถือเป็นโอกาสสำคัญที่ไทยจะมีบทบาทในฐานะเจ้าภาพ และผู้นำการประชุม ซึ่งไทยพร้อมแล้วที่จะส่งเสริมความร่วมมือระหว่าง 21 เขตเศรษฐกิจ เพื่อประโยชน์ของบ้านเมือง

เปิดกว้าง สร้างโอกาสให้กับทุก ๆ คน

แรงงาน คือ ฟันเฟืองชิ้นสำคัญที่ช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ การเปิดโอกาสในการประกอบอาชีพให้แก่แรงงานไทยและแรงงานต่างด้าวจึงเป็นประเด็นที่ไทยให้การสนับสนุนมาตลอด

เปิดกว้างสร้างสัมพันธ์ เชื่อมโยงกัน สู่สมดุล

แรงงาน คือ ฟันเฟืองชิ้นสำคัญที่ช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ การเปิดโอกาสในการประกอบอาชีพให้แก่แรงงานไทยและแรงงานต่างด้าวจึงเป็นประเด็นที่ไทยให้การสนับสนุนมาตลอด

แรงงาน คือ ฟันเฟืองชิ้นสำคัญที่ช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ

แรงงาน คือ ฟันเฟืองชิ้นสำคัญที่ช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ การเปิดโอกาสในการประกอบอาชีพให้แก่แรงงานไทยและแรงงานต่างด้าวจึงเป็นประเด็นที่ไทยให้การสนับสนุนมาตลอด

นายกฯลั่นไทยพร้อมเป็นเจ้าภาพเอเปค 65 พลิกฟื้นประเทศจากโควิดสู่อนาคต

พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม กล่าวถ้อยแถลงถึงประชาชนไทยเพื่อประกาศการเป็นเจ้าภาพเอเปคของไทยในปี 2565

เพิ่มเพื่อน