ป้ายกำกับ :

Beger

เบเยอร์ ร่วมด้วย..ช่วยโลก ขับเคลื่อนธุรกิจสีเขียวอย่างยั่งยืน ตั้งเป้าสู่สังคมคาร์บอนต่ำ

สภาพอากาศที่แปรปรวนอย่างรวดเร็วในทุกวันนี้ เป็นเรื่องที่ใกล้ตัวเรามากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นปัญหา ร้อน แล้ง พายุแรง น้ำท่วม ขาดแคลน เจ็บป่วย

เพิ่มเพื่อน