ป้ายกำกับ :

Deep Tech Startups

ศูนย์วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีเพื่ออุตสาหกรรมแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (Chula UTC) ติดปีกปั้นสตาร์ทอัพสาย Deep Tech ด้าน AI และ Medtech ไทย ชูความสำเร็จ และผลงานสุดล้ำจากนวัตกรไทยในงาน UTC Demo Day

ศูนย์วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีเพื่ออุตสาหกรรมแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย หรือ Chulalongkorn University Technology Center (UTC) ศูนย์บ่มเพาะ

เพิ่มเพื่อน