ป้ายกำกับ :

Mister & Miss Good Governance

Mister & Miss Good Governance ผู้นำรุ่นใหม่ด้านธรรมาภิบาล ซีพี ออลล์ รวมพลัง ผู้นำ...กับการปราบโกง วันต่อต้านคอร์รัปชัน ประจำปี 2565

การคอร์รัปชัน ถือเป็นปัญหาสำคัญอันดับต้น ๆ ของประเทศไทย ที่ทุกภาคส่วนต้องร่วมกันแก้ไข ซีพี ออลล์ ผู้บริหารร้านเซเว่น อีเลฟเว่นและเซเว่น เดลิเวอรี่

ซีพี ออลล์ มุ่งส่งเสริมให้ความรู้ผู้นำรุ่นใหม่ Mister & Miss Good Governance ตอกย้ำองค์กรสู่ความยั่งยืน

บมจ.ซีพี ออลล์ โดยคณะอนุกรรมการบรรษัทภิบาล จัดสัมมนาถ่ายทอดความรู้ “ยุทธศาสตร์ด้าน CG ปี 2565”

เพิ่มเพื่อน