ป้ายกำกับ :

Narrative therapy

Narrative therapy ศิลปะบำบัดใจ เรียนรู้สร้างพื้นที่ปลอดภัยเพื่อตัวเอง

คนเราไม่ว่าจะเป็นเพศใด อายุแค่ไหน สถานะทางสังคมเป็นอย่างไร วุฒิการศึกษาระดับสูงขนาดไหน เมื่อเกิดความท้อแท้ หมดหวัง สิ้นกำลังใจ

เพิ่มเพื่อน