ป้ายกำกับ :

Social Security Office

เก็บข้อมูลไว้ ถูกเลิกจ้างแบบไหน ไม่สามารถรับสิทธิชดเชยหรือเงินทดแทน

สำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน – Social Security Office ได้ออกมาให้รายละเอียดเกี่ยวกับ กฎหมายคุ้มครองแรงงาน และประกันสังคมจะให้ความช่วยเหลือ ผู้ประกันตนมาตรา 33

เพิ่มเพื่อน