ป้ายกำกับ :

SX Talk Series

SX TALK Series ปลุกพลังจัดการน้ำทุกมิติสู่ความยั่งยืน

เริ่มเดือนสิงหาคมกับกิจกรรม SX TALK Series ครั้งที่ 5 เปิดพื้นที่ส่งเสริมความคิดริเริ่มสร้างสรรค์และมุมมองใหม่ๆ เกี่ยวกับ “น้ำ” ภายใต้หัวข้อสำคั¬ “Water of Life น้ำแห่งชีวิต” เพื่อสร้างความตระหนักการจัดการน้ำอย่างยั่งยืนผ่านการแบ่งปันประสบการณ์ตรงของ

ปลุกระดมสร้างสังคม ‘เท่าเทียม’ บนเวที SX Talk Series

‘ความเท่าเทียม’ ถูกหยิบยกขึ้นมาพูดถึงเป็นอย่างมากในสังคมถึงแนวทางการทำงานและแนวทางการสนับสนุนให้คนที่ถูกสังคมหลงลืมลุกขึ้นมาใช้ชีวิตอย่างมีคุณค่าและประสบผลสำเร็จในสิ่งที่ทำ

เพิ่มเพื่อน