ป้ายกำกับ :

Telemedicine

ข่าวดี! กรมบัญชีกลางจ่ายตรงค่าบริการ Telemedicine แล้ว

อัปเดต! กรมบัญชีกลางจ่ายตรงเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยนอกผ่านกระเป๋าสุขภาพบนแอปเป๋าตังให้ครอบคลุมการให้บริการการแพทย์ทางไกล รองรับบริการทางการแพทย์ที่เปลี่ยนแปลงไป

เพิ่มเพื่อน