พุธ, 29 มิถุนายน 2565

สภาพอากาศวันนี้
THAILAND 34.9°C/27.8°C

วันนี้ในอดีต

วันนี้ในอดีต : 10 พ.ค. 2527 โป๊ปจอห์น ปอลที่ 2 เสด็จเยือนประเทศไทยเป็นครั้งแรก ทรงเป็นประมุขแห่งวาติกันพระองค์แรกที่เสด็จเยือนไทย

10 พ.ค. 2527 โป๊ปจอห์น ปอลที่ 2 เสด็จเยือนประเทศไทยเป็นครั้งแรก ทรงเป็นประมุขแห่งวาติกันพระองค์แรกที่เสด็จเยือนไทย

วันนี้ในอดีต : 9 พฤษภาคม 1986 “เชอร์ปา เทนซิง” หนึ่งในผู้พิชิตยอดเขาเอเวอร์เรสต์ครั้งแรกของโลก เสียชีวิต

9 พฤษภาคม 1986 “เชอร์ปา เทนซิง” หนึ่งในผู้พิชิตยอดเขาเอเวอร์เรสต์ครั้งแรกของโลก เสียชีวิต

1...456...10