พุธ, 29 มิถุนายน 2565

สภาพอากาศวันนี้
THAILAND 34.9°C/27.8°C

วันนี้ในอดีต

วันนี้ในอดีต : 21 มิถุนายน 2435 วันประสูติสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ

วันนี้ในอดีต : 21 มิถุนายน 2435 วันประสูติสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ

วันนี้ในอดีต : 19 มิถุนายน 1623 วันเกิด แบลซ ปัสกาล ผู้ประดิษฐ์เครื่องคิดเลขเครื่องแรกของโลก

วันนี้ในอดีต : 19 มิถุนายน 1623 วันเกิด แบลซ ปัสกาล ผู้ประดิษฐ์เครื่องคิดเลขเครื่องแรกของโลก