Have A Good News : 9 สิงหาคม 2565

Have A Good News 

ประจำวันที่ 9 สิงหาคม 2565

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมของไทยโพสต์ได้ทุกช่องทางที่
Website : https://www.thaipost.net/ 
Youtube : https://www.youtube.com/c/ThaipostTV
Facebook : https://www.facebook.com/thaipost
Twitter : https://twitter.com/thaipost
Instagram : https://www.instagram.com/thaipost_ig/
Line : https://lin.ee/ukteb32

เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ผักสวนครัวในรั้วโรงเรียน ช่วยชีวิตเด็กกัมพูชาผู้หิวโหย

ประเทศกัมพูชา มีขนาดเศรษฐกิจอยู่ในลำดับที่ 8 ของประชาคมอาเซียน และมีประชากรราว 17 ล้านคน โดยประชากรกว่า 80% อาศัยอยู่ในชนบทและส่วนใหญ่ฐานะปานกลางถึงยากจน