'ลูกเกด ก้าวไกล' แจงยิบปมเงื่อนไขประกันตัว หลังยอมรับผิดแถลงข่าวไม่ตรงกับศาล

25 มี.ค.2565 - น.ส.ชลธิชา แจ้งเร็ว หรือ ลูกเกด ว่าที่ผู้สมัคร ส.ส. เขต 3 ปทุมธานี พรรคก้าวไกล และผู้ต้องหาคดีอาญามาตรา 112 ได้โพสต์เฟซบุ๊กว่า วันที่ 23 มี.ค. ที่ผ่านมา ลูกเกดเดินทางเข้าร่วมการไต่สวนเงื่อนไขประกันตัวในคดีหมิ่นประมาทกษัตริย์ ที่ศาลอาญา ถนนรัชดาภิเษก ตามที่ศาลได้โทรศัพท์นัดหมายกับนายประกันของเกดเมื่อวันที่ 18 มี.ค. ทั้งนี้ เพื่อสร้างความเข้าใจที่รอบด้านอย่างเป็นธรรม เกดขอชี้แจงรายละเอียด ดังนี้

18 มี.ค.65 ไม่ถึงหนึ่งวันหลังเกดเข้าร่วมประชุมกับคุณเมลิสซา เอ. บราวน์ รองผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐอเมริกา นายประกันได้รับแจ้งจากศาลทางโทรศัพท์ว่าจะนัดไต่สวนเงื่อนไขประกันตัวในวันที่ 23 มี.ค.65 ก่อนการนัดไต่สวนของคดีดังกล่าวจะมาถึง เกดจึงแถลงข่าวประเด็นดังกล่าวร่วมกับพรรคก้าวไกลเมื่อวันที่ 22 มี.ค.

23 มี.ค.65 เกดพร้อมด้วยทีมทนายความเดินทางเข้าร่วมการไต่สวน โดยมีตัวแทนจากสถานทูตสหรัฐอเมริกา แคนาดา สวิตเซอร์แลนด์ และออสเตรเลีย พร้อมทั้งตัวแทนจากสำนักข้าหลวงใหญ่สิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ ร่วมสังเกตการณ์ด้วย ในการไต่สวนครั้งนี้ ศาลยกประเด็นการโพสต์เฟซบุ๊กและการแถลงข่าวของเกด ดังนี้ค่ะ

การตั้งเงื่อนไขการติดอีเอ็ม ศาลมองว่า เงื่อนไขการติดกำไล EM นั้นเป็นเพราะนายประกันของจำเลยเป็นฝ่ายยื่นคำร้องให้ติดกำไล EM มาเอง

โดยเกดขอชี้แจงข้อเท็จจริงดังนี้

วันที่ 15 มี.ค. ที่ผ่านมา เวลา 10.00 น. หลังอัยการมีคำสั่งฟ้องคดีกับเกด นายประกันของเกดยื่นคำร้องขอปล่อยตัวชั่วคราวต่อศาลในทันที ซึ่งมีใจความสำคัญคือ ขอให้ศาลปล่อยตัวชั่วคราวจำเลย โดยวางเงินสดเป็นหลักประกันจำนวน 90,000 บาท อีกทั้ง ในคำร้องยังได้อ้าง “คำแนะนำของประธานศาลฎีกาเกี่ยวกับแนวปฏิบัติในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ฉบับที่ 3” ข้อ 7 ซึ่งให้อำนาจศาลในการใช้ดุลยพินิจอนุญาตปล่อยตัวชั่วคราวและกำหนดเงื่อนไขเกี่ยวกับที่อยู่ของจำเลย #หรือเงื่อนไขอื่นใด เช่น การให้ใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่สามารถตรวจสอบหรือจำกัดการเดินทางของจำเลย
จากนั้น ศาลมีคำสั่งตอบกลับคำร้องขอปล่อยตัวชั่วคราวว่า ศาลอนุญาตปล่อยตัวชั่วคราว โดยใช้หลักประกัน 90,000 บาท พร้อมด้วยเงื่อนไข 5 ข้อคือ

(1) ติดกำไล EM (2) ห้ามออกนอกเคหะสถานเวลา 20.00-05.00 น. เว้นแต่ได้รับอนุญาตจากศาล (3) ห้ามกระทำการที่มีลักษณะเช่นเดียวกันกับที่ถูกกล่าวหา (4) ห้ามเข้าร่วมกิจกรรมที่มีลักษณะเป็นการกระทบกระเทือนต่อสถาบันกษัตริย์ และ (5) รายงานตัวต่อศาลทุก 15 วัน เป็นเวลาสามเดือน

นายประกันได้หารือเงื่อนไขประกันตัวกับเกด #และยื่นคำแถลงต่อศาลเพื่อคัดค้านการติดกำไลEM โดยระบุเหตุผลว่า เกดไม่มีพฤติการณ์หลบหนี มีที่อยู่และอาชีพการงานเป็นหลักแหล่ง มีภาระหน้าที่ในฐานะว่าที่ผู้สมัคร ส.ส. พรรคก้าวไกล จังหวัดปทุมธานี แต่ศาลยกคำร้องดังกล่าว นั่นแปลว่า หากเกดไม่ยอมรับเงื่อนไขนี้ เกดจะต้องถูกส่งตัวเข้าเรือนจำทันที จึงเป็นที่มาว่า เกดจำต้องลงนามยินยอมติดกำไล EM

เกดขอยืนยันว่า การที่เกดและนายประกันอ้างคำแนะนำของประธานศาลฎีกานั้น เกดคาดหวังเป็นอย่างยิ่งว่าศาลจะเลือกใช้วิธีการกำหนดเงื่อนไขอย่างได้สัดส่วนและคำนึงถึงสิทธิในการประกันตัว ซึ่งที่ผ่านมาเกดไม่มีพฤติการณ์หลบหนี ไม่ได้ยุ่งเหยิงพยานหลักฐาน หรือก่อเหตุอันตรายประการอื่น ที่สำคัญ คดีหมิ่นประมาทกษัตริย์ดังกล่าว ยังเป็นคดีอันเนื่องมาจากการแสดงความคิดเห็นที่แตกต่าง และที่สำคัญ กรณีของเกด ซึ่งได้ทำหนังสือคัดค้านเงื่อนไขการติด EM เป็นการใช้กระบวนการ/ขั้นตอนตามกฎหมายในเบื้องต้น เพื่อแสดงเจตนารมย์ความไม่ประสงค์ที่จะติด EM 

เงื่อนไข“ห้ามกระทำการที่มีลักษณะเช่นเดียวกันกับที่ถูกกล่าวหา” ศาลทักท้วงเรื่องการที่เกดพูด "ห้ามกระทำผิดซ้ำ" ในงานแถลงข่าวคลาดเคลื่อนจาก “ห้ามกระทำการที่มีลักษณะเช่นเดียวกันกับที่ถูกกล่าวหา” ซึ่งเกดยอมรับว่าประโยคที่ตนพูดนั้น ไม่ตรงกับข้อความเงื่อนไขที่ศาลเขียนลงในเอกสารให้

ทั้งนี้ เกดขอชี้แจงว่า การตั้งเงื่อนไข “ห้ามกระทำการที่มีลักษณะเช่นเดียวกันกับที่ถูกกล่าวหา” นั้นมีความสุ่มเสี่ยงอย่างมาก ที่จะถูกเจ้าหน้าที่รัฐ ตำรวจ หรือผู้เห็นต่างนำมาใช้เป็นเครื่องมือในการจำกัดสิทธิและเสรีภาพของจำเลย ผ่านการตีความว่า การที่ศาลกำหนดเงื่อนไข “ห้ามกระทำการที่มีลักษณะเช่นเดียวกันกับที่ถูกกล่าวหา” นั้น เป็นเพราะศาลมองว่า การกระทำในลักษณะดังกล่าวมีความผิด จึงอาจทำให้ถูกเข้าใจได้ว่า เป็นการ "ห้ามกระทำผิดซ้ำ" มิเช่นนั้นแล้ว ไม่มีความจำเป็นอื่นใด ที่ศาลจะกำหนดเงื่อนไขดังกล่าวอันอาจกระทบต่อการใช้สิทธิเสรีภาพของจำเลยในคดีอันเนื่องมาจากการแสดงความคิดเห็น อีกทั้งยังทำให้จำเลยที่ถูกตั้งเงื่อนไข มีความหวาดกลัวที่จะใช้สิทธิและเสรีภาพในการแสดงออกของตนจากเงื่อนไขดังกล่าว

ดังกรณีของแกนนำราษฎรบางคนที่เคยถูกศาลกำหนดเงื่อนไขประกันตัวดังกล่าว และถูกใช้เป็นประเด็นในการขอเพิกถอนหรือเพิ่มเงื่อนไขในการประกันตัวของแกนนำเหล่านี้ หลังจากที่พวกเขายังคงเดินหน้าใช้สิทธิและเสรีภาพในการแสดงออกต่อไป (อ่านรายละเอียด: https://tlhr2014.com/archives/21113)

เกดขอยืนยันว่า การกำหนดเงื่อนไขเหล่านี้ขัดหลักการสันนิษฐานว่าผู้ต้องหาในคดีอาญาเป็นผู้บริสุทธิ์จนกว่าจะมีคำพิพากษา (Presumption of Innocense) ซึ่งการกำหนดเงื่อนไขดังกล่าว ควรถูกตั้งคำถามว่า อาจทำให้เกิดช่องโหว่ในการถูกบุคคลกลุ่มใดๆนำมาใช้ในการควบคุมสิทธิและเสรีภาพของประชาชนหรือไม่

ประเด็นการพูดถึงเงื่อนไขเวลา ศาลระบุว่ามีความคลาดเคลื่อนในเรื่องของเงื่อนไขกำหนดเวลาห้ามออกนอกเคหะสถาน ระหว่างการแถลงข่าวของเกดร่วมกับเลขาธิการพรรคก้าวไกลผ่านระบบเผยแพร่ภาพสดทางเพจเฟซบุ๊กของพรรคก้าวไกลเมื่อวันที่ 22 มี.ค. ซึ่งเกดยอมรับว่ามีความคลาดเคลื่อนจริง และจึงได้เร่งแก้ไขให้ถูกต้องด้วยการโพสต์ข้อความสรุปการแถลงข่าวลงบนเพจเฟซบุ๊กนี้แล้วในวันดังกล่าว รวมถึงเพจเฟซบุ๊กของพรรคก้าวไกลก็เผยแพร่รายงานข่าว ซึ่งระบุเงื่อนไขประกันตัวเรื่องเวลาอย่างถูกต้องสมบูรณ์เช่นกัน อีกทั้ง นับตั้งแต่วันที่เกดได้รับการปล่อยตัวชั่วคราวเมื่อวันที่ 15 มี.ค. เกดสื่อสารเงื่อนไขกำหนดเวลาห้ามออกนอกเคหะสถานต่อสาธารณชนอย่างถูกต้องมาโดยตลอด

เกดขอยืนยันว่า ตนเองไม่ได้มีเจตนาในการดูหมิ่น ดูแคลนศาล แต่การแสดงความคิดเห็นดังกล่าวเป็นไปอย่างสุจริตใจ โดยมุ่งหวังที่จะเห็นกระบวนการยุติธรรมของบ้านเราเป็นที่ไว้วางใจให้กับประชาชนได้อย่างแท้จริง

สุดท้าย เกดคาดหวังและเชื่อมั่นว่า ศาลจะให้ความเป็นธรรม คำนึงถึงหลักสิทธิเสรีภาพของประชาชนอย่างแน่นอน อย่างที่ท่านพูดในห้องพิจารณาไต่สวน ว่าศาลอาญาอยากปล่อยเด็กที่ทำกิจกรรมทางการเมืองทุกคน ซึ่งหากเป็นดังที่ศาลกล่าว ก็เป็นเรื่องที่น่าชื่นชม เพราะไม่มีใครควรติดคุกเพียงแค่เพราะคิดต่าง และขอบคุณคำแนะนำในการให้อุทธรณ์คำสั่งติด EM แม้ก่อนหน้านี้ศาลยกคำร้อง "คำคัดค้านในการติดEM" แล้วก็ตาม แต่หลังจากนี้เกดและทนายจะเดินหน้าอุทธรณ์เรื่องนี้ต่อแน่นอน โดยหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความเป็นธรรม

ทั้งนี้ ศาลนัดไต่สวนเงื่อนไขประกันตัวดังกล่าวอีกครั้งในวันที่ 19 เม.ย 65 ณ ศาลอาญา ถนนรัชดาภิเษก
ลูกเกด ชลธิชา แจ้งเร็ว

#ไทม์ไลน์คดี

ต้นปี 2564 เกดเข้ารับทราบข้อหาคดีหมิ่นประมาทกษัตริย์ หลังจากที่นพดล พรหมภาษิต เข้าร้องทุกข์ที่ ปอท.ในข้อหาหมิ่นประมาทกษัตริย์ ม.112 และ พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ฯ จากการโพสต์ข้อความ “ราษฎรสาส์น” ทางเฟซบุ๊กส่วนตัว จากนั้นเกดก็ได้เข้าสู่กระบวนการยุติธรรม ไปรายงานตัวต่อตำรวจและอัยการตามนัดหมายทุกครั้ง

15 มี.ค. 65 อัยการมีคำสั่งฟ้องคดีดังกล่าว โดยเกดได้ยื่นคำร้องขอปล่อยตัวชั่วคราว พร้อมวางหลักทรัพย์ในการประกันตัวไป 90,000 บาท โดยศาลได้พูดคุยกับนายประกันเพื่อกำหนดเงื่อนไขในการติด EM ซึ่งเกดได้ทำหนังสือยื่นคัดค้านการติด EM ดังกล่าว แต่ศาลได้ยกคำร้อง พร้อมทั้งกำหนดเงื่อนไขในการประกันตัวดังนี้ (1) ติดกำไล EM (2) ห้ามออกนอกเคหะสถานเวลา 20.00-05.00 น. เว้นแต่ได้รับอนุญาตจากศาล (3) ห้ามกระทำการที่มีลักษณะเช่นเดียวกันกับที่ถูกกล่าวหา (4) ห้ามเข้าร่วมกิจกรรมที่มีลักษณะเป็นการกระทบกระเทือนต่อสถาบันกษัตริย์ และ (5) รายงานตัวต่อศาลทุก 15 วัน เป็นเวลาสามเดือน

เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

‘สังศิต’ ซัด ‘ก้าวไกล-ปชป.’ ปีศาจคาบคัมภีร์ตะวันตก ขวางสร้างฝายแกนดินซีเมนต์

รศ.ดร. สังศิต พิริยะรังสรรค์ ประธานคณะกรรมาธิการการแก้ปัญหาความยากจนและลดความเหลื่อมล้ำ วุฒิสภา ออกบทความ

กังขา'ก้าวไกล'ไร้น้ำยา หวังน้ำบ่อหน้าหรือถูกต้ม?

เกิดคำถามจากสังคมทันที หลังนายปกรณ์วุฒิ อุดมพิพัฒน์สกุล สส.บัญชีรายชื่อ พรรคก้าวไกล ในฐานะประธานคณะกรรมการประสานงานพรรคร่วมฝ่ายค้าน (วิปฝ่ายค้าน)

'พิธา' กั๊กซักฟอกรัฐบาล ลั่นฝ่ายค้านไม่แผ่วแค่ต้องออกอาวุธเมื่อมีประโยชน์

นายพิธา ลิ้มเจริญรัตน์ สส.บัญชีรายชื่อ ที่ปรึกษาหัวหน้าพรรคก้าวไกล กล่าวถึงคำวิจารณ์ว่าฝ่ายค้านทำหน้าที่แผ่วลง ว่า “ไม่แผ่ว” แต่เรามองเป็นยุทธศาสตร์ การที่ทำอะไรเร็วๆ ลวกๆ จะเป็นเรื่องดีเสมอไป ขอเน้นคุณภาพมากกว่าความเร็ว

'พิธา' แนะดึง สปก.ในมือนายทุนกลับมาให้หมด แก้ปัญหาข้อพิพาทเขาใหญ่

นายพิธา ลิ้มเจริญรัตน์ สส.บัญชีรายชื่อ และที่ปรึกษาหัวหน้าพรรคก้าวไกล กล่าวถึงปัญหาพื้นที่ทับซ้อนระหว่าง ที่ดินของสำนักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) กับอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ ว่า อยากจะรอดู One Map ว่า เป็นอย่างไร

ดร.เสรี เผยบทสนทนา 'รุ่นน้อง-นักศึกษาฝึกงาน' ทำไมเลือกพรรคส้ม

ดร.เสรี วงษ์มณฑา นักวิชาการด้านการตลาดและการสื่อสาร โพสต์เฟซบุ๊กว่า เมื่อวานไปพบรุ่นน้องที่มีจุดยืนทางการเมืองตรงกันที่สถานราชการ