'ลูกเกด ก้าวไกล' แจงยิบปมเงื่อนไขประกันตัว หลังยอมรับผิดแถลงข่าวไม่ตรงกับศาล

25 มี.ค.2565 - น.ส.ชลธิชา แจ้งเร็ว หรือ ลูกเกด ว่าที่ผู้สมัคร ส.ส. เขต 3 ปทุมธานี พรรคก้าวไกล และผู้ต้องหาคดีอาญามาตรา 112 ได้โพสต์เฟซบุ๊กว่า วันที่ 23 มี.ค. ที่ผ่านมา ลูกเกดเดินทางเข้าร่วมการไต่สวนเงื่อนไขประกันตัวในคดีหมิ่นประมาทกษัตริย์ ที่ศาลอาญา ถนนรัชดาภิเษก ตามที่ศาลได้โทรศัพท์นัดหมายกับนายประกันของเกดเมื่อวันที่ 18 มี.ค. ทั้งนี้ เพื่อสร้างความเข้าใจที่รอบด้านอย่างเป็นธรรม เกดขอชี้แจงรายละเอียด ดังนี้

18 มี.ค.65 ไม่ถึงหนึ่งวันหลังเกดเข้าร่วมประชุมกับคุณเมลิสซา เอ. บราวน์ รองผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐอเมริกา นายประกันได้รับแจ้งจากศาลทางโทรศัพท์ว่าจะนัดไต่สวนเงื่อนไขประกันตัวในวันที่ 23 มี.ค.65 ก่อนการนัดไต่สวนของคดีดังกล่าวจะมาถึง เกดจึงแถลงข่าวประเด็นดังกล่าวร่วมกับพรรคก้าวไกลเมื่อวันที่ 22 มี.ค.

23 มี.ค.65 เกดพร้อมด้วยทีมทนายความเดินทางเข้าร่วมการไต่สวน โดยมีตัวแทนจากสถานทูตสหรัฐอเมริกา แคนาดา สวิตเซอร์แลนด์ และออสเตรเลีย พร้อมทั้งตัวแทนจากสำนักข้าหลวงใหญ่สิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ ร่วมสังเกตการณ์ด้วย ในการไต่สวนครั้งนี้ ศาลยกประเด็นการโพสต์เฟซบุ๊กและการแถลงข่าวของเกด ดังนี้ค่ะ

การตั้งเงื่อนไขการติดอีเอ็ม ศาลมองว่า เงื่อนไขการติดกำไล EM นั้นเป็นเพราะนายประกันของจำเลยเป็นฝ่ายยื่นคำร้องให้ติดกำไล EM มาเอง

โดยเกดขอชี้แจงข้อเท็จจริงดังนี้

วันที่ 15 มี.ค. ที่ผ่านมา เวลา 10.00 น. หลังอัยการมีคำสั่งฟ้องคดีกับเกด นายประกันของเกดยื่นคำร้องขอปล่อยตัวชั่วคราวต่อศาลในทันที ซึ่งมีใจความสำคัญคือ ขอให้ศาลปล่อยตัวชั่วคราวจำเลย โดยวางเงินสดเป็นหลักประกันจำนวน 90,000 บาท อีกทั้ง ในคำร้องยังได้อ้าง “คำแนะนำของประธานศาลฎีกาเกี่ยวกับแนวปฏิบัติในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ฉบับที่ 3” ข้อ 7 ซึ่งให้อำนาจศาลในการใช้ดุลยพินิจอนุญาตปล่อยตัวชั่วคราวและกำหนดเงื่อนไขเกี่ยวกับที่อยู่ของจำเลย #หรือเงื่อนไขอื่นใด เช่น การให้ใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่สามารถตรวจสอบหรือจำกัดการเดินทางของจำเลย
จากนั้น ศาลมีคำสั่งตอบกลับคำร้องขอปล่อยตัวชั่วคราวว่า ศาลอนุญาตปล่อยตัวชั่วคราว โดยใช้หลักประกัน 90,000 บาท พร้อมด้วยเงื่อนไข 5 ข้อคือ

(1) ติดกำไล EM (2) ห้ามออกนอกเคหะสถานเวลา 20.00-05.00 น. เว้นแต่ได้รับอนุญาตจากศาล (3) ห้ามกระทำการที่มีลักษณะเช่นเดียวกันกับที่ถูกกล่าวหา (4) ห้ามเข้าร่วมกิจกรรมที่มีลักษณะเป็นการกระทบกระเทือนต่อสถาบันกษัตริย์ และ (5) รายงานตัวต่อศาลทุก 15 วัน เป็นเวลาสามเดือน

นายประกันได้หารือเงื่อนไขประกันตัวกับเกด #และยื่นคำแถลงต่อศาลเพื่อคัดค้านการติดกำไลEM โดยระบุเหตุผลว่า เกดไม่มีพฤติการณ์หลบหนี มีที่อยู่และอาชีพการงานเป็นหลักแหล่ง มีภาระหน้าที่ในฐานะว่าที่ผู้สมัคร ส.ส. พรรคก้าวไกล จังหวัดปทุมธานี แต่ศาลยกคำร้องดังกล่าว นั่นแปลว่า หากเกดไม่ยอมรับเงื่อนไขนี้ เกดจะต้องถูกส่งตัวเข้าเรือนจำทันที จึงเป็นที่มาว่า เกดจำต้องลงนามยินยอมติดกำไล EM

เกดขอยืนยันว่า การที่เกดและนายประกันอ้างคำแนะนำของประธานศาลฎีกานั้น เกดคาดหวังเป็นอย่างยิ่งว่าศาลจะเลือกใช้วิธีการกำหนดเงื่อนไขอย่างได้สัดส่วนและคำนึงถึงสิทธิในการประกันตัว ซึ่งที่ผ่านมาเกดไม่มีพฤติการณ์หลบหนี ไม่ได้ยุ่งเหยิงพยานหลักฐาน หรือก่อเหตุอันตรายประการอื่น ที่สำคัญ คดีหมิ่นประมาทกษัตริย์ดังกล่าว ยังเป็นคดีอันเนื่องมาจากการแสดงความคิดเห็นที่แตกต่าง และที่สำคัญ กรณีของเกด ซึ่งได้ทำหนังสือคัดค้านเงื่อนไขการติด EM เป็นการใช้กระบวนการ/ขั้นตอนตามกฎหมายในเบื้องต้น เพื่อแสดงเจตนารมย์ความไม่ประสงค์ที่จะติด EM 

เงื่อนไข“ห้ามกระทำการที่มีลักษณะเช่นเดียวกันกับที่ถูกกล่าวหา” ศาลทักท้วงเรื่องการที่เกดพูด "ห้ามกระทำผิดซ้ำ" ในงานแถลงข่าวคลาดเคลื่อนจาก “ห้ามกระทำการที่มีลักษณะเช่นเดียวกันกับที่ถูกกล่าวหา” ซึ่งเกดยอมรับว่าประโยคที่ตนพูดนั้น ไม่ตรงกับข้อความเงื่อนไขที่ศาลเขียนลงในเอกสารให้

ทั้งนี้ เกดขอชี้แจงว่า การตั้งเงื่อนไข “ห้ามกระทำการที่มีลักษณะเช่นเดียวกันกับที่ถูกกล่าวหา” นั้นมีความสุ่มเสี่ยงอย่างมาก ที่จะถูกเจ้าหน้าที่รัฐ ตำรวจ หรือผู้เห็นต่างนำมาใช้เป็นเครื่องมือในการจำกัดสิทธิและเสรีภาพของจำเลย ผ่านการตีความว่า การที่ศาลกำหนดเงื่อนไข “ห้ามกระทำการที่มีลักษณะเช่นเดียวกันกับที่ถูกกล่าวหา” นั้น เป็นเพราะศาลมองว่า การกระทำในลักษณะดังกล่าวมีความผิด จึงอาจทำให้ถูกเข้าใจได้ว่า เป็นการ "ห้ามกระทำผิดซ้ำ" มิเช่นนั้นแล้ว ไม่มีความจำเป็นอื่นใด ที่ศาลจะกำหนดเงื่อนไขดังกล่าวอันอาจกระทบต่อการใช้สิทธิเสรีภาพของจำเลยในคดีอันเนื่องมาจากการแสดงความคิดเห็น อีกทั้งยังทำให้จำเลยที่ถูกตั้งเงื่อนไข มีความหวาดกลัวที่จะใช้สิทธิและเสรีภาพในการแสดงออกของตนจากเงื่อนไขดังกล่าว

ดังกรณีของแกนนำราษฎรบางคนที่เคยถูกศาลกำหนดเงื่อนไขประกันตัวดังกล่าว และถูกใช้เป็นประเด็นในการขอเพิกถอนหรือเพิ่มเงื่อนไขในการประกันตัวของแกนนำเหล่านี้ หลังจากที่พวกเขายังคงเดินหน้าใช้สิทธิและเสรีภาพในการแสดงออกต่อไป (อ่านรายละเอียด: https://tlhr2014.com/archives/21113)

เกดขอยืนยันว่า การกำหนดเงื่อนไขเหล่านี้ขัดหลักการสันนิษฐานว่าผู้ต้องหาในคดีอาญาเป็นผู้บริสุทธิ์จนกว่าจะมีคำพิพากษา (Presumption of Innocense) ซึ่งการกำหนดเงื่อนไขดังกล่าว ควรถูกตั้งคำถามว่า อาจทำให้เกิดช่องโหว่ในการถูกบุคคลกลุ่มใดๆนำมาใช้ในการควบคุมสิทธิและเสรีภาพของประชาชนหรือไม่

ประเด็นการพูดถึงเงื่อนไขเวลา ศาลระบุว่ามีความคลาดเคลื่อนในเรื่องของเงื่อนไขกำหนดเวลาห้ามออกนอกเคหะสถาน ระหว่างการแถลงข่าวของเกดร่วมกับเลขาธิการพรรคก้าวไกลผ่านระบบเผยแพร่ภาพสดทางเพจเฟซบุ๊กของพรรคก้าวไกลเมื่อวันที่ 22 มี.ค. ซึ่งเกดยอมรับว่ามีความคลาดเคลื่อนจริง และจึงได้เร่งแก้ไขให้ถูกต้องด้วยการโพสต์ข้อความสรุปการแถลงข่าวลงบนเพจเฟซบุ๊กนี้แล้วในวันดังกล่าว รวมถึงเพจเฟซบุ๊กของพรรคก้าวไกลก็เผยแพร่รายงานข่าว ซึ่งระบุเงื่อนไขประกันตัวเรื่องเวลาอย่างถูกต้องสมบูรณ์เช่นกัน อีกทั้ง นับตั้งแต่วันที่เกดได้รับการปล่อยตัวชั่วคราวเมื่อวันที่ 15 มี.ค. เกดสื่อสารเงื่อนไขกำหนดเวลาห้ามออกนอกเคหะสถานต่อสาธารณชนอย่างถูกต้องมาโดยตลอด

เกดขอยืนยันว่า ตนเองไม่ได้มีเจตนาในการดูหมิ่น ดูแคลนศาล แต่การแสดงความคิดเห็นดังกล่าวเป็นไปอย่างสุจริตใจ โดยมุ่งหวังที่จะเห็นกระบวนการยุติธรรมของบ้านเราเป็นที่ไว้วางใจให้กับประชาชนได้อย่างแท้จริง

สุดท้าย เกดคาดหวังและเชื่อมั่นว่า ศาลจะให้ความเป็นธรรม คำนึงถึงหลักสิทธิเสรีภาพของประชาชนอย่างแน่นอน อย่างที่ท่านพูดในห้องพิจารณาไต่สวน ว่าศาลอาญาอยากปล่อยเด็กที่ทำกิจกรรมทางการเมืองทุกคน ซึ่งหากเป็นดังที่ศาลกล่าว ก็เป็นเรื่องที่น่าชื่นชม เพราะไม่มีใครควรติดคุกเพียงแค่เพราะคิดต่าง และขอบคุณคำแนะนำในการให้อุทธรณ์คำสั่งติด EM แม้ก่อนหน้านี้ศาลยกคำร้อง "คำคัดค้านในการติดEM" แล้วก็ตาม แต่หลังจากนี้เกดและทนายจะเดินหน้าอุทธรณ์เรื่องนี้ต่อแน่นอน โดยหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความเป็นธรรม

ทั้งนี้ ศาลนัดไต่สวนเงื่อนไขประกันตัวดังกล่าวอีกครั้งในวันที่ 19 เม.ย 65 ณ ศาลอาญา ถนนรัชดาภิเษก
ลูกเกด ชลธิชา แจ้งเร็ว

#ไทม์ไลน์คดี

ต้นปี 2564 เกดเข้ารับทราบข้อหาคดีหมิ่นประมาทกษัตริย์ หลังจากที่นพดล พรหมภาษิต เข้าร้องทุกข์ที่ ปอท.ในข้อหาหมิ่นประมาทกษัตริย์ ม.112 และ พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ฯ จากการโพสต์ข้อความ “ราษฎรสาส์น” ทางเฟซบุ๊กส่วนตัว จากนั้นเกดก็ได้เข้าสู่กระบวนการยุติธรรม ไปรายงานตัวต่อตำรวจและอัยการตามนัดหมายทุกครั้ง

15 มี.ค. 65 อัยการมีคำสั่งฟ้องคดีดังกล่าว โดยเกดได้ยื่นคำร้องขอปล่อยตัวชั่วคราว พร้อมวางหลักทรัพย์ในการประกันตัวไป 90,000 บาท โดยศาลได้พูดคุยกับนายประกันเพื่อกำหนดเงื่อนไขในการติด EM ซึ่งเกดได้ทำหนังสือยื่นคัดค้านการติด EM ดังกล่าว แต่ศาลได้ยกคำร้อง พร้อมทั้งกำหนดเงื่อนไขในการประกันตัวดังนี้ (1) ติดกำไล EM (2) ห้ามออกนอกเคหะสถานเวลา 20.00-05.00 น. เว้นแต่ได้รับอนุญาตจากศาล (3) ห้ามกระทำการที่มีลักษณะเช่นเดียวกันกับที่ถูกกล่าวหา (4) ห้ามเข้าร่วมกิจกรรมที่มีลักษณะเป็นการกระทบกระเทือนต่อสถาบันกษัตริย์ และ (5) รายงานตัวต่อศาลทุก 15 วัน เป็นเวลาสามเดือน

เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

'อดีตทูตนริศโรจน์' เตือน 3 นิ้วอย่าลืมเพิ่มอีก 1 ข้อเรียกร้อง...ต้องมาจากเลือกตั้ง

นายนริศโรจน์ เฟื่องระบิล อดีตเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงบัวโนสไอเรส ประเทศอาร์เจนตินา โพสต์ข้อความบนเฟซบุ๊กว่า ขอเพิ่มในข้อเรียกร้องอีกข้อว่า พ่อและแม่ ต้องมาจากการเลือกตั้งด้วย เพราะเด็กรุ่นใหม่จำนวนมาก

'ผู้ว่าฯชัชชาติ' เดินเที่ยวตลาดนัดราษฎร พบปะทักทายแกนนำ 3 นิ้วชื่นมื่น

นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าฯกทม. ได้เดินทางลงพื้นที่เยี่ยมชมตลาดนัดราษฎร ครั้งที่ 2 ที่สวนครูองุ่น มาลิก ซอยทองหล่อ 3 โดยมีการจัดกิจกรรม Talk Talk ในหัวข้อ #ทำไมถึงต้องสมรสเท่าเทียมเท่านั้น?

อัยการสั่งไม่ฟ้อง 'เพนกวิน'​ โพสต์หมิ่นศาล อึ้งเหตุ IP Address มีผู้ใช้เวลาเดียวกันถึง 232 ราย

ศูนย์ทนายความเพื่อสิทธิมนุษยชน รายงานว่า เมื่อ 23 มิ.ย.ที่ผ่านมาได้รับแจ้งคำสั่งไม่ฟ้องคดีอย่างเด็ดขาดของพนักงานอัยการพิเศษฝ่ายคดีอาญา 4 ในคดีของ “เพนกวิน” หรือนายพริษฐ์ ชิวารักษ์ ที่ถูกกล่าวหาในข้อหา

'เพชร' ลั่นถ้าหัวหน้าก้าวไกล เป็นนายกฯ จะเข้าสภาฯตอบทุกกระทู้

นายกรุณพล เทียนสุวรรณ รองโฆษกพรรคก้าวไกล กล่าวถึงภายหลัง พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และ​รัฐมนตรี​ว่าการ​กระทรวง​กลาโหม​ ออกมาชี้แจงเหตุผลที่หนีสภา ไม่ยอมไปตอบกระทู้ถาม

เอาแล้ว! ส.ส.ก้าวไกล อ้างขรก.ระดับอธิบดี มากระซิบบอกเกิดเรื่องประหลาดขึ้นในกระทรวงเกษตรฯ

นพ.วาโย อัศวรุ่งเรือง ส.ส.แบบบัญชีรายชื่อ พรรคก้าวไกล ในฐานะกรรมาธิการพิจารณาร่างพ.ร.บ.งบประมาณ พ.ศ. 2566 เปิดเผยว่า ขณะ