โฆษกศาลฯ แจงออกหมายจับ 'รังสิมันต์' ไม่พบติดประชุม กมธ. ส่อบ่ายเบี่ยงหมายเรียก

"โฆษกศาลยุติธรรม" แจงขั้นตอนออกหมายจับ "รังสิมันต์ โรม" คดีหมิ่นฯมูลนิธิอนุรักษ์ป่ารอยต่อ ชี้ไม่ปรากฏติดประชุม กมธ.11 มี.ค. ส่อบ่ายเบี่ยงไม่มาตามหมายเรียก

25 มี.ค.2565 - นายสรวิศ ลิมปรังษี โฆษกศาลยุติธรรม ได้ชี้แจงขั้นตอนกระบวนการพิจารณาคำร้องขอให้ศาลออกหมายจับ จากกรณีนายรังสิมันต์ โรม ซึ่งถูกพนักงานสอบสวน สน.บางขุนนนท์ แจ้งข้อกล่าวหาดำเนินคดีฐานหมิ่นประมาทผู้อื่นโดยการโฆษณา (มูลนิธิอนุรักษ์ป่ารอยต่อ 5จังหวัดเป็นผู้เสียหาย) ได้โพสต์ข้อความผ่านสื่อโซเชียล และให้สัมภาษณ์ตั้งข้อสังเกตเกี่ยวกับกระบวนการยื่นคำขอออกหมายจับและคำสั่งออกหมายจับของศาลอาญาตลิ่งชัน ว่า เมื่อวันที่ 27 ต.ค.64 พนักงานสอบสวน สน.บางขุนนนท์ ผู้ร้อง ได้ยื่นคำร้องขอให้ศาลออกหมายจับ นายรังสิมันต์ ผู้ต้องหา โดยอ้างเหตุผู้ต้องหาไม่พบพนักงานสอบสวนตามหมายเรียก 2 ครั้ง คือ ในวันที่ 15 ต.ค.64 และวันที่ 26 ต.ค.64 โดยศาลอาญาตลิ่งชัน ดำเนินการไต่สวนผู้ร้องแล้วเห็นว่าในวันดังกล่าวยังไม่มีเหตุออกหมายจับเนื่องจากปรากฏตามรายงานว่าผู้ต้องหาติดประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญฯ ระหว่างวันที่ 25-27 ต.ค.64 จึงมีเหตุผลที่ผู้ต้องหาไม่อาจไปพบพนักงานสอบสวนได้ มีคำสั่งให้ยกคำร้องขอออกหมายจับ

-ต่อมาวันที่ 5 มี.ค.65 พนักงานสอบสวน สน.บางขุนนนท์ ผู้ร้อง ยื่นคำร้องขอออกหมายจับเป็นครั้งที่ 2 โดยอ้างเหตุผู้ต้องหาไม่มาพบพนักงานสอบสวนตามหมายเรียก ศาลไต่สวนผู้ร้องแล้ว เห็นว่าในขณะที่ออกหมายเรียกยังอยู่ในสมัยประชุมรัฐสภาอันเป็นการต้องห้ามตามรัฐธรรมนูญฯ พ.ศ.2560 มาตรา 125 เมื่อผู้ต้องหาไม่ได้ไปพบผู้ร้องในวันนัด จึงไม่เป็นการขัดหมายเรียก จึงมีคำสั่งให้ยกคำร้องขอออกหมายจับ
ต่อมาวันที่ 14 มี.ค.65 พนักงานสอบสวน สน.บางขุนนท์ ผู้ร้อง ยื่นคำร้องขอออกหมายจับครั้งที่ 3 โดยอ้างเหตุว่าผู้ต้องหาไม่มาพบพนักงานสอบสวนตามหมายเรียกในวันที่ 11 มีนาคม 65 ศาลไต่สวนพยานหลักฐานต่างๆ ประกอบพยานเอกสารคำร้องขอความเป็นธรรมของนายรังสิมันต์ ที่ยื่นต่อผู้บัญชาการตำรวจนครบาลแล้ว นัดให้ฟังมีคำสั่งวันที่ 15 มี.ค.

จนวันที่ 15 มี.ค.65 ศาลอาญาตลิ่งชัน มีคำสั่งให้ออกหมายจับผู้ต้องหา เนื่องจากปรากฏพยานหลักฐานจากการไต่สวนว่า ผู้ร้องยืนยันว่าผู้ร้องได้ทำการสอบสวนรวบรวมพยานหลักฐาน
ที่เกี่ยวข้องในคดีนี้จนเสร็จสิ้นแล้วมีความเห็นควรสั่งฟ้องนายรังสิมันต์ โรม ผู้ต้องหาในความผิดฐาน หมิ่นประมาทผู้อื่นโดยการโฆษณาและดูหมิ่นผู้อื่นด้วยการโฆษณา เสนอผู้บังคับบัญชาแล้ว ต่อมาผู้บังคับบัญชามีความเห็นควรสั่งฟ้องผู้ต้องหาเมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2564 ผู้ร้องประสงค์จะนำตัว ผู้ต้องหาพร้อมสำนวนการสอบสวนส่งพนักงานอัยการอันเป็นการดำเนินการตามประมวลกฎหมาย
วิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 142 จึงมีการออกหมายเรียกผู้ต้องหาครั้งที่ 1 ลงวันที่ 6 ตุลาคม 2564 ให้ไปพบผู้ร้องในวันที่ 15 ตุลาคม 2564 แต่ในวันที่ 15 ตุลาคม 2564 ผู้รับมอบอำนาจผู้ต้องหา ได้มา แจ้งเหตุขัดข้องว่าผู้ต้องหาติดประชุมพรรคก้าวไกลขอเลื่อนการเข้าพบผู้ร้องเป็นวันที่ 26 ตุลาคม 2564 
ผู้ร้องจึงได้ออกหมายเรียกผู้ต้องหาครั้งที่ 2 ลงวันที่ 14 ตุลาคม 2565 ให้ผู้ต้องหาไปพบผู้ร้อง
ในวันที่ 26 ตุลาคม 2564

ครั้นในวันที่ 25 ตุลาคม 2564 ผู้รับมอบอำนาจผู้ต้องหาได้มาแจ้งเหตุขัดข้องว่า ผู้ต้องหาติดประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญ พิจารณาร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการ ทรมานและการกระทำให้บุคคลสูญหาย พ.ศ... ขอเลื่อนวันเข้าพบผู้ร้องออกไปก่อน แต่ผู้ร้องได้แจ้งแก่ ผู้รับมอบอำนาจผู้ต้องหาว่าวันนัดวันที่ 26 ตุลาคม 2564 เป็นวันที่ผู้ต้องหาเป็นผู้กำหนดเองจึงขอให้ไป แจ้งผู้ต้องหาให้มาพบผู้ร้องในวันดังกล่าว แต่ผู้ต้องหาก็ไม่ได้มาตามนัดและตามหมายเรียก ต่อมาผู้ร้อง โทรศัพท์ไปหาทนายความของผู้ต้องหาเพื่อให้สอบถามผู้ต้องหาว่าจะมาพบผู้ร้องได้เมื่อไร ทนายความ ของผู้ต้องหาแจ้งแก่ผู้ร้องว่าผู้ต้องหาตกลงจะมาพบผู้ร้องในวันที่ 3 พฤศจิกายน 2564 แต่ผู้ต้องหาก็ไม่ได้มาตามที่นัด

จนกระทั่งผู้ร้องได้ออกหมายเรียกผู้ต้องหาครั้งล่าสุดลงวันที่ 5 มีนาคม 2565 
ให้ไปพบผู้ร้องในวันที่ 11 มีนาคม 2565 แต่ผู้ต้องหาก็ไม่ได้มาพบผู้ร้องตามหมายเรียก โดยเพียงแต่ให้ผู้รับมอบ อำนาจมาแจ้งเหตุขัดข้องว่าผู้ต้องหาติดประชุมคณะกรรมาธิการการพัฒนาการเมือง การสื่อสารมวลชน และการมีส่วนร่วมของประชาชน ขอเลื่อนวันเข้าพบผู้ร้องเป็นวันที่ 31 มีนาคม 2565 โดยได้แนบ หลักฐานสรุปผลการประชุมคณะทำงานการบังคับใช้กฎหมายของฝ่ายปกครองหรือตำรวจครั้งที่ 2 ลงวันที่ 5 มีนาคม 2565และประกาศคณะกรรมาธิการการพัฒนาการเมือง การสื่อสารมวลชน และ การมีส่วนร่วมของประชาชน สภาผู้แทนราษฎร เรื่อง ตั้งคณะทำงานศึกษาการบังคับใช้กฎหมายของ พนักงานฝ่ายปกครองหรือตำรวจโดยมีผู้ต้องหาเป็นหนึ่งในคณะทำงานในตำแหน่งรองประธานคนที่ 2 เท่านั้น แต่ไม่ปรากฎรายละเอียดที่แสดงว่าผู้ต้องหาติดประชุมในวันที่ 11 มีนาคม 2565 ตามที่กล่าว ที่ อ้างแต่อย่างใด ทั้งนี้ผู้ร้องยังได้ตรวจสอบในเว็บไซต์คณะกรรมาธิการการพัฒนาการเมือง การสื่อสารมวลชน และการมีส่วนร่วมของประชาชน ก็ไม่พบว่ามีการนัดประชุมในวันที่ 11 มีนาคม 65

ศาลจึงเห็นว่า ข้อกล่าวอ้างของผู้ต้องหาที่ไม่มาพบผู้ร้องในวันที่ 11 มี.ค.65 ตามหมายเรียกโดยอ้างเหตุว่าติดประชุมไม่อาจรับฟังได้ เนื่องจากไม่ปรากฏรายละเอียดที่แสดงว่าผู้ต้องหาติดประชุมในวันที่ 11 มี.ค.ตามที่กล่าวอ้าง และส่อไปในทางบ่ายเบี่ยงไปเรื่อย ๆ เพื่อไม่มาตามหมายเรียก ถือว่าเป็นการไม่มาตามหมายเรียกโดยไม่มีข้อแก้ตัวอันควรและให้สันนิษฐานว่าผู้ต้องหาจะหลบหนี เมื่อได้ความว่าผู้ร้องมีความเห็นควรสั่งฟ้องผู้ต้องหาในความผิดฐานหมิ่นประมาทผู้อื่นโดยการโฆษณา และดูหมิ่นผู้อื่นด้วยการโฆษณา จึงเป็นกรณีที่มีหลักฐานตามสมควรว่าผู้ต้องหาน่าจะได้กระทำความผิดอาญา และมีเหตุอันควรเชื่อว่าจะหลบหนีไม่ยอมมาพบผู้ร้องตามหมายเรียก จึงอนุญาตให้ออกหมายจับผู้ต้องหาตามขอ และเมื่อจัดการตามหมายจับได้แล้วให้ส่งบันทึกการจับกุมต่อศาลภายใน 7 วัน

ต่อมาวันที่ 17 มี.ค.65 นายรังสิมันต์ ผู้ต้องหา มีหนังสือร้องขอความเป็นธรรมกรณีการขอออกหมายจับยื่นถึงอธิบดีผู้พิพากษาตลิ่งชัน ซึ่งอธิบดีผู้พิพากษาฯ พิจารณาทุกประการแล้วเห็นว่าพนักงานสอบสวนยื่นคำร้องขอให้ออกหมายจับเมื่อวันที่ 14 มี.ค.65 ศาลได้ไต่สวนพยานบุคคล พยานหลักฐานต่างๆ รวมทั้งพยานเอกสารคำร้องขอความเป็นธรรม แล้วมีคำสั่งในวันที่ 15 มี.ค.65 ให้ออกหมายจับตามคำขอ

เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

รับลูกทันควัน! ม็อบ 3 นิ้ว ยื่น ส.ส.ก้าวไกล สอบศาลไม่ให้ประกันตัวแก๊งป่วนเมือง

กลุ่ม 24 มิถุนาเพื่อประชาธิปไตย-เครือข่ายคนรุ่นใหม่นนทบุรี นำโดยนายอัครวินท์ สมบูรณ์ และนายสมยศ พฤษภาเกษมสุข ยื่นหนังสือต่อนายณัฐชา บุญไชยอินสวัสดิ์ ส.ส.กทม. พรรคก้าวไกล (ก.ก.) ในฐานะประธานคณะกรรมาธิการ (กมธ.) การพัฒนาการเมือง การสื่อสารมวลชน และการมีส่วนร่วมของประชาชน สภาผู้แทนราษฎร

'บิ๊กป้อม' เชื่อนายกฯไม่กังวล 'ธรรมนัส' ขู่ล้มรัฐบาล บอกไม่มีอะไรหรอก

พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ในฐานะหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐ (พปชร.) กล่าวถึงท่าทีของ ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า ส.ส.พะเยา ในฐานะหัวหน้าพรรคเศรษฐกิจไทย ที่ออกมาเขย่าเก้าอี้นายกรัฐมนตรีของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี

กระทู้ของแพง! พิธาข้องใจ สมช.มีประสบการณ์แค่ปราบโจรสลัดโซมาเลีย-ไฟใต้ทำไมมาดูวิกฤตพลังงาน-อาหาร

'พิธา' ตั้งกระทู้ถามสดของแพง จี้ถามแผนรองรับ ข้องใจมอบ สมช.จัดการวิกฤตพลังงาน-อาหาร ด้าน 'อาคม' เชื่อจะหาความร่วมมือจากภาคส่วนต่างๆ

'ทั่นโรม' สบช่องกระทู้สดด่ารัฐบาลทรราชเรื่อง พ.ร.ก.ฉุกเฉิน 'บิ๊กช้าง' สวนแค่ควบคุมชุมนุมไม่ใช่สลาย

'โรม' ฉะรัฐบาลทรราช-ใจแคบสลายชุมนุมที่ดินแดง ข้องใจใช้ พ.ร.ก.ฉุกเฉินเร่งงานม็อบสามกีบ 'บิ๊กช้าง' โต้แค่ควบคุมการชุมนุม เหตุมีการใช้ความรุนแรง ยันจัดการทุกกลุ่มเท่าเทียม

'กลุ่มหมอไม่ทน-แนวร่วม3นิ้ว' บุกสภาฯ ร้องขอทำงานไม่เกิน 80 ชม.ต่อสัปดาห์

"กลุ่มหมอ" ร้อง "กมธ.แรงงาน" หลังทำงานเกิน 100 ชม.ต่อสัปดาห์ ลั่น ขอเวลาพัก 8 ชม. หวั่นทำคนไข้ตาย ด้านพิธา หวังแก้ที่ระบบ หวั่นลดหมอออก

'บิ๊กป้อม' ชื่นชมวอลเลย์บอลหญิงไทย เล่นดีมาก ขอช่วยกันเชียร์ ยินดีชนะเกาหลีใต้

พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ให้สัมภาษณ์อย่างอารมณ์ดีถึงผลการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงที่สามารถเอาชนะเกาหลีใต้ 3-0 เซต และวันนี้จะแข่งกับประเทศโดมินิกัน ว่า “โอ้ วันนี้ผมเชียร์นะ