โฆษกศาลฯ แจงออกหมายจับ 'รังสิมันต์' ไม่พบติดประชุม กมธ. ส่อบ่ายเบี่ยงหมายเรียก

"โฆษกศาลยุติธรรม" แจงขั้นตอนออกหมายจับ "รังสิมันต์ โรม" คดีหมิ่นฯมูลนิธิอนุรักษ์ป่ารอยต่อ ชี้ไม่ปรากฏติดประชุม กมธ.11 มี.ค. ส่อบ่ายเบี่ยงไม่มาตามหมายเรียก

25 มี.ค.2565 - นายสรวิศ ลิมปรังษี โฆษกศาลยุติธรรม ได้ชี้แจงขั้นตอนกระบวนการพิจารณาคำร้องขอให้ศาลออกหมายจับ จากกรณีนายรังสิมันต์ โรม ซึ่งถูกพนักงานสอบสวน สน.บางขุนนนท์ แจ้งข้อกล่าวหาดำเนินคดีฐานหมิ่นประมาทผู้อื่นโดยการโฆษณา (มูลนิธิอนุรักษ์ป่ารอยต่อ 5จังหวัดเป็นผู้เสียหาย) ได้โพสต์ข้อความผ่านสื่อโซเชียล และให้สัมภาษณ์ตั้งข้อสังเกตเกี่ยวกับกระบวนการยื่นคำขอออกหมายจับและคำสั่งออกหมายจับของศาลอาญาตลิ่งชัน ว่า เมื่อวันที่ 27 ต.ค.64 พนักงานสอบสวน สน.บางขุนนนท์ ผู้ร้อง ได้ยื่นคำร้องขอให้ศาลออกหมายจับ นายรังสิมันต์ ผู้ต้องหา โดยอ้างเหตุผู้ต้องหาไม่พบพนักงานสอบสวนตามหมายเรียก 2 ครั้ง คือ ในวันที่ 15 ต.ค.64 และวันที่ 26 ต.ค.64 โดยศาลอาญาตลิ่งชัน ดำเนินการไต่สวนผู้ร้องแล้วเห็นว่าในวันดังกล่าวยังไม่มีเหตุออกหมายจับเนื่องจากปรากฏตามรายงานว่าผู้ต้องหาติดประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญฯ ระหว่างวันที่ 25-27 ต.ค.64 จึงมีเหตุผลที่ผู้ต้องหาไม่อาจไปพบพนักงานสอบสวนได้ มีคำสั่งให้ยกคำร้องขอออกหมายจับ

-ต่อมาวันที่ 5 มี.ค.65 พนักงานสอบสวน สน.บางขุนนนท์ ผู้ร้อง ยื่นคำร้องขอออกหมายจับเป็นครั้งที่ 2 โดยอ้างเหตุผู้ต้องหาไม่มาพบพนักงานสอบสวนตามหมายเรียก ศาลไต่สวนผู้ร้องแล้ว เห็นว่าในขณะที่ออกหมายเรียกยังอยู่ในสมัยประชุมรัฐสภาอันเป็นการต้องห้ามตามรัฐธรรมนูญฯ พ.ศ.2560 มาตรา 125 เมื่อผู้ต้องหาไม่ได้ไปพบผู้ร้องในวันนัด จึงไม่เป็นการขัดหมายเรียก จึงมีคำสั่งให้ยกคำร้องขอออกหมายจับ
ต่อมาวันที่ 14 มี.ค.65 พนักงานสอบสวน สน.บางขุนนท์ ผู้ร้อง ยื่นคำร้องขอออกหมายจับครั้งที่ 3 โดยอ้างเหตุว่าผู้ต้องหาไม่มาพบพนักงานสอบสวนตามหมายเรียกในวันที่ 11 มีนาคม 65 ศาลไต่สวนพยานหลักฐานต่างๆ ประกอบพยานเอกสารคำร้องขอความเป็นธรรมของนายรังสิมันต์ ที่ยื่นต่อผู้บัญชาการตำรวจนครบาลแล้ว นัดให้ฟังมีคำสั่งวันที่ 15 มี.ค.

จนวันที่ 15 มี.ค.65 ศาลอาญาตลิ่งชัน มีคำสั่งให้ออกหมายจับผู้ต้องหา เนื่องจากปรากฏพยานหลักฐานจากการไต่สวนว่า ผู้ร้องยืนยันว่าผู้ร้องได้ทำการสอบสวนรวบรวมพยานหลักฐาน
ที่เกี่ยวข้องในคดีนี้จนเสร็จสิ้นแล้วมีความเห็นควรสั่งฟ้องนายรังสิมันต์ โรม ผู้ต้องหาในความผิดฐาน หมิ่นประมาทผู้อื่นโดยการโฆษณาและดูหมิ่นผู้อื่นด้วยการโฆษณา เสนอผู้บังคับบัญชาแล้ว ต่อมาผู้บังคับบัญชามีความเห็นควรสั่งฟ้องผู้ต้องหาเมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2564 ผู้ร้องประสงค์จะนำตัว ผู้ต้องหาพร้อมสำนวนการสอบสวนส่งพนักงานอัยการอันเป็นการดำเนินการตามประมวลกฎหมาย
วิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 142 จึงมีการออกหมายเรียกผู้ต้องหาครั้งที่ 1 ลงวันที่ 6 ตุลาคม 2564 ให้ไปพบผู้ร้องในวันที่ 15 ตุลาคม 2564 แต่ในวันที่ 15 ตุลาคม 2564 ผู้รับมอบอำนาจผู้ต้องหา ได้มา แจ้งเหตุขัดข้องว่าผู้ต้องหาติดประชุมพรรคก้าวไกลขอเลื่อนการเข้าพบผู้ร้องเป็นวันที่ 26 ตุลาคม 2564 
ผู้ร้องจึงได้ออกหมายเรียกผู้ต้องหาครั้งที่ 2 ลงวันที่ 14 ตุลาคม 2565 ให้ผู้ต้องหาไปพบผู้ร้อง
ในวันที่ 26 ตุลาคม 2564

ครั้นในวันที่ 25 ตุลาคม 2564 ผู้รับมอบอำนาจผู้ต้องหาได้มาแจ้งเหตุขัดข้องว่า ผู้ต้องหาติดประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญ พิจารณาร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการ ทรมานและการกระทำให้บุคคลสูญหาย พ.ศ... ขอเลื่อนวันเข้าพบผู้ร้องออกไปก่อน แต่ผู้ร้องได้แจ้งแก่ ผู้รับมอบอำนาจผู้ต้องหาว่าวันนัดวันที่ 26 ตุลาคม 2564 เป็นวันที่ผู้ต้องหาเป็นผู้กำหนดเองจึงขอให้ไป แจ้งผู้ต้องหาให้มาพบผู้ร้องในวันดังกล่าว แต่ผู้ต้องหาก็ไม่ได้มาตามนัดและตามหมายเรียก ต่อมาผู้ร้อง โทรศัพท์ไปหาทนายความของผู้ต้องหาเพื่อให้สอบถามผู้ต้องหาว่าจะมาพบผู้ร้องได้เมื่อไร ทนายความ ของผู้ต้องหาแจ้งแก่ผู้ร้องว่าผู้ต้องหาตกลงจะมาพบผู้ร้องในวันที่ 3 พฤศจิกายน 2564 แต่ผู้ต้องหาก็ไม่ได้มาตามที่นัด

จนกระทั่งผู้ร้องได้ออกหมายเรียกผู้ต้องหาครั้งล่าสุดลงวันที่ 5 มีนาคม 2565 
ให้ไปพบผู้ร้องในวันที่ 11 มีนาคม 2565 แต่ผู้ต้องหาก็ไม่ได้มาพบผู้ร้องตามหมายเรียก โดยเพียงแต่ให้ผู้รับมอบ อำนาจมาแจ้งเหตุขัดข้องว่าผู้ต้องหาติดประชุมคณะกรรมาธิการการพัฒนาการเมือง การสื่อสารมวลชน และการมีส่วนร่วมของประชาชน ขอเลื่อนวันเข้าพบผู้ร้องเป็นวันที่ 31 มีนาคม 2565 โดยได้แนบ หลักฐานสรุปผลการประชุมคณะทำงานการบังคับใช้กฎหมายของฝ่ายปกครองหรือตำรวจครั้งที่ 2 ลงวันที่ 5 มีนาคม 2565และประกาศคณะกรรมาธิการการพัฒนาการเมือง การสื่อสารมวลชน และ การมีส่วนร่วมของประชาชน สภาผู้แทนราษฎร เรื่อง ตั้งคณะทำงานศึกษาการบังคับใช้กฎหมายของ พนักงานฝ่ายปกครองหรือตำรวจโดยมีผู้ต้องหาเป็นหนึ่งในคณะทำงานในตำแหน่งรองประธานคนที่ 2 เท่านั้น แต่ไม่ปรากฎรายละเอียดที่แสดงว่าผู้ต้องหาติดประชุมในวันที่ 11 มีนาคม 2565 ตามที่กล่าว ที่ อ้างแต่อย่างใด ทั้งนี้ผู้ร้องยังได้ตรวจสอบในเว็บไซต์คณะกรรมาธิการการพัฒนาการเมือง การสื่อสารมวลชน และการมีส่วนร่วมของประชาชน ก็ไม่พบว่ามีการนัดประชุมในวันที่ 11 มีนาคม 65

ศาลจึงเห็นว่า ข้อกล่าวอ้างของผู้ต้องหาที่ไม่มาพบผู้ร้องในวันที่ 11 มี.ค.65 ตามหมายเรียกโดยอ้างเหตุว่าติดประชุมไม่อาจรับฟังได้ เนื่องจากไม่ปรากฏรายละเอียดที่แสดงว่าผู้ต้องหาติดประชุมในวันที่ 11 มี.ค.ตามที่กล่าวอ้าง และส่อไปในทางบ่ายเบี่ยงไปเรื่อย ๆ เพื่อไม่มาตามหมายเรียก ถือว่าเป็นการไม่มาตามหมายเรียกโดยไม่มีข้อแก้ตัวอันควรและให้สันนิษฐานว่าผู้ต้องหาจะหลบหนี เมื่อได้ความว่าผู้ร้องมีความเห็นควรสั่งฟ้องผู้ต้องหาในความผิดฐานหมิ่นประมาทผู้อื่นโดยการโฆษณา และดูหมิ่นผู้อื่นด้วยการโฆษณา จึงเป็นกรณีที่มีหลักฐานตามสมควรว่าผู้ต้องหาน่าจะได้กระทำความผิดอาญา และมีเหตุอันควรเชื่อว่าจะหลบหนีไม่ยอมมาพบผู้ร้องตามหมายเรียก จึงอนุญาตให้ออกหมายจับผู้ต้องหาตามขอ และเมื่อจัดการตามหมายจับได้แล้วให้ส่งบันทึกการจับกุมต่อศาลภายใน 7 วัน

ต่อมาวันที่ 17 มี.ค.65 นายรังสิมันต์ ผู้ต้องหา มีหนังสือร้องขอความเป็นธรรมกรณีการขอออกหมายจับยื่นถึงอธิบดีผู้พิพากษาตลิ่งชัน ซึ่งอธิบดีผู้พิพากษาฯ พิจารณาทุกประการแล้วเห็นว่าพนักงานสอบสวนยื่นคำร้องขอให้ออกหมายจับเมื่อวันที่ 14 มี.ค.65 ศาลได้ไต่สวนพยานบุคคล พยานหลักฐานต่างๆ รวมทั้งพยานเอกสารคำร้องขอความเป็นธรรม แล้วมีคำสั่งในวันที่ 15 มี.ค.65 ให้ออกหมายจับตามคำขอ

เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คอนเฟิร์ม 'มิ่งขวัญ' ซบพลังประชารัฐ เตรียมเปิดตัวช่วงสัปดาห์หน้า

แหล่งข่าวระดับสูงในพรรคพลังประชารัฐ (พปชร.) เปิดเผยกรณีที่มีกระแสข่าวว่ามีการทาบทาม นายมิ่งขวัญ แสงสุวรรณ์ อดีตรองนายกรัฐมนตรี อดีตหัวหน้าพรรคเศรษฐกิจใหม่ และผู้ก่อตั้งพรรคโอกาสไทย มาร่วมงานกับพรรคพปชร.ว่า ยอมรับว่านายมิ่งขวัญ จะมาอยู่กับพรรค

'โรม' รู้ทัน 'บิ๊กตู่' ไม่รีบยุบสภา วางแผนนั่งนายกฯ สมัย 3

'โรม' เชื่อ 'บิ๊กตู่' ไม่ยุบสภา เหตุยังไม่พร้อมเลือกตั้ง ซัดรัฐบาลหยุดโบ้ยฝ่ายค้านทำสภาล่ม ข้องใจเสียงเกินครึ่ง หายไปไหนกันหมด

ก้าวไกลชวนเพื่อไทยตั้งรัฐบาล ถ้านโยบายตรงกันจับมือได้แน่

ร้อนฉ่า! ก้าวไกลประกาศ พร้อมจับมือเพื่อไทยตั้งรัฐบาล เตรียมเสนอนโยบายดูว่าได้รับการตอบสนองหรือไม่ "ชลน่าน" ยันเพื่อไทยยังไม่เปิดตัวแคนดิเดตนายกฯ เอาไว้ก่อนรัฐบาลอยู่ครบวาระ 1 เดือนค่อยเผย "เสี่ยหนู" ซัดกลับ ปชป.จัดฉากเด็ก 9 ขวบพี้กัญชา แต่พูดแปลก ไม่เป็นไรให้ "หมอตี๋" ดูอยู่

ไม่ปล่อยให้ลอยนวล! หมายเรียกจ่อบิน พวกสร้างเฟกนิวส์ทำลาย 'น้องลูกหนัง'

นายเตชะ ทับทอง หรือ เต้ กลุ่มหนึ่งร้อยตัวแทนทำดีเพื่อพ่อ โพสต์ภาพ "ลูกหนัง" ศีตลา วงษ์กระจ่าง ลูกสาว เปิ้ล หัทยา - ตั้ว ศรัณยู ที่กำลังโดนขบวนการสามนิ้วรุมบูลลี่และสร้างกระแสติดแฮชแท็ก #แบนลูกหนัง

เหลือให้พรรคอื่นบ้าง เลขาฯก้าวไกล โวลั่นทุ่งพรรคจะได้ ส.ส. แบบก้าวกระโดด

นายชัยธวัช ตุลาทน เลขาธิการพรรคก้าวไกล กล่าวว่า สำหรับ สูตรหาร 100 ที่เกิดขึ้นนั้นพรรคก้าวไกลไม่มีความกังวลใดๆ เนื่องจากพรรคก้าวไกลมีความชัดเจนว่าไม่ว่าระบบการเลือกตั้งจะเป็นแบบใด หรือจะเปลี่ยนไป

นั่นไง! ส.ว.คนดัง ยก 'บิ๊กป้อม' มี 5 คุณสมบัติ โดดเด่นเหนือกว่าคนอื่น

ดูจากคนอื่นพรรคอื่นแล้วไม่น่าจะมีใครที่จะมีบุคลิกลักษณะเท่ากับพลเอกประวิตร เพราะบางคนบางพรรคจะอยู่ได้กับกลุ่มอำนาจเดิมเท่านั้น ไม่สามารถ