'อัษฎางค์' ให้ความรู้ 'มิลลิ' รถไฟไทยกำลังพัฒนาอย่างก้าวกระโดดในยุค 'ลุง 3 ป.'

ปัจจุบัน ในพื้นที่กรุงเทพฯ และปริมณฑล มีโครงข่ายรถไฟฟ้าเปิดให้บริการแล้ว 8 สาย อีก 4 สายอยู่ในระหว่างดำเนินการก่อสร้าง ซึ่งโครงข่ายรถไฟฟ้านี้ช่วยยกระดับการเดินทางของประชนชนมีความคล่องตัว รวดเร็ว ปลอดภัยและทันสมัย

19 เม.ย.2565- อัษฎางค์ ยมนาค นักวิชาการอิสระ โพสต์เฟซบุ๊ก เอ็ดดี้ อัษฎางค์ ยมนาค หัวข้อ รถไฟสมัย ร.5 ใช้มาแล้ว 120 ปี หรือ มีรถไฟใช้มามากกว่า 120 ปี ตั้งแต่สมัย ร.5 และกำลังพัฒนาอย่างก้าวกระโดดในยุคลุง 3 ป.

……………………………………………………………

• ประเทศไทยเริ่มมีรถไฟวิ่งเป็นลำดับที่ 3 ของเอเชีย รองจากอินเดีย(ภายใต้การปกครองของอังกฤษ) และเกิดขึ้นในเวลาไล่เลี่ยกับญี่ปุ่น

• โดยรถไฟขบวนแรกเป็นรถจักรไอน้ำในสมัยของในหลวงรัชกาลที่ 5 เมื่อปี พ.ศ. 2436 ต่อมาในสมัยรัชกาลที่ 6 ในปี พ.ศ. 2471 ไทยก็มีรถจักรดีเซล ซึ่งเป็นเทคโนโลยีด้านการเดินทางที่ทันสมัยในยุคนั้น เป็นประเทศแรกในเอเชีย

• แต่หลังจากเปลี่ยนแปลงการปกครองในสมัยรัชกาลที่ 7 ที่อำนาจในการปกครองเปลี่ยนมือไปเป็นของนักการเมืองคณะราษฎร ซึ่งเป็นผู้มีอำนาจในบริหารราชการแผ่นดิน นับจากนั้นเป็นต้นมา การรถไฟไทยก็หยุดชะงัก

……………………………………………………………

• การพัฒนาการขนส่งระบบรางได้กลับมาเคลื่อนไหวครั้งใหญ่อีกครั้งในสมัยที่ พล.ต.จำลอง ศรีเมือง เป็นผู้ว่าฯ กทม.โดยได้ริเริ่มโครงข่ายระบบรถไฟฟ้าและเปิดให้บริการเป็นครั้งแรกเมื่อปี พ.ศ. 2542

• ปัจจุบัน ในพื้นที่กรุงเทพฯ และปริมณฑล มีโครงข่ายรถไฟฟ้าเปิดให้บริการแล้ว 8 สาย อีก 4 สายอยู่ในระหว่างดำเนินการก่อสร้าง ซึ่งโครงข่ายรถไฟฟ้านี้ช่วยยกระดับการเดินทางของประชนชนมีความคล่องตัว รวดเร็ว ปลอดภัยและทันสมัย

……………………………………………………………

• สถานีกลางบางซื่อ

สถานีรถไฟกลางที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ มีชานชาลามากถึง 26 ชานชาลา และเมื่อเปิดบริการครบทุกเส้นทาง จะเป็นจุดเชื่อมต่อการเดินทางระบบรางที่สำคัญที่สุดของประเทศไทย และของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

โดยจะรองรับรถไฟทางไกลของการรถไฟแห่งประเทศไทยทุกเส้นทาง รถไฟฟ้าชานเมืองสายสีแดง ระบบรถไฟความเร็วสูงทุกเส้นทาง รถไฟฟ้าเอราวันและเอราวันซิตี้ รวม 24 ชานชาลา

นอกจากนี้ยังเชื่อมต่อกับ รถไฟฟ้ามหานคร สายเฉลิมรัชมงคลของการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย และยังเป็นส่วนหนึ่งของโครงข่ายระบบขนส่งมวลชนทางราง คุนหมิง – สิงคโปร์ สาย Central Route ที่เป็นเส้นทางรถไฟจากสถานีรถไฟคุนหมิง ประเทศจีน ไปยังสถานีรถไฟจูล่งตะวันออก ประเทศสิงคโปร์ โดยผ่านสถานีกลางบางซื่อซึ่งจะทำหน้าที่เป็นสถานีชุมทางในการเปลี่ยนสายระหว่างช่วง กรุงเทพฯ – ลาว – จีน (สายอีสาน) และกรุงเทพฯ – มาเลเซีย – สิงคโปร์ (สายใต้)

……………………………………………………………

• โครงการรถไฟความเร็วสูง

เป็นโครงการเมกะโปรเจกต์ของประเทศไทยในการก่อสร้างระบบรถไฟความเร็วสูง เริ่มวางแผนเพื่อกำหนดนโยบายการพัฒนารถไฟความเร็วสูงตั้งแต่ปี พ.ศ. 2535 ในรัฐบาลนายชวน หลีกภัย โดยมีเป้าหมายในการพัฒนาเศรษฐกิจ และเชื่อมโยงตลาดการค้า ระหว่างกลุ่มประเทศแถบลุ่มแม่น้ำโขง เนื่องจากประเทศไทยถือเป็นศูนย์กลางของอินโดจีน
โดยโครงการรถไฟความเร็วสูง ระยะที่ 1 ช่วงกรุงเทพมหานคร-นครราชสีมา ระยะทาง 253 กม. คาดว่าจะเปิดบริการตลอดเส้นทางใน ปี 2569

……………………………………………………………

8 ปีกับรัฐบาลประยุทธ์ จันทร์โอชา

ตลอดระยะเวลาเกือบ 8 ปี ที่ พล.อ.ประยุกต์ เป็นนายกฯ การขนส่งระบบรางได้พัฒนาเติบโตอย่างก้าวกระโดด กล่าวคือ…

• สานต่อโครงการรถไฟฟ้าในกรุงเทพฯ ที่เริ่มต้นสมัยผู้ว่าฯ พล.ต.จำลอง และในปัจจุบันกำลังจะเป็นระบบขนส่งระบบรางที่ยาวที่สุดเป็นอันดับที่ 3 ของโลกภายในปีสองปีข้างหน้านี้

• ดำเนินการก่อสร้างสถานีกลางบางซื่อสำเร็จเป็นสถานีรถไฟกลางที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

• เรามีรถไฟฟ้า ทั้งบนดิน ลอยฟ้าและใต้ดินมาหลายปีแล้ว และเรากำลังจะได้นั่งรถไฟความเร็วสูงเร็วๆ นี้ น่ะจ๊ะ

• รถไฟความเร็วสูง คาดว่าจะเริ่มเดินรถได้ภายในปี 69

• รถไฟฟ้า(ลอยฟ้า) รถไฟฟ้า(ใต้ดิน)และรถไฟความเร็วสูง ก็คือ รถไฟนะจ๊ะ

• ไม่ใช่ 120 ปีที่ผ่านมารถไฟไทยไม่เคยพัฒนาและเรายังนั่งรถไฟที่เป็นรถจักรไอน้ำอยู่น่ะจ๊ะ

……………………………………………………………

รถไฟสมัยร.5 ใช้มาแล้ว 120 ปี หรือ

มีรถไฟใช้มามากกว่า 120 ปี ตั้งแต่สมัย ร.5 จ๊ะ.

เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ดูกันชัดๆ ‘เอ็ดดี้’ ยก 3 สลิ่ม นี่หรือ =ชนกลุ่มน้อย ไร้การศึกษา

อัษฎางค์ ยมนาค โพสต์ข้อความในเฟซบุ๊ก "เอ็ดดี้ อัษฎางค์ ยมนาค" พร้อมภาพดร.เสรี วงษ์มณฑา นักวิชาการด้านสื่อสารมวลชนและการตลาด ผศ.ดร. อานนท์ ศักดิ์วรวิชญ์ อาจารย์ประจำคณะสถิติประยุกต์ สถาบันบัณฑิตพัฒน บริหารศาสตร์ (NIDA) และดร.ศุภณัฐ อภิญญาณ หรือ ดร.นิว

ยก 'สวัสดิการข้าราชการ Vs ประชาชน' จวก 'พิธา' เน้นหาเสียงแต่แล้งน้ำใจ

ประเทศที่พัฒนาแล้วมักจะมีสวัสดิการทางสังคมที่ดีให้กับประชาชน รัฐสวัสดิการเป็นแนวคิดที่ประเทศทุนนิยมนำมาใช้เพื่อแก้ข้อบกพร่องของระบบทุนนิยม

กลับมาอีกครั้งกับรางวัลของคนดนตรี 'THE GUITAR MAG AWARDS 2021'

การกลับมาอีกครั้งกับงานประกาศรางวัลของคนดนตรี ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในเมืองไทย กับงาน “The Guitar Mag Awards 2021” ฉลองครบรอบปีที่ 10 ของการจัดงาน ภายใต้คอนเซ็ปต์ “10th Anniversary Of Music Awards งานของคนดนตรี” หลังจากที่ห่างหายกันไป 1 ปีเต็ม เนื่องจากสถานการณ์โควิด-19