'พุทธะอิสระ' ไขข้อข้องใจ 10 จุดมุ่งหมาย 'พระธรรมวินัย'

10 มิ.ย. 2565 – พุทธะอิสระ อดีตเจ้าอาวาสวัดอ้อน้อย โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กว่า ไหนๆ ก็ตอบปัญหาอธิบายความเกี่ยวกับวิธีระงับอธิกรณ์ หรือคดีความที่เกิดขึ้นแก่ภิกษุสงฆ์มาบ้างพอที่จะเข้าใจกันบ้างแล้ว

วันนี้เราลองมาศึกษาทำความเข้าใจถึงวัตถุประสงค์ ที่องค์พระบรมศาสดาต้องบัญญัติพระวินัยให้ภิกษุปฏิบัติตาม ว่าเพื่อประโยชน์อันใด

1.เพื่อความเรียบร้อย ดีงามแห่งหมู่สงฆ์

2.เพื่อความสงบสุขของหมู่สงฆ์

สองข้อนี้ ถือว่าเป็นประโยชน์แก่บุคคลและคณะบุคคล

3.เพื่อข่มภิกษุทุมมังกุ คือผู้หน้าด้าน เก้อยาก

4.เพื่อความอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุขของหมู่สงฆ์ ผู้มีศีลอันดีงาม

3 – 4 เป็นคุณแก่พรหมจรรย์อันบริสุทธิ์ บริบูรณ์ของหมู่ภิกษุเอง

5.เพื่อสกัดกั้นอาสวะทั้งหลายที่จักบังเกิดแก่กายและใจ

6.เพื่อระงับยับยั้งมูลเหตุแห่งอาสวะที่จะพึงบังเกิดในอนาคต

5 – 6 ถือเป็นคุณแก่การบำเพ็ญสมณธรรม

7.เพื่อยังให้เกิดความเสื่อมใส แก่หมู่ชนที่ยังไม่เสื่อมใส

8.เพื่อยังให้บุคคลที่เสื่อมใสแล้ว ให้เสื่อมใสยิ่งขึ้น

7 – 8 ถือเป็นคุณประโยชน์แก่พระพุทธศาสนา

9.เพื่อความตั้งมั่นของพระธรรมวินัย

10.เพื่อความห่างไกลจากโทษภัยที่จะบังเกิดแก่ผู้ละเมิด

9 – 10 ถือเป็นการยังกุศลให้เจริญแก่ผู้ปฏิบัติต่อหลักพระธรรมวินัย

จุดมุ่งหมายทั้ง 10 ข้อ ดังที่หยิบยกมาให้ท่านทั้งหลายได้ศึกษา จะได้รับรู้ให้แจ่มชัดว่า การที่หมู่ภิกษุสงฆ์พากันมุ่งมั่นปฏิบัติตามหลักพระธรรมวินัยอย่างเคร่งครัด ถือเป็นประโยชน์แก่ผู้ปฏิบัติ เป็นคุณแก่พรหมจรรย์อันบริสุทธิ์ บริบูรณ์ เป็นคุณแก่การเจริญสมณธรรม เป็นประโยชน์แก่พระพุทธศาสนา เป็นการยังให้บุญกุศลเจริญรุ่งเรืองแก่ผู้ปฏิบัติ

พุทธประสงค์ดังกล่าวมานี้แหละ จึงชื่อว่า ยังประโยชน์ตนและประโยชน์ท่าน ด้วยความไม่ประมาท อันสมบูรณ์ในสมณสารูป.

เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

พุทธะอิสระ ตอบคำถามคลับเฮาส์ วิชาปราณโอสถดูคล้ายกับวิชากำลังภายในจีน

พุทธะอิสระ โพสต์ตอบเรื่องเกิดจากคลับเฮาส์  มีผู้สงสัยว่า วิชาปราณโอสถดูคล้ายกับวิชากำลังภายในจีน ซึ่งก็มีสอนอยู่แม้แต่ในลัทธิเต๋าก็มีสอน

สุดทน! เจ้าคณะตำบลนาจอมเทียน จับสึกพระเมาสุรา-ขับรถยนต์ ทำศาสนามัวหมอง

ศูนย์รับแจ้งเหตุ สภ.สัตหีบ รับแจ้งจากชาวบ้านได้พบพระสงฆ์ดื่มสุรามีอาการมึนเมา อยู่ในชุมชนคลองกานดา ม.8 ต.สัตหีบ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี จึงส่งสายตรวจตู้ยามบ้านเตาถ่าน เข้าตรวจสอบ

'พุทธะอิสระ' ยกตัวอย่างผลกรรมคนที่ทำหยาบช้าต่อพระเถระ

พุทธะอิสระ อดีตเจ้าอาวาสวัดอ้อน้อย โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กว่า ตัวอย่างบุคคลที่ถูกโทสะครอบงำจนกระทำกรรมอันหยาบช้ารุนแรงต่อพระเถระ

'พุทธะอิสระ' : โถ...ทิด อย่าไปโกธรเพื่อนเลย เขาทำเพราะมีความจำเป็น

นายสุวิทย์ ทองประเสริฐ หรือ "พุทธะอิสระ" ผู้ก่อตั้งวัดอ้อน้อย จ.นครปฐม โพสต์ข้อความในเฟซบุ๊กว่า "โถ..โถ..ทิด อย่าไปโกธรเพื่อนเลย เขาทำเพราะมีความจำเป็น

'พุทธะอิสระ' เตือนเช็ก 'จริต' สิ่งที่น่ากลัวกว่าโรคระบาด

พุทธะอิสระ อดีตเจ้าอาวาสวันอ้อน้อย โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กว่า วันนี้เรามาตรวจสอบจริตของตนกันหน่อย จริต ซึ่งหมายถึงความประพฤติอันจำเจ ซ้ำซาก