ศาลรธน. สั่ง รมว.พลังงาน พร้อมผู้เกี่ยวข้อง แจงปมแผนยุทธศาสตร์ผลิตไฟฟ้า

21 ก.ย.2565 - สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญแจ้งว่า ศาลรัฐธรรมนูญได้มีการอภิปรายเพื่อนำไปสู่การวินิจฉัยในคำร้องที่นายสุทธิพร ประทุมเทวาพิทักษ์ อดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ ขอให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญมาตรา 51 ว่ากระทรวงพลังงานกำหนดยุทธศาสตร์กระทรวงพลังงาน(พ.ศ 2559 -2563) และแผนพัฒนากำลังการผลิตไฟฟ้าของประเทศไทยพ.ศ 2561 -2580 ทำให้สัดส่วนกำลังการผลิตไฟฟ้าของรัฐลดต่ำลงกว่าร้อยละ 51 เป็นการกระทำที่ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญมาตรา 46 ประกอบมาตรา 3 วรรค 2 หรือไม่

โดยศาลรัฐธรรมนูญเห็นว่าเพื่อประโยชน์แห่งการพิจารณาอาศัยอำนาจตามพรปว่าด้วยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ 2561 มาตรา 27 วรรคสาม ให้รมว.พลังงาน ผู้ว่าการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ผู้ว่าการการไฟฟ้านครหลวง ผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ประธานกรรมการกำกับกิจการพลังงานประธานสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยและเลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกาจัดทำความเห็นตามประเด็นที่ศาลกำหนดและให้เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรจัดส่งสำเนาเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณารัฐธรรมนูญมาตรา 56 และพ.ร.บ.ประกอบกิจการพลังงานพ.ศ 2550 มาตรา 5 พร้อมรับรองสำเนาถูกต้องยื่นต่อศาลรัฐธรรมนูญภายใน 15 วัน นับแต่วันได้รับหนังสือ

โดยศาลรัฐธรรมนูญจะได้พิจารณาวินิจฉัยคดีดังกล่าวให้แล้วเสร็จภายใน 120 วันตามพ.ร.ป.ว่าด้วยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ 2561 มาตรา 45 วรรคสอง

เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

เปิดคำวินิจฉัยส่วนตน 'นครินทร์-ตุลาการศาลรธน.' ความเป็นสส.ของ 'พิธา' สิ้นสุดลง

จากกรณีตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ มีมติ 8 ต่อ 1 เสียง ว่าสมาชิกภาพของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของนายพิธา ลิ้มเจริญรัตน์ ไม่สิ้นสุดลงตามรัฐธรรมนูญ

กฟผ. พร้อมจ่ายไฟฟ้าพลังงานสะอาดในรูปแบบผสมผสาน กำลังผลิต 24 เมกะวัตต์ ภายใน มี.ค. นี้

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ทดสอบการขนานเครื่องกำเนิดไฟฟ้าโครงการโซลาร์เซลล์ลอยน้ำไฮบริดเขื่อนอุบลรัตน์ ชุดที่ 1 เข้าระบบโครงข่ายไฟฟ้าของสถานีไฟฟ้าแรงสูงเขื่อนอุบลรัตน์

เปิดคำวินิจฉัย ตุลาการศาลรธน.เสียงข้างน้อย ชี้ความเป็นรมต. 'ศักดิ์สยาม' ไม่สิ้นสุดลง

จากกรณีตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ มีมติ 7 ต่อ 1 เสียง ว่าความเป็นรัฐมนตรีของนายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม สิ้นสุดลงเฉพาะตัวตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 170 วรรคหนึ่ง (5)

'ณฐพร' ถามนายกฯและจนท.รัฐ ทำไมยังปล่อยให้พวกขบถลอยนวล คดีล้มล้างการปกครอง

นายณฐพร โตประยูร อดีตที่ปรึกษาประธานผู้ตรวจการแผ่นดิน เปิดเผยว่า ผมมีคำถามถึง นายกรัฐมนตรี และ เจ้าหน้าที่ของรัฐ ศาลรัฐธรรมนูญ วินิจฉัยว่า มี พรรคการเมืองและนักการเมือง “ล้มล้างการปกครอง”แต่ทำไม