บังคับใช้แล้ว! การขออนุญาตและการเก็บค่าใช้น้ำชลประทานฉบับใหม่ล่าสุด

กรมชลประทานซุ่มเงียบออกระเบียบล่าสุดว่าด้วยการขอใช้น้ำจากทางน้ำชลประทาน และมีผลบังคับใช้แล้ว กำหนดยิบเรื่องผู้ขอใช้อนุญาต

06 ต.ค.2565 - นายประพิศ จันทร์มา อธิบดีกรมชลประทาน ได้มีการออกระเบียบกรมชลประทานว่าด้วยการขออนุญาตใช้น้ำจากทางน้ำชลประทาน พ.ศ. 2565 รวมทั้งออกประกาศกรมชลประทาน เรื่อง กำหนดแบบคำขอยกเว้นค่าชลประทาน และแบบคำขอผ่อนชำระค่าชลประทาน ลงในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 139 ตอนพิเศษ 237 ง เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2565 และมีผลบังคับใช้แล้ว

โดยเนื้อหาสำคัญของระเบียบกรมชลประทานว่าด้วยการขออนุญาตใช้น้ำจากทางน้ำชลประทาน พ.ศ. 2565 นั้นมีด้วยกันทั้งสิ้น 6 หมวด รวม 32 ข้อ ที่สำคัญคือการเก็บค่าชลประทานจากผู้ขออนุญาตใช้น้ำเพื่อกิจการโรงงาน การประปา หรือกิจการอื่นในทางน้ำชลประทาน ซึ่งจะต้องมีการขออนุญาตใช้น้ำ รวมทั้งติดตั้งเครื่องมือวัดหรือประเมินปริมาณน้ำด้วย

รายละเอียดฉบับเต็มๆ ระเบียบกรมชลประทานว่าด้วยการขออนุญาตใช้น้ำจากทางน้ำชลประทาน พ.ศ. 2565 ที่นี่ http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2565/E/237/T_0001.PDF

รายละเอียด ประกาศกรมชลประทาน เรื่อง กำหนดแบบคำขอยกเว้นค่าชลประทาน และแบบคำขอผ่อนชำระค่าชลประทาน ที่นี่ http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2565/E/237/T_0011.PDF

เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

กรมอุตุฯ ประกาศฉบับ 10 เตือนฝนตกหนักมาก รับมือน้ำท่วมฉับพลัน

นางสาวกรรวี สิทธิชีวภาค อธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยา ออกประกาศกรมอุตุนิยมวิทยา เรื่อง "ฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยและคลื่นลมแรงบริเวณทะเลอันดามัน" ฉบับที่ 10 โดยมีใจความว่า

กรมอุตุฯ ประกาศฉบับ 3 เตือนฝนตกหนักมาก ทะเลคลื่นลมแรง รับมือท่วมฉับพลัน

นางสาวกรรวี สิทธิชีวภาค อธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยา ออกประกาศกรมอุตุนิยมวิทยา เรื่อง "ฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทย และคลื่นลมแรงบริเวณทะเลอันดามัน" ฉบับที่ 3 โดยมีใจความว่า

กรมอุตุฯ ประกาศฉบับ 11 เตือน 'พายุฤดูร้อน' ถล่ม 52 จังหวัด

นางสาวกรรวี สิทธิชีวภาค อธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยา ออกประกาศกรมอุตุนิยมวิทยา เรื่อง "พายุฤดูร้อนบริเวณประเทศไทยตอนบน" ฉบับที่ 11 (มีผลกระทบจนถึงวันที่ 7 พฤษภาคม 2567) โดยมีใจความว่า

'บิ๊กดุง' งัดระเบียบ ปิดทาง สส. นั่งบอร์ดแก้ปัญหาเรือดำน้ำ

'ผบ.ทร.' งัดระเบียบ ขวาง สส. นั่งบอร์ดแก้ปัญหาเรือดำน้ำ ชี้ส่วนใหญ่มาจากหน่วยงานรัฐ เชื่อจบแน่ในเดือน ก.พ. ก่อนสรุปข้อมูลชง ‘สุทิน’ เสนอเข้า ครม.

กรมอุตุฯ ประกาศฉบับ 8 เตือนคลื่นลมแรงอ่าวไทย-อันดามัน

นางสาวกรรวี สิทธิชีวภาค อธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยา ออกประกาศกรมอุตุนิยมวิทยา เรื่องคลื่นลมแรงบริเวณอ่าวไทยตอนล่างและทะเลอันดามัน ฉบับที่ 8 (มีผลกระทบในช่วงวันที่ 26-27 มกราคม 2567) โดยระบุว่า