บังคับใช้แล้ว! การขออนุญาตและการเก็บค่าใช้น้ำชลประทานฉบับใหม่ล่าสุด

กรมชลประทานซุ่มเงียบออกระเบียบล่าสุดว่าด้วยการขอใช้น้ำจากทางน้ำชลประทาน และมีผลบังคับใช้แล้ว กำหนดยิบเรื่องผู้ขอใช้อนุญาต

06 ต.ค.2565 - นายประพิศ จันทร์มา อธิบดีกรมชลประทาน ได้มีการออกระเบียบกรมชลประทานว่าด้วยการขออนุญาตใช้น้ำจากทางน้ำชลประทาน พ.ศ. 2565 รวมทั้งออกประกาศกรมชลประทาน เรื่อง กำหนดแบบคำขอยกเว้นค่าชลประทาน และแบบคำขอผ่อนชำระค่าชลประทาน ลงในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 139 ตอนพิเศษ 237 ง เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2565 และมีผลบังคับใช้แล้ว

โดยเนื้อหาสำคัญของระเบียบกรมชลประทานว่าด้วยการขออนุญาตใช้น้ำจากทางน้ำชลประทาน พ.ศ. 2565 นั้นมีด้วยกันทั้งสิ้น 6 หมวด รวม 32 ข้อ ที่สำคัญคือการเก็บค่าชลประทานจากผู้ขออนุญาตใช้น้ำเพื่อกิจการโรงงาน การประปา หรือกิจการอื่นในทางน้ำชลประทาน ซึ่งจะต้องมีการขออนุญาตใช้น้ำ รวมทั้งติดตั้งเครื่องมือวัดหรือประเมินปริมาณน้ำด้วย

รายละเอียดฉบับเต็มๆ ระเบียบกรมชลประทานว่าด้วยการขออนุญาตใช้น้ำจากทางน้ำชลประทาน พ.ศ. 2565 ที่นี่ http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2565/E/237/T_0001.PDF

รายละเอียด ประกาศกรมชลประทาน เรื่อง กำหนดแบบคำขอยกเว้นค่าชลประทาน และแบบคำขอผ่อนชำระค่าชลประทาน ที่นี่ http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2565/E/237/T_0011.PDF

เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

อุตุฯ ประกาศแล้ว! สิ้นสุดหน้าร้อน เริ่มต้นฤดูฝน 22 พ.ค.

นางสาวชมภารี ชมภูรัตน์ อธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยา ได้ออกประกาศกรมอุตุนิยมวิทยา เรื่อง การเริ่มต้นฤดูฝนของประเทศไทย พ.ศ 2566 โดยมีใจความว่า ประเทศไทยจะสิ้นสุดฤดูร้อนและจะเริ่มต้นเข้าสู่ฤดูฝน

กรมชลฯ ติดตั้งสะพานเบลีย์ ช่วยเหลือประชาชนพื้นที่ อ.จะนะ

จากสถานการณ์ฝนตกหนักในพื้นที่จังหวัดสงขลา ช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา ส่งผลให้เกิดน้ำท่วม จนกัดเซาะถนนบริเวณพื้นที่หมู่ที่ 11 ตำบลนาหว้า อำเภอจะนะ

เกิดอะไรขึ้นที่หลีเป๊ะ! ในวันที่คนท้องถิ่นเข้าสู่สถานการณ์ 'หัวชนฝา'

เฟซบุ๊ก “เสกสรร ขาวเรือง” โพสต์ข้อความระบุ ภาพแรกคือทางเดินที่ใหญ่และกว้างเมื่อผมยังเด็กเล็กอยู่ เป็นทางเดินของเราเมื่อหลีเป๊ะยังไม่มีชื่อเสียงโด่งดัง