ดร.เสรี จ้วงไม่ยั้งองค์กร 'ต่ำสัตว์' หนุนลงชื่อขับพ้นประเทศไทย

แฟ้มภาพ

25 พ.ย.2564 - ดร.เสรี วงษ์มณฑา โพสต์ข้อความในเฟซบุ๊กว่า องค์กร "ต่ำสัตว์" แทรกแซงกิจกรรมภายในของไทย ด้อยค่ากระบวนการยุติธรรมของไทย เป็นองค์กรปกป้องสิทธิของโจรที่ทำผิดกฎหมาย มุ่งล้มล้างสถาบันหลักของประเทศไทย

อ้างว่า "เป็นกลาง" ก็ไม่จริง เพราะแสดงจุดยืนเข้าข้างคนทำผิดกฎหมาย เลือกปกป้องสิทธิมนุษยชนของคนที่จาบจ้วงและมุ่งล้มล้างสถาบันพระมหากษัตริย์

อ้างว่า "โปร่งใส" ก็ไม่จริง การทำงานของพวกเขามีวาระซ่อนเร้นที่เป็นอันตรายต่อความมั่นคงของสถาบันหลักของประเทศไทยตามความต้องการของใครบางคน

อ้างว่า "ไม่ยุ่งเกี่ยวการเมือง" ก็ไม่จริง สิ่งที่เขาทำมีพฤติกรรมให้คนชิงชังสถาบันและชิงชังรัฐบาล สนับสนุนแนวความคิดของนักการเมืองบางพรรค บางกลุ่ม ชัดเจน

อ้างว่า "ไม่รับเงินจากเอกชน รัฐบาล หรือพรรคการเมืองใด" ก็ไม่จริง การเคลื่อนไหว การทำกิจกรรมต่างๆต้องใช้เงินมหาศาล เงินบริจาคที่ชาวบ้านให้ไม่น่าจะพอ

ถึงเวลาแล้วที่พวกเราคนไทยที่รักชาติรักแผ่นดินต้องไล่องค์กรต่ำสัตว์นี้ให้ออกไปจากประเทศไทย จะปล่อยให้เขาย่ำยีอธิปไตยของประเทศไทยต่อไปไม่ได้อีกต่อไปแล้ว

มีการรณรงค์ลงชื่อขับไล่องค์กรนี้ พวกเราควรร่วมกันลงชื่อนะคะ

รัฐบาลเองก็ไม่ควรเฉย ควรใช้กฎหมายจัดการกับองค์กรนี้

อย่าเฉยอยู่เลยนะคะ คนไทยทุกคน ทุกฝ่าย ต้องช่วยกันค่ะ