วันสตรีสากล 'กสม.' จะมุ่งผลักดันและรณรงค์ให้ตระหนักสิทธิสตรี และความเสมอภาคทางเพศ

กสม.เผยแพร่สาร เนื่องในวันสตรีสากล จะมุ่งผลักดันและรณรงค์ให้ทุกคนตระหนักถึงความสำคัญของสิทธิสตรีและความเสมอภาคทางเพศ ให้ผู้หญิงทุกคนสามารถเข้าถึงเทคโนโลยีและโอกาส

8 มี.ค.2566 - สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เผยแพร่ สารเนื่องในวันสตรีสากล 8 มีนาคม ประจำปี 2566 โดยประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (นางสาวพรประไพ กาญจนรินทร์ ) มีรายละเอียดดังนี้

วันที่ 8 มีนาคมของทุกปีเตือนให้ระลึกถึงความมุ่งมั่นของนานาประเทศที่ได้ยืนหยัดเรียกร้องและต่อสู้เพื่อสิทธิสตรีและความเสมอภาคทางเพศที่มีมาอย่างยาวนาน

สำหรับประเทศไทย เป็นที่น่าภูมิใจที่ผู้หญิงไทยมีสิทธิในการเลือกตั้งผู้ใหญ่บ้านตั้งแต่ปี 2440 และปัจจุบัน ประเทศไทยมีผู้บริหารหญิงจำนวนไม่น้อยทั้งในภาครัฐ องค์กรประชาสังคม และภาคเอกชน ซึ่งปรากฏข้อมูลสถิติที่ชัดเจนว่า ผู้บริหารหญิงระดับสูงในองค์กรภาคธุรกิจมีสัดส่วนที่เพิ่มมากขึ้นกว่าร้อยละ 32 และสูงกว่าค่าเฉลี่ยในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกและค่าเฉลี่ยทั่วโลก ซึ่งแสดงให้เห็นถึงการยอมรับในบทบาทและความสำคัญของผู้หญิงในการขับเคลื่อนสังคมไทย

อย่างไรก็ตาม ผู้หญิงอีกจำนวนมาก โดยเฉพาะกลุ่มเปราะบาง ทั้งเด็ก คนพิการ คนสูงอายุ ผู้ด้อยโอกาส และผู้มีความหลากหลายทางเพศ ยังคงประสบปัญหาการถูกเลือกปฏิบัติ บางส่วนเข้าไม่ถึงโอกาสทางการศึกษา บริการสาธารณสุข สวัสดิการของรัฐ และการจ้างงาน รวมทั้งยังมีความไม่เท่าเทียมในเรื่องค่าตอบแทนในอาชีพ ผู้หญิงจำนวนมากตกเป็นเหยื่อของความรุนแรงในครอบครัว รวมทั้งมีความเสี่ยงต่อการถูกคุกคามทางเพศมากขึ้นในพื้นที่สังคมออนไลน์ ดังนั้น การรณรงค์เพื่อความเท่าเทียมและช่วยกันแก้ปัญหายังคงเป็นความท้าทายของทุกภาคส่วนที่ต้องร่วมมือกันอย่างแข็งขันต่อไป

ในโอกาสวันสตรีสากล (International Women’s Day) 8 มีนาคม 2566 คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (กสม.) ยืนยันจะมุ่งผลักดันและรณรงค์ให้ทุกคนตระหนักถึงความสำคัญของสิทธิสตรีและความเสมอภาคทางเพศ ร่วมกันขจัดอุปสรรคที่นำไปสู่การเลือกปฏิบัติและการถูกกระทำความรุนแรงด้วยเหตุแห่งเพศ และขอร่วมรณรงค์ภายใต้แนวคิด DigitalALL: นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อความเท่าเทียมทางเพศ (DigitalALL: Innovation and technology for gender equality) ของสหประชาชาติในปีนี้ ที่เรียกร้องให้รัฐบาลและภาคส่วนต่าง ๆ ได้ร่วมกันปิดช่องว่างด้านทักษะดิจิทัล เพื่อให้ผู้หญิงทุกคนสามารถเข้าถึงเทคโนโลยีและโอกาส ส่งเสริมให้เกิดความปลอดภัยในโลกออนไลน์ รวมทั้งแสวงหาแนวทางปกป้องสิทธิของผู้หญิง กลุ่มเปราะบาง รวมทั้งผู้มีความหลากหลายทางเพศ เพื่อนำไปสู่สังคมที่สันติสุขและเท่าเทียม

 

เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

'วันคนพิการแห่งชาติ' กสม.วอนทุกภาคส่วนตระหนักถึงการคุ้มครอง ส่งเสริมสิทธิของคนพิการ

คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (กสม.) เผยแพร่สาร เนื่องใน “วันคนพิการแห่งชาติ” ประจำปี 2566 มีเนื้อหาดังนี้

กระทบชิ่งสถาบัน! 'สส.ก้าวไกล' บีบ กสม. เผชิญหน้าต้นตอปัญหา อ้าง ม.112 บกพร่องขัดสากล

เพจเฟซบุ๊ก พรรคก้าวไกล เผยแพร่เนื้อหาการประชุมสภาผู้แทนราษฎรเมื่อวันที่ 10 สิงหาคมที่ผ่านมา มีวาระการประชุมสำคัญ ว่าด้วยการรับทราบรายงานผลการประเมินสถานการณ์ด้านสิทธิมนุษยชนของประเทศไทย ปี 2565

'ศรีสุวรรณ' ร้อง 'กสม.' สอบก้าวไกลเอาเด็ก 10 ขวบขึ้นเวทีหลังเอ็นจีโอเงียบเป็นเป่าสาก

'ศรีสุวรรณ' ร้อง 'กสม.' ตรวจสอบพรรคก้าวไกลนำเด็กมาขึ้นเวทีละเมิดสิทธิมนุษยชน เพราะป้าๆ หัวหงอกหัวขาว และเอ็นจีโอด้านเด็กเงียบฉี่

สภาผู้ปกครองและครู แนะ กสม. ต้องรักษาสิทธินักเรียนทุกคน ไม่ใช่เฉพาะเด็กมีปัญหาคนเดียว

นายปรีชา จิตรสิงห์ ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ กล่าวว่า วันนี้ทางคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สมาคมนักเรียนเก่าฯ ชมรมครูเก่าฯ เครือข่ายผู้ปกครองฯและสภานักเรียนโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ

กรรมการสิทธิฯ ออกแถลงการณ์ 'หยก' ประสบปัญหาเข้าถึงสิทธิทางการศึกษา

แถลงการณ์คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (กสม.) เรื่อง สิทธิเด็กกรณี “หยก” ไม่มีชื่อในระบบการศึกษาของรัฐ เห็นว่า สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ในฐานะหน่วยงานต้นสังกัดของโรงเรียน