บี้ 'รมว.ศธ.' ชง ครม. จัดค่าอาหารกลางวันเด็กมัธยม ป้องซ้ำเคส 'ครูชัยยศ'

‘มูลนิธิเด็กและสตรี’ กระทุ้ง ‘รมว.ศธ.’ ชง ครม. แก้ปัญหาอาหารกลางวันเด็กมัธยม ป้องซ้ำรอยเคส ‘ครูชัยยศ’

8 ธ.ค. 2566 – จากกรณีนายชัยยศ สุขต้อ ตำแหน่งครูชำนาญการพิเศษ (คศ.3) โรงเรียนยางเปา อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่ ที่ถูกคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ชี้มูลความผิดทางอาญา ฐานเป็นเจ้าพนักงานกระทำความผิด ฐานปฏิบัติ หรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบฯ และถูกต้นสังกัดให้ออกจากราชการ สืบเนื่องจาก ครูชัยยศ บริหารจัดการอาหารกลางวันเด็ก ซึ่งจัดให้แก่เด็กอนุบาลและประถมศึกษา เป็นให้เด็กระดับมัธยมได้กินด้วย เพราะส่วนใหญ่เป็นนักเรียนกินนอน ครอบครัวยากจนนั้น

นายสุรพงษ์ กองจันทึก ประธานมูลนิธิช่วยเหลือทางสังคมเพื่อเด็กและสตรี กล่าวว่า ปัจจุบันนโยบายและกฎหมายในเรื่องการศึกษาเป็นไปตามคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ที่ 28/2559 เรื่องให้จัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน 15 ปี โดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย ซึ่งประกาศมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 15 มิถุนายน 2559 เพื่อเป็นการลดความเหลี่ยมล้ำ สร้างโอกาสทางการศึกษาและความเป็นธรรมในสังคม แก้ปัญหาความยากจน ตลอดจนส่งเสริมการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ และสอดคล้องกับความต้องการของประชาชน

สำหรับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 15 ปี หมายความถึง การศึกษาตั้งแต่ระดับก่อนประถมศึกษา (อนุบาล) ระดับประถมศึกษา จนถึงมัธยมศึกษาปีที่ 6 ซึ่งมัธยมศึกษาปีที่ 6 จะมีอายุประมาณ 18 ปี อันเป็นการให้เด็ก ซึ่งหมายถึงผู้มีอายุต่ำกว่า 18 ปีลงมาทุกคนต้องได้รับการศึกษาโดยการสนับสนุนของรัฐ จนกว่าจะจบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ทำให้เด็กทุกคนได้รับการเรียนรู้และพัฒนาอย่างเต็มที่ ไม่ไปเป็นแรงงานเด็กและไม่เข้าสู่ขบวนการที่ผิดกฎหมายโดยเฉพาะอย่างยิ่งการค้ามนุษย์

นายสุรพงษ์ กล่าวว่า คำสั่ง คสช. ฉบับดังกล่าวได้ระบุให้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการกำหนดอัตราค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 15 ปี เพื่อเสนอในการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี ประกอบด้วย 1.ค่าจัดการเรียนการสอน 2.ค่าหนังสือเรียน 3.ค่าอุปกรณ์การเรียน 4.ค่าเครื่องแบบนักเรียน 5.ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน และ 6.ค่าใช้จ่ายอื่นตามที่คณะรัฐมนตรีเห็นชอบ

“เพื่อไม่ให้เกิดกรณีดังเช่นครูชัยยศอีก จึงขอให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ปฏิบัติตามนโยบายและคำสั่ง คสช. ฉบับดังกล่าว ในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน 15 ปีโดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย เพื่อสนับสนุนให้เด็กทุกคนเข้าสู่ระบบการศึกษาอย่างเสมอภาค ด้วยการเสนอเพิ่มค่าอาหารกลางวันเด็กนักเรียนเป็นค่าใช้จ่ายอื่นที่จะจัดสรรให้นักเรียนทุกคน เพื่อให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาเห็นชอบ ที่จะส่งผลให้สามารถเสนอเป็นงบประมาณรายจ่ายประจำปีสนับสนุนอาหารกลางวันรายหัวให้เด็กนักเรียนต่อไป” นายสุรพงษ์ ระบุ.

เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ครูเฮ! คืนครูให้นักเรียนทั่วประเทศลดภาระครู “เสมา 2” เผย ศธ.ชงงบจ้างภารโรงให้ทุกโรงเรียนที่ขาด ดีเดย์ 1 พ.ค.นี้

เมื่อวันพุธ ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2567 นายสุรศักดิ์ พันธ์เจริญวรกุล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวถึงกรณีกระทรวงศึกษาธิการเสนอของบประมาณสนับสนุนให้จัดสรรนักการภารโรงให้สถานศึกษาทั่วประเทศ

เลขาฯป.ป.ช. เผยที่ประชุมยังไม่ถกคดีบิ๊กโจ๊ก จับตาพรุ่งนี้เข้าเป็นวาระจรหรือไม่

นายนิวัติไชย เกษมมงคล เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) เปิดเผยว่า ในที่ประชุมคณะกรรมการ ป

อสส.ฟัน 'สมยศ พุ่มพันธุ์ม่วง -เนตร นาคสุข' กับพวก รวม 8 คน ตามมติ ป.ป.ช. ปมคดี 'บอส วรยุทธ'

ตามที่สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ มีหนังสือถึงอัยการสูงสุด แจ้งมติของคณะกรรมการป้องกันและ

'แก้วสรร' ออกบทความ 'ทักษิณ โกงคุกหรือไม่? : เงื่อนงำและการตรวจสอบ'

นายแก้วสรร อติโพธิ เผยแพร่บทความเรื่อง "ทักษิณ โกงคุกหรือไม่? : เงื่อนงำและการตรวจสอบ" ผ่าน www.thaipost.net โดยมีเนื้อหาดังนี้