เปิดเหตุผลศาลอาญา ยกคำร้องขอปล่อยตัว 'เพนกวิน-อานนท์-ไมค์- ไผ่ดาวดิน'

กฤษฎางค์ นุตจรัส

24 ธ.ค. 2564 - ที่ศาลอาญา ถนนรัชดาภิเษก ศาลได้อ่านคำสั่งขอประกันตัว ที่ทนายความยื่นคำร้องขอปล่อยชั่วคราว นายพริษฐ์ ชิวารักษ์ หรือเพนกวิน นายอานนท์ นำภา, นายภานุพงศ์ จาดนอก หรือไมค์ และนายจตุภัทร์ บุญภัทรรักษา หรือไผ่ ดาวดิน แกนนำคณะราษฎรฯ จำเลยคดีดูหมิ่นสถาบันเบื้องสูง ร่วมกันชุมนุมโดยฝ่าฝืนกฎหมายตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 112 ,116 ฯ

โดยวันนี้ ศาลอ่านคำสั่งผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอร์เรนซ์ จากศาลอาญาไปยังเรือนจำที่คุมขังจำเลยทั้งสี่

โดยคำร้องขอปล่อยชั่วคราวของนายพริษฐ์ จำเลย คดีดำอ.287/2564 ที่พนักงานอัยการสำนักงานคดีอาญา 7 เป็นโจทก์ยื่นฟ้องนายพริษฐ์กับพวกรวม 22 คน ในคดีปักหมุดที่สนามหลวง หมิ่นสถาบันเบื้องสูง คดีหมายเลขดำอ.2847/2564 ที่พนักงานอัยการคดีอาญา 3 ยื่นฟ้อง นายพริษฐ์กับพวกรวม 2 คน, คดีหมายเลขดำ อ.2948/2564 ที่พนักงานอัยการสำนักงานคดีอาญา 5 ยื่นฟ้องนายอานนท์ นำภา กับพวกรวม 6 คน คดีหมายเลขดำ อ.1668/2564 ที่พนักงานอัยการสำนักงานคดีอาญา 10 ยื่นฟ้องนายพริษฐ์ กับพวกรวม 12 คน, คดีหมายเลขดำ อ.286 /2564 ที่พนักงานอัยการสำนักงานคดีอาญา 7 ยื่นฟ้องนายพริษฐ์ และคดีหมายเลขดำ อ.2932/2564 ที่พนักงานอัยการสำนักงานคดีอาญา 7 ยื่นฟ้องนายพริษฐ์ เป็นจำเลย

โดยศาลเห็นว่า นายพริษฐ์ จำเลยเคยได้รับอนุญาตให้ปล่อยชั่วคราวในคดีนี้ แต่ได้กระทำการฝ่าฝืนเงื่อนไขที่ศาลอนุญาตให้ปล่อยชั่วคราว ซึ่งศาลเคยตักเตือนจำเลยและกำชับจำเลยผ่านผู้กำกับดูแลมาแล้ว จนเป็นเหตุให้ศาลเพิกถอนการปล่อยชั่วคราว อีกทั้งจำเลยมีพฤติการณ์กระทำผิดซ้ำในทำนองเดียวกันกับการกระทำที่เป็นมูลเหตุที่ถูกกล่าวหา หรือฟ้องร้องหลายคดี เมื่อพิเคราะห์ถึงลักษณะและพฤติการณ์ของจำเลยในการแสดงออกหรือ ร่วมทำกิจกรรมที่ก่อให้เกิดความวุ่นวายอย่างมากและมีความรุนแรงตลอดมา กรณีมีเหตุอันควรให้เชื่อว่า หากอนุญาตปล่อยชั่วคราวจำเลยจะไปกระทำการในทำนองเดียวกันกับที่ถูกฟ้องร้อง หรือไปก่อเหตุอันตรายประการอื่น และในชั้นนี้ยังไม่มีข้อเท็จจริงทางคดีที่เปลี่ยนแปลงไป ย่อมไม่มีเหตุที่ศาลจะเปลี่ยนแปลงคำสั่งเดิม ที่ศาลสั่งไว้โดยชอบแล้ว ให้ยกคำร้อง

ในส่วนของนายจตุภัทร์ หรือ ไผ่ ดาวดิน จำเลย คดีหมายเลขดำ อ.287/2564 และคดีหมายเลขดำ อ.2608/2564 ที่พนักงานอัยการสำนักคดีอาญา 4 ยื่นฟ้อง นายจตุภัทร์ กับพวกรวม 18 คน เป็นจำเลย

ศาลเห็นว่า เมื่อคำนึง ถึงพฤติการณ์ของจำเลยในการแสดงออก ปราศรัย หรือชักนำ ในลักษณะที่อาจก่อให้เกิดความวุ่นวายในบ้านเมืองประกอบกับจำเลยต้องข้อหาในลักษณะเช่นนี้ ที่ศาลนี้และศาลอื่นหลายคดี กรณีมีเหตุอันควรให้เชื่อว่าหากอนุญาตปล่อยชั่วคราว จำเลยจะไปกระทำในทำนองเดียวกันกับที่ถูกฟ้องร้อง หรือไปก่อเหตุอันตรายประการอื่น ในชั้นนี้ยังไม่มีข้อเท็จจริงในทางคดีที่เปลี่ยนแปลงไป ย่อมไม่มีเหตุที่ศาลจะเปลี่ยนแปลงคำสั่งเดิม ที่ศาลสั่งไว้โดยชอบแล้ว ให้ยกคำร้อง

ในส่วนของนายอานนท์ นำภา จำเลยคดีหมายเลขดำ อ.2847/2564 ,คดีหมายเลขดำ อ.2948/2564 ,คดีหมายเลขดำอ.2887/2564,คดีหมายเลขดำ อ.2888/2564 ที่พนักงานอัยการสำนักงานคดีอาญา 7 ยื่นฟ้องนายอานนท์ กับพวกรวม 7 คน ,คดีหมายเลขดำ อ.1629/2564 ที่พนักงานอัยการสำนักงานคดีอาญา 7 ยื่นฟ้อง นาอานนท์, คดีหมายเลขดำ อ.2804/2564 ที่พนักงานอัยการสำนักงานคดีอาญา 5 ยื่นฟ้องนายอานนท์ ,คดีหมายเลขดำอ.2495/2564 ที่พนักงานอัยการสำนักงานคดีอาญา 10 ยื่นฟ้อง นายอานนท์ เป็นจำเลยนั้น

ศาลเห็นว่า เมื่อคำนึงถึงพฤติการณ์ของจำเลยในการแสดงออก ปราศรัย หรือชักนำในลักษณะที่อาจก่อให้เกิดความวุ่นวายในบ้านเมือง ประกอบกับจำเลยต้องข้อหาในลักษณะเช่นนี้ของศาลนี้และศาลอื่นหลายคดี กรณีมีเหตุอันควรให้เชื่อว่า หากอนุญาตปล่อยชั่วคราวจำเลยจะไปกระทำการในทำนองเดียวกันกับที่ถูกฟ้อง หรือไปก่อเหตุอันตรายประการอื่น ในชั้นนี้ยังไม่มีข้อเท็จจริงในทางคดีที่เปลี่ยนแปลงไป ย่อมไม่มีเหตุที่ศาลจะเปลี่ยนแปลงคำสั่งเดิมที่ศาลสั่งไว้โดยชอบแล้ว ให้ยกคำร้อง

สำหรับนายภาณุพงศ์ หรือ ไมค์ จาดนอก จำเลยคดีหมายเลขดำ อ.2887/2564,คดีหมายเลขดำ อ.2384/2564,คดีหมายเลขดำ อ.2888/2564 ที่พนักงานอัยการสำนักงานคดีอาญา 3 ยื่นฟ้อง นายภาณุพงศ์กับพวกรวม 3 คน

ศาลเห็นว่า เมื่อคำนึงถึงพฤติการณ์ของจำเลยในการแสดงออก ปราศรัย หรือ ชักนำในลักษณะที่อาจก่อให้เกิดความวุ่นวายในบ้านเมือง ประกอบกับจำเลยต้องข้อหาในลักษณะเช่นนี้ ที่ศาลนี้และศาลอื่นหลายคดี กรณีมีเหตุอันควรให้เชื่อว่า หากอนุญาตให้ปล่อยชั่วคราว จำเลยจะไปกระทำการในทำนองเดียวกันกับที่ถูกฟ้อง หรือ ไปก่อเหตุอันตรายประการอื่น ในชั้นนี้ยังไม่มีข้อเท็จจริงในทางคดีที่เปลี่ยนแปลงไป ย่อมไม่มีเหตุที่ศาลจะเปลี่ยนแปลงคำสั่งเดิมที่สั่งไว้โดยชอบแล้ว ให้ยกคำร้อง

ด้านนายกฤษฎางค์ นุตจรัส ทนายความประจำศูนย์ทนายความเพื่อสิทธิมนุษยชน ให้สัมภาษณ์ว่า จากการไต่สวนขอประกันตัวที่จบไปเมื่อวันที่ 17 ธ.ค. มีเรื่องใหม่ที่เพิ่มขึ้นมา คือ ทั้งสี่คนยอมรับเงื่อนไขให้กักบริเวณอยู่ที่บ้าน 24 ชั่วโมง แต่แปลกใจว่าทำไมศาลถึงไม่เอาเรื่องนี้ มาเป็นประเด็นในการพิจารณา

ส่วนจะมีการอุทธรณ์คำสั่ง หรือจะยื่นประกันตัวครั้งต่อไปหรือไม่ นายกฤษฎางค์ ระบุว่า ให้ทั้งสี่คนไปตัดสินใจกันเองแต่ตนได้ระบุกับทั้งสี่คนว่า คำสั่งศาลที่ออกมาในวันนี้ โอกาสที่ศาลจะปล่อยชั่วคราวอีกคงยาก และคงจะมีทิศทางเดิมคือหากประกันอีกก็จะไปกระทำความผิดซ้ำ ส่วนตนไม่มีสิทธิ์ตัดสินใจ

"ส่วนพ่อแม่ของเขาที่เพิ่งลงมา ก็ร้องห่มร้องไห้ ผมก็ไม่รู้จะอธิบายเขายังไง พูดไม่ออกเหมือนกัน พ่อแม่เขาก็อยากรับลูกเขากลับไป แม่ไมค์ถึงขนาดขอกับศาลว่า ขอประกันลูกไปสักเดือนหนึ่งได้ไหม แล้วกลับมาค่อยติดคุกต่อ" นายกฤษฎางค์ ระบุ

นายกฤษฎางค์ ย้ำว่าจำเลยในคดีอาญา ต้องได้รับการประกันตัว และข้ออ้างที่ถูกกล่าวหาว่าเป็นคดีที่โทษสูง ป.วิอาญาไม่ได้กำหนดไว้ กฎหมายไม่ได้บอกไว้ว่าถูกกำหนดโทษสูง แล้วจะไม่ให้ประกันตัว รัฐธรรมนูญเขียนไว้ชัดเจนว่า'คุณยังคงเป็นผู้บริสุทธิ์อยู่ จนกว่าศาลจะตัดสินให้คุณมีความผิด' อันนี้เป็นความเห็นของตนที่ต่างจากศาล

ประการต่อมาเรื่อง กลัวไปกระทำความผิดอีก คือกำหนดเงื่อนไข แล้วถูกกล่าวหาว่า ผิดเงื่อนไขหมายความว่าอย่างไรโดยเฉพาะคดีนี้เป็นคดีการเมือง เด็กพวกนี้เขาทะเลาะกับรัฐ รัฐก็ต้องตั้งข้อกล่าวหาอยู่แล้ว จะไปชื่นชมเอาดอกไม้ให้เด็กได้อย่างไร

"อัยการคัดค้านการประกันตัว เพราะเห็นว่า โทษอัตราสูง และออกไปแล้วจะกระทำความผิดอีก ผมคิดว่าทนายแผ่นดินควรจะต้องพิจารณาตัวเองเหมือนกัน" นายกฤษฎางค์ กล่าวตอนท้าย

เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ด่วน! ศาลไม่ให้ประกัน 'พิ้งกี้-แม่' คดีเเชร์ forex หวั่นหลบหนี

ที่ศาลอาญา ถนนรัชดาภิเษก พนักงานอัยการสำนักอัยการคดีพิเศษ 4 ได้ยื่นฟ้องนายกิตติเชษฐ์ ไชยเดช หรือชื่อเดิม สรายุทธ ไชยเดช (

คุก 1 ปี 6 เดือนไม่รอลงอาญาแฮกเกอร์เว็บศาล รธน. แต่โชคดีไม่เสีย 10 ล้านบาท

ศาลอาญาสั่งจำคุกแฮกเกอร์เปลี่ยนชื่อศาลรัฐธรรมนูญ 1 ปี 6 เดือนไม่รอลงอาญา และชดใช้แพ่งเพียง 8.7หมื่น แม้ศาลเรียก 10 ล้านบาท เหตุคำฟ้องไม่ได้ระบุผิดเกี่ยวกับการทำให้ชื่อเสียงเสียหาย!

'ทนายอนันต์ชัย' ฟ้องอดีตไวยาวัจกร หมิ่นประมาทเจ้าอาวาสวัดสุทธิฯ

'อนันต์ชัย' ทนายกองทัพธรรมยื่นฟ้องอดีตไวยาวัจกร หมิ่นประมาทเจ้าอาวาสวัดสุทธิวราราม โพสต์เฟซบุ๊กกล่าวหายักยอกเงิน 95 ล้านเเละอื่นๆ รวม 37 กรรม

คุก 2 ปี 'เมธี' อดีตดาราเสื้อแดง คดีฉกปืนทหารเหตุชุมนุมปี 52

ศาลจำคุก 2 ปี ไม่รอลงอาญา 'เมธี' อดีตนักแสดง-แนวร่วม นปช. คดีฉกปืนทหารเหตุชุมนุมปี 52 ชี้โจทก์มีประจักษ์พยานจับกุมจำเลยพร้อมของกลาง

แกนนำ 3 นิ้ว ส่งสัญญาณปลุกสาวก พร้อมลุยการเมืองบนท้องถนนควบคู่ในสภา

อานนท์ โพสต์ในบริบทที่รัฐสภาเต็มไปด้วยกล้วยและคนแจกกล้วย เต็มไปด้วย ส.ว.ที่ล้าหลังและยังมีองค์กรอิสระที่เป็นปฏิปักษ์กับประชาธิปไตย การเลือกตั้งจึงไม่ได้เป็นเครื่องมือเดียวที่จะสร้างการเปลี่ยนแปลงได้อย่างโดดๆ มันต้องอาศัยพลังนอกสภาอีกมหาศาล

'ใบปอ' โพสต์เตรียมฟื้นสภาพร่างกาย หลังอดอาหาร 2 เดือน ลั่นพร้อมสู้ต่อ

น.ส.ณัฐนิช ดวงมุสิทธิ์ หรือใบปอ นักกิจกรรมเคลื่อนไหวกลุ่มทะลุวัง และผู้ต้องหาคดี ม.112 โพสต์ข้อความบนเฟซบุ๊กหลังจากได้รับการประกันตัวออกจากทัณฑสถานหญิงกลางเมื่อวัน