เปิดเหตุผลศาลอาญา ยกคำร้องขอปล่อยตัว 'เพนกวิน-อานนท์-ไมค์- ไผ่ดาวดิน'

กฤษฎางค์ นุตจรัส

24 ธ.ค. 2564 - ที่ศาลอาญา ถนนรัชดาภิเษก ศาลได้อ่านคำสั่งขอประกันตัว ที่ทนายความยื่นคำร้องขอปล่อยชั่วคราว นายพริษฐ์ ชิวารักษ์ หรือเพนกวิน นายอานนท์ นำภา, นายภานุพงศ์ จาดนอก หรือไมค์ และนายจตุภัทร์ บุญภัทรรักษา หรือไผ่ ดาวดิน แกนนำคณะราษฎรฯ จำเลยคดีดูหมิ่นสถาบันเบื้องสูง ร่วมกันชุมนุมโดยฝ่าฝืนกฎหมายตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 112 ,116 ฯ

โดยวันนี้ ศาลอ่านคำสั่งผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอร์เรนซ์ จากศาลอาญาไปยังเรือนจำที่คุมขังจำเลยทั้งสี่

โดยคำร้องขอปล่อยชั่วคราวของนายพริษฐ์ จำเลย คดีดำอ.287/2564 ที่พนักงานอัยการสำนักงานคดีอาญา 7 เป็นโจทก์ยื่นฟ้องนายพริษฐ์กับพวกรวม 22 คน ในคดีปักหมุดที่สนามหลวง หมิ่นสถาบันเบื้องสูง คดีหมายเลขดำอ.2847/2564 ที่พนักงานอัยการคดีอาญา 3 ยื่นฟ้อง นายพริษฐ์กับพวกรวม 2 คน, คดีหมายเลขดำ อ.2948/2564 ที่พนักงานอัยการสำนักงานคดีอาญา 5 ยื่นฟ้องนายอานนท์ นำภา กับพวกรวม 6 คน คดีหมายเลขดำ อ.1668/2564 ที่พนักงานอัยการสำนักงานคดีอาญา 10 ยื่นฟ้องนายพริษฐ์ กับพวกรวม 12 คน, คดีหมายเลขดำ อ.286 /2564 ที่พนักงานอัยการสำนักงานคดีอาญา 7 ยื่นฟ้องนายพริษฐ์ และคดีหมายเลขดำ อ.2932/2564 ที่พนักงานอัยการสำนักงานคดีอาญา 7 ยื่นฟ้องนายพริษฐ์ เป็นจำเลย

โดยศาลเห็นว่า นายพริษฐ์ จำเลยเคยได้รับอนุญาตให้ปล่อยชั่วคราวในคดีนี้ แต่ได้กระทำการฝ่าฝืนเงื่อนไขที่ศาลอนุญาตให้ปล่อยชั่วคราว ซึ่งศาลเคยตักเตือนจำเลยและกำชับจำเลยผ่านผู้กำกับดูแลมาแล้ว จนเป็นเหตุให้ศาลเพิกถอนการปล่อยชั่วคราว อีกทั้งจำเลยมีพฤติการณ์กระทำผิดซ้ำในทำนองเดียวกันกับการกระทำที่เป็นมูลเหตุที่ถูกกล่าวหา หรือฟ้องร้องหลายคดี เมื่อพิเคราะห์ถึงลักษณะและพฤติการณ์ของจำเลยในการแสดงออกหรือ ร่วมทำกิจกรรมที่ก่อให้เกิดความวุ่นวายอย่างมากและมีความรุนแรงตลอดมา กรณีมีเหตุอันควรให้เชื่อว่า หากอนุญาตปล่อยชั่วคราวจำเลยจะไปกระทำการในทำนองเดียวกันกับที่ถูกฟ้องร้อง หรือไปก่อเหตุอันตรายประการอื่น และในชั้นนี้ยังไม่มีข้อเท็จจริงทางคดีที่เปลี่ยนแปลงไป ย่อมไม่มีเหตุที่ศาลจะเปลี่ยนแปลงคำสั่งเดิม ที่ศาลสั่งไว้โดยชอบแล้ว ให้ยกคำร้อง

ในส่วนของนายจตุภัทร์ หรือ ไผ่ ดาวดิน จำเลย คดีหมายเลขดำ อ.287/2564 และคดีหมายเลขดำ อ.2608/2564 ที่พนักงานอัยการสำนักคดีอาญา 4 ยื่นฟ้อง นายจตุภัทร์ กับพวกรวม 18 คน เป็นจำเลย

ศาลเห็นว่า เมื่อคำนึง ถึงพฤติการณ์ของจำเลยในการแสดงออก ปราศรัย หรือชักนำ ในลักษณะที่อาจก่อให้เกิดความวุ่นวายในบ้านเมืองประกอบกับจำเลยต้องข้อหาในลักษณะเช่นนี้ ที่ศาลนี้และศาลอื่นหลายคดี กรณีมีเหตุอันควรให้เชื่อว่าหากอนุญาตปล่อยชั่วคราว จำเลยจะไปกระทำในทำนองเดียวกันกับที่ถูกฟ้องร้อง หรือไปก่อเหตุอันตรายประการอื่น ในชั้นนี้ยังไม่มีข้อเท็จจริงในทางคดีที่เปลี่ยนแปลงไป ย่อมไม่มีเหตุที่ศาลจะเปลี่ยนแปลงคำสั่งเดิม ที่ศาลสั่งไว้โดยชอบแล้ว ให้ยกคำร้อง

ในส่วนของนายอานนท์ นำภา จำเลยคดีหมายเลขดำ อ.2847/2564 ,คดีหมายเลขดำ อ.2948/2564 ,คดีหมายเลขดำอ.2887/2564,คดีหมายเลขดำ อ.2888/2564 ที่พนักงานอัยการสำนักงานคดีอาญา 7 ยื่นฟ้องนายอานนท์ กับพวกรวม 7 คน ,คดีหมายเลขดำ อ.1629/2564 ที่พนักงานอัยการสำนักงานคดีอาญา 7 ยื่นฟ้อง นาอานนท์, คดีหมายเลขดำ อ.2804/2564 ที่พนักงานอัยการสำนักงานคดีอาญา 5 ยื่นฟ้องนายอานนท์ ,คดีหมายเลขดำอ.2495/2564 ที่พนักงานอัยการสำนักงานคดีอาญา 10 ยื่นฟ้อง นายอานนท์ เป็นจำเลยนั้น

ศาลเห็นว่า เมื่อคำนึงถึงพฤติการณ์ของจำเลยในการแสดงออก ปราศรัย หรือชักนำในลักษณะที่อาจก่อให้เกิดความวุ่นวายในบ้านเมือง ประกอบกับจำเลยต้องข้อหาในลักษณะเช่นนี้ของศาลนี้และศาลอื่นหลายคดี กรณีมีเหตุอันควรให้เชื่อว่า หากอนุญาตปล่อยชั่วคราวจำเลยจะไปกระทำการในทำนองเดียวกันกับที่ถูกฟ้อง หรือไปก่อเหตุอันตรายประการอื่น ในชั้นนี้ยังไม่มีข้อเท็จจริงในทางคดีที่เปลี่ยนแปลงไป ย่อมไม่มีเหตุที่ศาลจะเปลี่ยนแปลงคำสั่งเดิมที่ศาลสั่งไว้โดยชอบแล้ว ให้ยกคำร้อง

สำหรับนายภาณุพงศ์ หรือ ไมค์ จาดนอก จำเลยคดีหมายเลขดำ อ.2887/2564,คดีหมายเลขดำ อ.2384/2564,คดีหมายเลขดำ อ.2888/2564 ที่พนักงานอัยการสำนักงานคดีอาญา 3 ยื่นฟ้อง นายภาณุพงศ์กับพวกรวม 3 คน

ศาลเห็นว่า เมื่อคำนึงถึงพฤติการณ์ของจำเลยในการแสดงออก ปราศรัย หรือ ชักนำในลักษณะที่อาจก่อให้เกิดความวุ่นวายในบ้านเมือง ประกอบกับจำเลยต้องข้อหาในลักษณะเช่นนี้ ที่ศาลนี้และศาลอื่นหลายคดี กรณีมีเหตุอันควรให้เชื่อว่า หากอนุญาตให้ปล่อยชั่วคราว จำเลยจะไปกระทำการในทำนองเดียวกันกับที่ถูกฟ้อง หรือ ไปก่อเหตุอันตรายประการอื่น ในชั้นนี้ยังไม่มีข้อเท็จจริงในทางคดีที่เปลี่ยนแปลงไป ย่อมไม่มีเหตุที่ศาลจะเปลี่ยนแปลงคำสั่งเดิมที่สั่งไว้โดยชอบแล้ว ให้ยกคำร้อง

ด้านนายกฤษฎางค์ นุตจรัส ทนายความประจำศูนย์ทนายความเพื่อสิทธิมนุษยชน ให้สัมภาษณ์ว่า จากการไต่สวนขอประกันตัวที่จบไปเมื่อวันที่ 17 ธ.ค. มีเรื่องใหม่ที่เพิ่มขึ้นมา คือ ทั้งสี่คนยอมรับเงื่อนไขให้กักบริเวณอยู่ที่บ้าน 24 ชั่วโมง แต่แปลกใจว่าทำไมศาลถึงไม่เอาเรื่องนี้ มาเป็นประเด็นในการพิจารณา

ส่วนจะมีการอุทธรณ์คำสั่ง หรือจะยื่นประกันตัวครั้งต่อไปหรือไม่ นายกฤษฎางค์ ระบุว่า ให้ทั้งสี่คนไปตัดสินใจกันเองแต่ตนได้ระบุกับทั้งสี่คนว่า คำสั่งศาลที่ออกมาในวันนี้ โอกาสที่ศาลจะปล่อยชั่วคราวอีกคงยาก และคงจะมีทิศทางเดิมคือหากประกันอีกก็จะไปกระทำความผิดซ้ำ ส่วนตนไม่มีสิทธิ์ตัดสินใจ

"ส่วนพ่อแม่ของเขาที่เพิ่งลงมา ก็ร้องห่มร้องไห้ ผมก็ไม่รู้จะอธิบายเขายังไง พูดไม่ออกเหมือนกัน พ่อแม่เขาก็อยากรับลูกเขากลับไป แม่ไมค์ถึงขนาดขอกับศาลว่า ขอประกันลูกไปสักเดือนหนึ่งได้ไหม แล้วกลับมาค่อยติดคุกต่อ" นายกฤษฎางค์ ระบุ

นายกฤษฎางค์ ย้ำว่าจำเลยในคดีอาญา ต้องได้รับการประกันตัว และข้ออ้างที่ถูกกล่าวหาว่าเป็นคดีที่โทษสูง ป.วิอาญาไม่ได้กำหนดไว้ กฎหมายไม่ได้บอกไว้ว่าถูกกำหนดโทษสูง แล้วจะไม่ให้ประกันตัว รัฐธรรมนูญเขียนไว้ชัดเจนว่า'คุณยังคงเป็นผู้บริสุทธิ์อยู่ จนกว่าศาลจะตัดสินให้คุณมีความผิด' อันนี้เป็นความเห็นของตนที่ต่างจากศาล

ประการต่อมาเรื่อง กลัวไปกระทำความผิดอีก คือกำหนดเงื่อนไข แล้วถูกกล่าวหาว่า ผิดเงื่อนไขหมายความว่าอย่างไรโดยเฉพาะคดีนี้เป็นคดีการเมือง เด็กพวกนี้เขาทะเลาะกับรัฐ รัฐก็ต้องตั้งข้อกล่าวหาอยู่แล้ว จะไปชื่นชมเอาดอกไม้ให้เด็กได้อย่างไร

"อัยการคัดค้านการประกันตัว เพราะเห็นว่า โทษอัตราสูง และออกไปแล้วจะกระทำความผิดอีก ผมคิดว่าทนายแผ่นดินควรจะต้องพิจารณาตัวเองเหมือนกัน" นายกฤษฎางค์ กล่าวตอนท้าย

เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ชี้ชะตาธาริต! ศาลนัดอ่านฎีกาครั้งที่ 6 คดีปฏิบัติหน้าที่มิชอบ แจ้งข้อหา 'อภิสิทธิ์-สุเทพ'

ศาลอาญา ถนนรัชดาภิเษก ศาลนัดอ่าน คำพิพากษาศาลฎีกา ครั้งที่ 6 คดีปฏิบัติหน้าที่มิชอบ หมายเลขดำ อ.310/2556 ที่ นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ อดีตนายกรัฐมนตรี และนายสุเทพ เทือกสุบรรณ อดีตรองนายกรัฐมนตรี

'ไทยโพสต์' ชนะคดี 'เสรีพิศุทธ์' ฟ้องหมิ่นประมาท กรณีเกาเหลา 'กมธ.ป.ป.ช.'

เมื่อเวลา 09.30 น. ศาลอาญารัชดาภิเษก นัดฟังคำพิพากษาคดี พล.ต.อ.เสรีพิศุทธ์ เตมียเวส เป็นโจทก์ยื่นฟ้องบริษัทสารสู่อนาคต (ไทยโพสต์) เป็นจำลย ในข้อหาหมิ่นประมาท

นักกฎหมายต้านแพคเกจก้าวไกลแก้ 112 ชี้ต้องเพิ่มโทษให้หนัก และครอบคลุมถึงชั้นเจ้าฟ้าขึ้นไป

ดร.ณัฎฐ์ ค้านเสนอแพคเกจ แก้มาตรา 112 แก้ไขโทษหนึ่งปีของพรรคก้าวไกล ที่ถูกต้องและเหมาะสมต้องเพิ่มโทษให้หนักขึ้นและคุ้มครองให้ครอบคลุมถึงพระบรมวงศานุวงศ์ชั้นเจ้าฟ้าขึ้นไป

เหตุใด ‘พรรคไทยภักดี’ ต้องปกป้องสถาบันฯ ‘หมอวรงค์’ มีคำตอบ

หลายคนแปลกใจว่าทำไมไทยภักดีต้องออกหน้า ทั้งที่คนที่มีหน้าที่ต้องกระทำไม่ว่าจะเป็นเจ้าหน้าที่รัฐหรือแม้แต่ฝ่ายการเมือง พรรคการเมืองทุกพรรค

ศาลอาญา สั่งจำคุก แก๊งปาไข่-สาดสีใส่ ม.พัน 4 รอ.

ที่ห้องพิจารณา 912 ศาลอาญา ถ.รัชดาภิเษก ศาลนัดฟังคำพิพากษา คดีดำอ.2384/64 ที่พนักงานอัยการคดีอาญา 3 เป็นโจทก์ฟ้องนายภาณุพงศ์ หรือไมค์ จาดนอก แกนนำกลุ่มราษฎร นายธนชัย หรือหอย เอื้อฤาชา แล

'พิ้งกี้' เครียด ผอมลง ร่วมฟังคดีแชร์ Forex ทนายยันเป็นเพียงนักลงทุน

ศาลนัดตรวจพยานหลักฐานคดี ฉ้อโกงแชร์FOREX 3 D ที่พนักงานอัยการคดีพิเศษ เป็นโจทก์ฟ้องนายอภิรักษ์ โกธิ อดีตผู้บริหาร แชร์ FOREX 3 D กับพวกรวม24 คน เป็นจำเลย รวมทั้งน.ส.สาวิกา ไชยเดช หรือพิ้งค์กี้ นักแสดงสาวชื่อดัง