กห.เปิดรายชื่อหน่วยทหารถูกยุบ-ปรับโอนในปี 2570

เปิดลิสต์หน่วยทหารถูกยุบ -ปรับโอน ภายในปี 2570 ตั้งเป้าหั่นกำลังพล 700 อัตรา “ทบ.-ทร.”ยังรอด ด้าน กห.ตั้งคณะทำงานวางแผนเฟส 2 เล็งพิจารณาหน่วยกำลังรบ ทำสมุดปกขาวเป็นคัมภีร์เหล่าทัพ

21 มี.ค.2567 - นายสุทิน คลังแสง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม กล่าวภายหลังการประชุมสภากลาโหมว่า สภากลาโหมเห็นชอบข้อเสนอของคณะทำงานด้านการปฏิรูปกองทัพ ส่วนที่สำคัญคือการปรับลดกำลังพลในระยะแรก ซึ่งเป็นระยะเร่งด่วน ระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ.2568 – 2570 และปิดอัตราที่ไม่จำเป็น รวมทั้งอัตราที่เกษียณ รวมแล้วกว่า 700 อัตรา นอกจากนั้นมีการยุบรวมหรือควบรวมองค์กรหรือหน่วยงานที่มีภารกิจใกล้เคียงกัน รวมทั้งการยุบหน่วยงาน ส่งผลให้งบประมาณลดลง 34 ล้านกว่าบาท

ด้าน พล.ร.ต.ธนิตพงศ์ สิริเศวตศักดิ์ โฆษกกระทรวงกลาโหม แถลงว่า การปรับปรุงโครงสร้างหน่วยระยะเร่งด่วนในปีในปีพ.ศ.2568 – 2570 นั้น มีเรื่องการปิดอัตราหลายหน่วย อัตราที่ว่างลงก็จะไม่บรรจุใหม่ส่วนการควบรวมหน่วยมีทั้งสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม เช่น สำนักงานประสานภารกิจทางทหาร กับ กอ.รมน. ซึ่งจะใช้ในงานปกติประสานงานได้ นอกจากนั้น ก็จะเป็นส่วนของกองบัญชาการกองทัพไทย กองทัพอากาศ

จากนั้นจะมี การปรับปรุงโครงสร้างระยะยาวในระยะที่ 2 ซึ่งมีการจัดตั้งคณะทำงานขึ้นมามีหัวหน้าสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหมเป็นประธาน ขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินการ โดยจะพิจารณาการปรับหน่วยจากสภาวะแวดล้อม ภัยคุกคามที่กองทัพต้องเผชิญ ทั้งในภาวะสงคราม หรือภาวะปกติ โดยดูว่าโครงสร้าง กำลังพล ต้องจัดวางอย่างไร ต้องมีการบรรจุข้าราชการกลาโหมในส่วนไหน ซึ่งกำลังพลก็จะลดลงตามแผนพัฒนากองทัพ อีกทั้งจะนำมาซึ่งการทำสมุดปกขาวเพื่อเป็นคัมภีร์ให้กองทัพนำไปเป็นแนวทางภาพดำเนินการเพื่อให้เป็นไปในทิศทางเดียว สำหรับการยุบรวมหน่วยกำลังรบนั้นจะพิจารณาในเฟสที่ 2 ต่อไป

สำหรับการควบรวมหน่วยที่มีภารกิจซ้ำซ้อนกับหน่วยงานอื่น ได้แก่ หน่วยงานสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหมควบรวมสำนักงานเลขานุการคณะกรรมการกำลังพลสำรอง กับ กองการสัสดี กรมสรรพกำลังกลาโหม, ปรับปรุงโครงสร้างกรมเทคโนโลยีสารสนเทศและอวกาศกลาโหม ให้สอดคล้องกับ ศูนย์ไซเบอร์ทหาร และเพิ่มการตรวจรักษาด้านจิตเวช, แปรสภาพสำนักงานอาเซียน สำนักนโยบายและแผนกลาโหม เป็น สำนักงานความร่วมมือระหว่างประเทศและอาเซียน

กองบัญชาการกองทัพไทย แปรสภาพศูนย์ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและความมั่นคง เป็น สำนักงานพัฒนาโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา, แปรสภาพศูนย์ไซเบอร์ทหาร เป็น หน่วยบัญชาการไซเบอร์ทหาร

กองทัพอากาศ จัดตั้งสำนักจัดหายุทโธปกรณ์ กรมส่งกำลังบำรุงทหารอากาศ และสำนักการฝึก กรมยุทธการทหารอากาศ โดยปรับเกลี่ยจาก สำนักงานประสานภารกิจด้านความมั่นคงกับกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร, เพิ่มขีดความสามารถในการรักษาพยาบาลของโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทย์ทหารอากาศ, ควบรวมศูนย์ไซเบอร์กองทัพอากาศ กับ กรมเทคโนโลยีเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารทหารอากาศ, จัดตั้งศูนย์การฝึกกองทัพอากาศน้ำพอง, โอนภารกิจการตรวจสอบมาตรฐานการบินของกรมจเรทหารอากาศ ให้ สำนักงานการบินกองทัพอากาศ, ปรับโครงสร้างกรมช่างทหารอากาศ, กรมสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ทหารอากาศ และกรมสรรพาวุธทหารอากาศรองรับสหวิทยาการ

ทั้งนี้ การยุบหน่วยที่หมดความจำเป็น คือสำนักงานประสานภารกิจด้านความมั่นคงกับกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร ศูนย์ประสานภารกิจทางทหาร สำนักนโยบายและแผนกลาโหม

เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

'สุทิน' มั่นใจ หุ้นเมีย ไม่ใช่จุดตาย เหตุต่างจากคนอื่นในอดีต ไม่มองถูกถูกเลื่อยขาเก้าอี้

รมว.กลาโหม มั่นใจ หุ้นเมีย ไม่ใช่จุดตาย เหตุต่างจากคนอื่นในอดีต ไม่มองถูกถูกเลื่อยขาเก้าอี้ แค่บังเอิญถูกร้องช่วงนี้ ระบุแล้วแต่จะมองนายกฯ ถูกวางยาหรือไม่ปมตั้ง'พิชิต'

พม.ดีเดย์ 27 พ.ค.แจกประกาศนียบัตรผู้บริบาลคุ้มครองสิทธิผู้สูงอายุ 35 ราย

พม. เตรียม มอบประกาศนียบัตร หลักสูตรผู้บริบาลคุ้มครองสิทธิผู้สูงอายุ 'วราวุธ' เผย ตั้งเป้า ขยายผลทั่วประเทศ ในปีงบ 68

กห.จะซื้อข้าวเก่า10ปีไปเลี้ยงทหาร ข่มหัวคนให้กินข้าวเน่า ไม่อำมหิตไปหน่อยหรือ

น.ส.รสนา โตสิตระกูล อดีตสมาชิกวุฒิสภา กรุงเทพมหานคร โพสต์ข้อความในเฟซบุ๊กแนวคิดเตรียมระบายข้าวค้างสต๊อก10ปี จากโกดังมาประกอบเลี้ยงกำลังพลในกองทัพ ว่า ว่า