พฤหัส, 6 ตุลาคม 2565

สภาพอากาศวันนี้
THAILAND 32.3°C/25.6°C

ข่าวพระราชสำนัก

ในหลวง-พระราชินี ทรงห่วงใยชาวปทุมธานีประสบอุทกภัย

12 ก.ย.2565 –  เวลา 13.05  น. พลเอก กัมปนาท  รุดดิษฐ์ องคมนตรี  ไปประชุมติดตามการแก้ไขสถานการณ์การเกิดอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดปทุมธานี ณ ห้องประชุมส่วนราชการ อาคารหอประชุม 100 ปี  เมืองธัญญบูรี เทศบาลนครรังสิต อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี โดยมีนายจรูญศักดิ์  สิงหเดช รองผู้ว่าราชการจังหวัด

สมเด็จพระพันปีหลวง มีข้อความลายพระหัตถ์แสดงความเสียพระราชหฤทัย ควีนเอลิซาเบธที่ 2 สวรรคต

0 ก.ย.2565 – สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ ให้ส่งข้อความลายพระราชหัตถ์แสดงความเสียพระราชหฤทัยไปยังพระมหากษัตริย์แห่งสหราชอาณาจักรพระองค์ใหม่ ในการที่สมเด็จพระราชินีนาถเอลิซาเบธที่ 2 แห่งสหราชอาณาจักร เสด็จสวรรคต เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2565 ความว่า

ในหลวงมีพระราชสาส์นแสดงความเสียพระราชหฤทัยต่อการสวรรคตของควีนเอลิซาเบธที่ 2

0 ก.ย.2565 – พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสาส์นแสดงความเสียพระราชหฤทัยไปยังสมเด็จพระเจ้าชาร์ลส์ที่ 3  พระมหากษัตริย์แห่งสหราชอาณาจักรพระองค์ใหม่ ในการที่สมเด็จพระราชินีนาถเอลิซาเบธที่ 2 แห่งสหราชอาณาจักร เสด็จสวรรคต

กรมสมเด็จพระเทพฯ พระราชทานพระราชวโกาสให้คณะบุคคลต่างๆ เฝ้าฯ

9 ก.ย. 2565 – เวลา 15.10  น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จออก ณ วังสระปทุม พระราชทานพระราชวโรกาสให้คณะบุคคลต่างๆ เฝ้าฯ ดังนี้

กรมสมเด็จพระเทพฯ พระราชทานพระราชวโรกาสให้คนตาบอดเฝ้าฯ

8 ก.ย.2565 – สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯสยามบรมราชกุมารี เสด็จออก ณ วังสระปทุม พระราชทานพระราชวโรกาสให้นายเอกกมล แพทยานันท์ นายกสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย นำคณะกรรมการบริหารสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย คณะกรรมการมูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทย

ในหลวงพระราชทานน้ำหลวงสรงศพ ม.จ.มงคลเฉลิม ยุคล

3 ส.ค.2565 – เวลา  17.25  น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่ง จากพระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต