รัฐบาลทหารเมียนมาออกกฎใหม่ ควบคุมพรรคการเมืองอย่างเข้มงวด ส่งสัญญาณเลือกตั้ง

รัฐบาลทหารเมียนมาให้เวลาพรรคการเมือง 2 เดือนในการลงทะเบียนภายใต้กฎหมายการเลือกตั้งฉบับใหม่อันเข้มงวดซึ่งบัญญัติโดยกองทัพฯ เป็นความเคลื่อนไหวที่อาจสื่อถึงการเลือกตั้งในปีนี้

แฟ้มภาพ พลเอกอาวุโส มิน อ่อง หล่าย ผู้นำรัฐบาลทหารเมียนมา (Photo by Handout / MYANMAR MILITARY INFORMATION TEAM / AFP)

เอเอฟพีรายงาน เมื่อวันศุกร์ที่ 27 มกราคม 2566 กล่าวว่า รัฐบาลทหารเมียนมาออกกฎหมายใหม่บังคับใช้สำหรับพรรคการเมือง มีเนื้อหากำหนดให้บรรดาพรรคทั้งในปัจจุบันและที่จะตั้งใหม่ ต้องลงทะเบียนกับคณะกรรมการการเลือกตั้งที่ได้รับการแต่งตั้งจากรัฐบาลทหาร ภายใน 60 วัน ตามรายงานของสื่อโกลบอลนิวไลท์ออฟเมียนมา

เนื้อหาโดยรวมสรุปว่า พรรคการเมืองต้องระดมสมาชิกพรรคอย่างน้อย 100,000 คนให้ได้ ภายใน 90 วันนับจากวันที่ได้รับอนุญาต และจะต้องเปิดสำนักงานในเมืองอย่างน้อยครึ่งหนึ่งของประเทศภายใน 180 วัน หากไม่สามารถดำเนินการได้ตามกฏหมายใหม่จะสูญเสียสถานะความเป็นพรรคการเมือง ไม่ว่าที่มีอยู่ก่อนหรือหลังกฏหมายฉบับนี้ประกาศใช้

การเลือกตั้งครั้งก่อนในเดือนพฤศจิกายน 2563 พรรคสันนิบาตแห่งชาติเพื่อประชาธิปไตยของอองซานซูจี ได้รับชัยชนะอย่างท่วมท้น พร้อมจัดตั้งรัฐบาลพลเรือนได้เป็นครั้งแรกในรอบหลายปี แต่กองทัพกลับก่อรัฐประหารด้วยข้ออ้างว่ามีการฉ้อโกงการเลือกตั้ง

ทั้งนี้ ภาวะฉุกเฉินของรัฐบาลทหารมีกำหนดสิ้นสุดในเดือนมกราคม หลังจากนั้นรัฐธรรมนูญระบุว่าผู้มีอำนาจต้องกำหนดแผนจัดการเลือกตั้งใหม่

มิน อ่อง หล่าย ผู้นำรัฐบาลทหารยืนกรานเมื่อตอนต้นปีว่า กองทัพจะจัดการเลือกตั้งแบบพรรคการเมืองอย่างเสรีและยุติธรรม แม้เขาจะไม่ได้ให้รายละเอียดว่าจะมีการเลือกตั้งเมื่อใด แต่นักวิเคราะห์คาดการณ์ว่าน่าจะเกิดขึ้นภายในปีนี้

ส่วนพรรคของนางอองซานซูจีซึ่งถูกยุบไปแล้วก่อนหน้านี้ คงไม่มีโอกาสได้ร่วมการเลือกตั้งอีก เพราะบุคลากรสำคัญในพรรคอยู่ระหว่างหลบหนีการจับกุมของรัฐบาล รวมทั้งนางอองซานซูจีเองที่ถูกจับขังยาวและคงไม่ได้ออกมาสู่การเมืองเมียนมาอีกนาน.

เพิ่มเพื่อน