กรอ. ประเมินปี 65 ภาคอุตสาหกรรมขยายตัวดึงเงินลงทุนทะลุ 2.76 แสนล้าน

วันชัย พนมชัย (แฟ้มภาพ)

กรอ.คาดปี 65 ภาคอุตสาหกรรมขยายตัว ดึงเม็ดเงินลงทุนกว่า 2.76 แสนล้านบาท ตอบรับนโยบายเปิดประเทศ 1 พ.ย.นี้

26 ต.ค. 2564 นายวันชัย พนมชัย อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม(กรอ.) เปิดเผยว่า กรอ. ตั้งเป้ามูลค่าการลงทุนในปีงบประมาณพ.ศ. 2565 กว่า 276,000 ล้านบาท และมีเป้าการประกอบกิจการโรงงานเพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า 2,800 ราย เพิ่มขึ้นจากปีงบประมาณ 2564 เพราะมั่นใจว่าจะได้รับอานิสง์จากนโยบายการเปิดประเทศตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 ซึ่งนโยบายนี้จะสร้างความเชื่อมั่นให้เห็นถึงศักยภาพของประเทศไทยในการบริหารจัดการสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด -19 และการกระจายวัคซีนได้ครอบคลุมมากขึ้น การดำเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่จะอยู่ร่วมกับโควิด -19 ที่จะขับเคลื่อนให้ทุกภาคส่วนเริ่มกลับมาดำเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจได้มากขึ้นทั้งในด้านการบริโภค การลงทุน การส่งออกสุทธิ การใช้จ่ายภาครัฐบาล

ทั้งนี้จะส่งผลให้ภาคอุตสาหกรรมมีการผลิตได้เพิ่มขึ้นตามความต้องการของตลาดในประเทศ ซึ่งคาดว่าจีดีพีปี 2565 จะขยายตัว 3-5% และจีดีพีโลกจะขยายตัว 4.5% ประกอบกับนโยบายส่งเสริมการลงทุนในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (อีอีซี) ที่มีการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่ เช่น ระบบการขนส่ง (สนามบินอู่ตะเภา รถไฟความเร็วสูง ท่าเรือมาบตาพุด) การพัฒนาสมาร์ทซีตี้ที่บ้านฉาง ที่มีการลงทุน 5G การสร้างซิลิคอนเทคปาร์ค การมีนโยบายส่งเสริมการลงทุนที่จะดึงดูดนักลงทุนต่างประเทศเข้ามาลงทุนในอุตสาหกรรมเป้าหมาย

เช่น ยานยนต์ไฟฟ้า ระบบอัตนมัติ/หุ่นยนต์ อาหารแห่งอนาคต พลังงานทางเลือก เศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน และเศรษฐกิจสีเขียว (บีซีจี) รวมถึงการจัดตั้งเขตส่งเสริมเศรษฐกิจพิเศษเพิ่มเติม 6 แห่งในพื้นที่อีอีซี ซึ่งจะส่งเสริมให้เกิดบรรยากาศของกรลงทุนที่จะขับเคลื่อนเศรษฐกิจให้เติบโตและจะกระตุ้นเศรษฐกิจในประเทศให้ขยายตัวได้ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้

นายวันชัย กล่าวว่า ในช่วงสถานการณ์โควิดที่ผ่านมา กระทรวงอุตสาหกรรมได้ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องส่งเสริมให้โรงงานทั่วประเทศได้มีการปฏิบัติตามมาตรการควบคุมป้องกันโรคอย่างเคร่งครัด (บับเบิล แอนด์ ซีล) ส่งผลให้เกิดความเชื่อมั่นของนักลงทุนอย่างต่อเนื่องแม้ในสถานการณ์โควิด-19 ในส่วนของเงินลงทุนภาคอุตสาหกรรมประจำปีงบประมาณ 2564 (ตุลาคม2563-กันยายน2564) ทั้งการตั้งโรงงานใหม่และการขยายกิจการ

ซึ่งมีมูลค่าการลงทุนรวม 350,064.72 ล้านบาท เทียบจากช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา ลดลง 13.51% การประกอบกิจการโรงงานใหม่ มีจำนวนทั้งสิ้น 2,666 โรงงาน ปรับตัวลดลงเล็กน้อย คิดเป็น 0. 78% มูลค่าเงินลงทุน มีการขยายตัวสูงขึ้นจำนวน 263,416.39 ล้านบาท เพิ่มขึ้นกว่า 36,000 ล้านบาท คิดเป็น 15.88% และมีโรงงานที่ได้รับอนุญาตขยายกิจการจำนวน 258 โรง ลดลง 66.31% มูลค่าเงินลงทุน 86,648.32 ล้านบาท และมีจำนวนโรงงานที่เลิกประกอบกิจการ จำนวน 720 โรงงาน ลดลง 3.23% มูลค่าการลงทุนของโรงงานที่เลิกกิจการ 39,488.29ล้านบาท ลดลง 19.15% เทียบกับปีที่ผ่านมา

โดยอุตสาหกรรมเป้าหมาย ทั้งยานยนต์wฟฟ้า อุปกรณ์และเครื่องมือทางการแพทย์ และอิเล็กหรอนิกส์อัจฉริยะ มีแนวโน้มเติบโตสูงขึ้น เป็นไปตามแนวทางร่างแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 และประกาศการส่งเสริมการลงทุนของสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน(บีโอไอ) ทั้งนี้ ตัวเลขการขอรับการส่งเสริมการลงทุนของบีโอไอ ในช่วง 9 เดือนแรกของปี 2564 มีมูลค่าสูงกว่า500,000 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 140% ของปีก่อน สะท้อนถึงความเชื่อมั่นของนักลงทุนต่อประเทศไทยที่มีอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากความเข้มแข็งในด้านปัจจัยพื้นฐาน

โดยแนวโน้มปี 2565 คาดว่าจะมีการขอรับการส่งเสริมการลงทุนเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง จากเศรษฐกิจโลกที่ฟื้นตัว ประกอบกับการย้ายฐานการผลิตที่เป็นผลจากสงครามการค้าโดยเฉพาะโครงกรลงทุนจากจีนและไต้หวัน นอกจากนี้มาตรการเปีดประเทศยังเป็นส่วนเสริมสร้างความเชื่อมั่นให้แก่นักลงทุนต่างชาติ และช่วยทำให้การเดินทางเข้าประเทศไทยของกลุ่มนักลงทุนสะดวกมากขึ้น

นายวันชัย กล่าวว่า ปัจจุบันกระทรวงอุตสาหกรรมได้ตระหนักถึงผลกระทบที่เกิดขึ้นกับผู้ประกอบการจากสถานการณ์ต่าง ๆ จึงได้มีมาตรการที่ช่วยลดภาระของผู้ลงทุนและเอื้อต่อบรรยากาศในการลงทุน เช่น การยกเว้นค่าธรรมเนียมรายปีและการยกเว้นค่าธรรมเนียมจดทะเบียนเครื่องจักร เป็นต้น รวมถึงการยกเลิกการต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน การปรับปรุงหลักเกณฑ์การขยายโรงงาน หรือการเพิ่มเครื่องจักรเพื่อเพิ่มกำลังการผลิตของโรงงานเป็นขั้นบันได ให้มีความเหมาะสมกับโรงงานแต่ละขนาด

เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

พบแคดเมียมอีกเพียบ! แอบซุกทั่วโรงงาน โดนอายัดทั้งหมดพร้อมรถบรรทุกอีก 2 คัน

ดร.ณัฐพล รังสิตพล ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม พร้อมด้วย นายจุลพงษ์ ทวีศรี อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม นายพุทธิกรณ์ วิชัยดิษฐ์ อุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสาคร ร้อยตรีประพันธ์ ถึกสกุล นายอำเภอเมืองสมุทรสาคร ดร.สุบรรณ มานะวิทยาการ นายก อบต.บางน้ำจืด

โฆษก มท. เผยยังไม่ประกาศพื้นที่ภัยพิบัติ โรงงานซุกกากแคดเมียม ห้ามเข้าพื้นที่ 90 วัน

นางสาวไตรศุลี ไตรสรณกุล เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยและโฆษกกระทรวงมหาดไทย เปิดเผยถึงกรณีที่จังหวัดสมุทรสาครโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสาคร พบว่ามีกากแคดเมียม และกากสังกะสี

เจาะข้อดีของเครื่องปั่นไฟนำเข้า ไอเทมที่ต้องมีทุกโรงงาน

การมีเครื่องปั่นไฟที่มีประสิทธิภาพถือเป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่งสำหรับโรงงานอุตสาหกรรมทุกประเภท เพราะนอกจากจะใช้ในงานก่อสร้าง ซ่อมแซม และการทำงานของเครื่องจักรแล้ว ยังต้องอาศัยเครื่องปั่นไฟในกระบวนการผลิตจำนวนมากอีกด้วย

คพ.-กรอ.เร่งทำแผนพัฒนาระบบ PRTR โรงงาน

3 ก.พ.2567 -  นางสาวปรีญาพร สุวรรณเกษ อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ (คพ.) ได้เดินทางเข้าพบและร่วมหารือกับนายจุลพงษ์ ทวีศรี อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม (กรอ.) พร้อมผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ ณ กรมโรงงานอุตสาหกรรม โดยหารือถึงบทบาทและภารกิจของ