คมนาคมเร่งอัดงบลงทุนเมกะโปรเจกต์ 1.4 ล้านล้านกระตุ้นเศรษฐกิจหลังฟื้นจากโควิด

“ศักดิ์สยาม” เปิดแผนคมนาคมปี65 ชี้เศรษฐกิจไทยเริ่มฟื้นตัวหลังโควิด-19 เตรียมอัดเมกะโปรเจค 40 โครงการ มูลค่ากว่า 1.4 ล้านล้านบาท หนุนโครงสร้างพื้นฐานเป็นหัวหอกการลงทุนภาครัฐ อัดเม็ดเงินลงระบบเศรษฐกิจ

28 ต.ค. 2564 นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รมวคมนาคม เปิดเผยภายในงานสัมนาหัวข้อเปิดโอกาสประเทศไทย ขับเคลื่อนเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน ว่าต้องยอมรับว่าผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ตั้งแต่ปี 2562 ส่งผลให้ทั่วโลกเกิดภาวะชะงักงันด้านเศรษฐกิจ โดยกองทุนการเงินระหว่างประเทศ ( IMF )ได้วิเคราะห์ผลกระทบจากโรคโควิด-19 ส่งผลให้เศรษฐกิจโลกหดตัวถึง 3.3% และเริ่มมีสัญญาณฟื้นตัวที่ดีขึ้นในปีนี้ โดยคาดการณ์การเติบโตทางเศรษฐกิจโลกปีนี้ อยู่ที่ 6.0 และในปี 2565 ประมาณการขยายตัวอยู่ที่ 4.4% 

อย่างไรก็ตามผลกระทบจากสถานการณ์โรคระบาดดังกล่าวได้ส่งผลต่อเศรษฐกิจของไทยเป็นอย่างมาก สภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) ได้ประมาณการอัตราหดตัวเศรษฐกิจไทยในปี 2563 จากสถานการณ์โควิด-19 อยู่ที่ 6.1% กล่าวคือ ลดลง 6.1% จากปี 2562 โดยเครื่องจักรเศรษฐกิจทุกตัวมีอัตราการหดตัว ยกเว้น การใช้จ่ายและการลงทุนของภาครัฐที่ยังเป็นส่วนสำคัญในการช่วยพยุงเศรษฐกิจของประเทศ

นายศักดิ์สยาม กล่าวว่า โดยสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.)ได้คาดการณ์การขยายตัวทางเศรษฐกิจในปี 2564 อยู่ที่ 0.7 – 1.2% สืบเนื่องมาจากการฟื้นตัวของเศรษฐกิจโลก และการฟื้นตัวของภาคเอกชนภายในประเทศ สอดคล้องกับธนาคารโลก คาดการณ์ว่า เศรษฐกิจของภูมิภาคนี้รวมถึงประเทศไทยเริ่มมีสัญญาณการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจที่ 2.2% 

ทั้งนี้เพื่อเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศให้ภาคเอกชนและภาคธุรกิจฟื้นตัวจากสถานการณ์ดังกล่าว ภาครัฐเป็นส่วนสำคัญอย่างยิ่ง ที่จะต้องทำการกระตุ้นเศรษฐกิจ จากการใช้จ่ายและการลงทุนของภาครัฐ เพื่อให้เครื่องจักรเศรษฐกิจด้านอื่นๆ ไม่ว่าจะเป็นการท่องเที่ยว การส่งออก การบริโภคภายในประเทศ และการลงทุนภาคเอกชน สามารถฟื้นตัวได้อย่างเข้มแข็ง มั่นคง และยั่งยืน

นายศักดิ์สยาม กล่าวด้วยว่า กระทรวงคมนาคม ซึ่งถือเป็นภาครัฐที่มีส่วนขับเคลื่อนเม็ดเงินการลงทุนในประเทศ ได้กำหนดแผนงานในปี 2565 จะขับเคลื่อนเศรษฐกิจของไทย หลังได้รับผลกระทบอย่างหนักจากโควิด-19 แบ่งเป็น 1.สภาพเศรษฐกิจในปัจจุบันและหลังจากโควิด-19 คลี่คลายลง และ 2.โครงการลงทุนที่สำคัญของกระทรวงคมนาคมที่จะขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทย

สำหรับโครงการลงทุนที่สำคัญด้านคมนาคม ประกอบด้วย 4 มิติ ครอบคลุมภาคขนส่งทางถนน ขนส่งทางราง ขนส่งทางน้ำ และขนส่งทางอากาศ โดยมูลค่าลงทุนโครงการสำคัญของกระทรวงคมนาคมปี 2565 รวม 40 โครงการ มูลค่ากว่า 1.4 ล้านล้านบาท ประกอบด้วย โครงการที่ได้ลงนามสัญญาแล้ว วงเงิน 5.16 แสนล้านบาท และ โครงการลงทุนใหม่ วงเงิน 9.74 แสนล้านบาท

ทั้งนี้โครงการที่ได้ลงนามสัญญาแล้ว ดำเนินการขับเคลื่อนต่อในปี 2565 ในวงเงิน 5.16 แสนล้านบาทนั้น ประกอบด้วย การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางถนน 1 โครงการ 32,220 ล้านบาท, การขนส่งทางบก 1 โครงการ 2,864 ล้านบาท, การขนส่งทางราง 7 โครงการ 476,154 ล้านบาท และการขนส่งทางอากาศ 4 โครงการ 5,716 ล้านบาท

สำหรับโครงการลงทุนใหม่ของกระทรวงคมนาคม ปี 2565 วงเงิน 9.74 แสนล้านบาท ประกอบด้วย การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางถนน จำนวน 12 โครงการ 281,205 ล้านบาท, การขนส่งทางบก จำนวน 1 โครงการ 1,361 ล้านบาท, การขนส่งทางราง จำนวน 5 โครงการ 624,879 ล้านบาท, ทางน้ำ จำนวน 5 โครงการ 7,561 ล้านบาท และทางอากาศ จำนวน 4 โครงการ 59,488 ล้านบาท

เพิ่มเพื่อน