ไทยพาณิชย์ชี้ ภาคการท่องเที่ยวฟื้นตัวแรง หนุนธุรกิจโรงแรม-สายการบิน

ภาคการท่องเที่ยวฟื้นตัวแรง จากการเร่งตัวของจำนวนนักท่องเที่ยว หนุนธุรกิจโรงแรมและสายการบินฟื้นตัวตาม

18 พ.ค. 2566 – ภาพรวมภาคการท่องเที่ยวในปี 2566 มีแนวโน้มฟื้นตัวได้ดีทั้งจากนักท่องเที่ยวต่างชาติและนักท่องเที่ยวชาวไทยนักท่องเที่ยวต่างชาติเร่งตัวแตะ 30 ล้านคน จากการประกาศเปิดประเทศในทันทีของจีนตั้งแต่ต้นปี 2566 ส่งผลให้นักท่องเที่ยวจีนกลับมาท่องเที่ยวในไทยเร็วขึ้น อีกทั้ง นักท่องเที่ยวชาติอื่นฟื้นตัวกลับมาใกล้เคียงกับช่วงก่อนเกิดโควิด-19 แล้ว โดยนักท่องเที่ยวหลักยังคงเป็นนักท่องเที่ยวจากอาเซียนและยุโรป อย่างไรก็ดี ยังมีปัจจัยเสี่ยงที่จะส่งผลต่อการฟื้นตัวของจำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติ ไม่ว่าจะเป็นภาวะเศรษฐกิจโลกที่มีแนวโน้มชะลอตัว ค่าใช้จ่ายในการเดินทางท่องเที่ยวยังอยู่ในระดับสูงจากต้นทุนด้านเชื้อเพลิง

นักท่องเที่ยวไทยมีแนวโน้มท่องเที่ยวในประเทศต่อเนื่องและกลับมาอยู่ในระดับก่อนเกิดโควิด-19 ได้ในปีนี้ จากภาวะเศรษฐกิจไทยที่เริ่มดีขึ้นเป็นลำดับส่งผลให้นักท่องเที่ยวไทยออกเดินทางท่องเที่ยวในประเทศมากขึ้น แต่ยังมีปัจจัยกดดันจากที่นักท่องเที่ยวไทยเลือกออกเดินทางท่องเที่ยวต่างประเทศมากขึ้นเช่นเดียวกัน อีกทั้ง ในช่วงที่เหลือของปีอาจจะยังไม่มีนโยบายกระตุ้นการท่องเที่ยวเพิ่มเติมหรือมีความล่าช้า

ธุรกิจโรงแรมฟื้นตัวได้ดีขึ้นตามจำนวนนักท่องเที่ยวที่เร่งตัวขึ้น แต่ยังต้องพึ่งพิงรายได้จากนักท่องเที่ยวไทยเป็นหลักอยู่
อัตราการเข้าพักมีแนวโน้มฟื้นตัวได้ดีอย่างเห็นได้ชัด สาเหตุหลักมาจากระยะเวลาเข้าพักของนักท่องเที่ยวต่างชาติยาวนานขึ้น รวมถึงอุปทานห้องพักยังไม่กลับมาอยู่ในระดับก่อนเกิดโควิด-19 โดยธุรกิจโรงแรมบางส่วนยังไม่เปิดให้บริการอย่างเต็มรูปแบบเนื่องจากต้องใช้เงินทุนค่อนข้างสูงในการดำเนินกิจการ และนักท่องเที่ยวกลุ่มหลักเป็นกรุ๊ปทัวร์ชาวจีนที่ยังเดินทางเข้าไทยไม่มากนักในระยะแรก

ราคาห้องพักเฉลี่ยเร่งตัวสูงขึ้น จากจำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติที่เพิ่มสูงขึ้นโดยเฉพาะนักท่องเที่ยวจีนที่เดินทางเข้าไทยกลุ่มแรกเป็นกลุ่มที่มีกำลังซื้อซึ่งจะเลือกพักโรงแรม 4-5 ดาวเป็นหลัก อีกทั้ง ธุรกิจโรงแรมมีการนำเสนอโปรโมชันด้านราคาเพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวไม่มากเท่ากับช่วงการเปิดประเทศในระยะแรก

อย่างไรก็ดี แม้จะมีสัญญาณการฟื้นตัวที่ดี แต่ธุรกิจโรงแรมยังต้องเผชิญกับความท้าทายหลายประการ ได้แก่ 1. ภาวะเศรษฐกิจโลกและเศรษฐกิจไทยที่มีทิศทางการเติบโตแบบชะลอตัว ซึ่งจะกระทบต่อความต้องการเดินทางท่องเที่ยว 2. ต้นทุนการดำเนินการที่สูงขึ้นเพื่อรองรับนักท่องเที่ยวต่างชาติที่เร่งตัว 3. ปัญหาการขาดแคลนแรงงาน ซึ่งจะส่งผลต่อความสามารถในการให้บริการและคุณภาพการให้บริการ 4. การแข่งขันที่สูงขึ้น จากโรงแรมที่เคยปิดให้บริการ, เปิดให้บริการบางส่วนในช่วงวิกฤตโควิด-19 และโรงแรมที่มีแผนเปิดในปีนี้หลังจากเลื่อนเปิดให้บริการเพราะวิกฤตโควิด-19 5. ประเด็นด้าน ESG ที่เข้ามามีบทบาทมากขึ้นในการดำเนินธุรกิจโรงแรม

ในทิศทางเดียวกัน ธุรกิจสายการบินสัญชาติไทยในปี 2566 มีแนวโน้มฟื้นตัวต่อเนื่องและคาดว่าจะมีมูลค่าตลาดราว 2.6 แสนล้านบาท คิดเป็น 85% เมื่อเทียบกับปี 2562

รายได้ขนส่งผู้โดยสารในเส้นทางบินระหว่างประเทศมีแนวโน้มเติบโตมากกว่าเท่าตัว จาก Pent-up demand ของการเดินทางระหว่างประเทศหลังจากปัญหาโควิด-19 คลี่คลายลง โดย 1. นักท่องเที่ยวต่างชาติเดินทางเข้าไทยเพิ่มขึ้นเป็น 30 ล้านคน โดยเฉพาะจากฝั่งเอเชีย อย่างเช่น จีน อาเซียน เกาหลีใต้และอินเดีย 2. นักท่องเที่ยวชาวไทยที่เดินทางไปต่างประเทศที่เพิ่มสูงขึ้นโดยเฉพาะในประเทศยอดนิยมอย่างเช่น ญี่ปุ่น สิงคโปร์ และเกาหลีใต้ และ 3. อัตราค่าโดยสารที่ยังอยู่ในระดับสูง ซึ่งต่อเนื่องจากไตรมาส 4 ปี 2565 ที่ราคาน้ำมันเพิ่มสูงขึ้นและเที่ยวบินมีจำนวนจำกัด แต่มีแนวโน้มปรับลดลงจากการเพิ่มเที่ยวบินที่มากขึ้นในปี 2566
รายได้ขนส่งผู้โดยสารเส้นทางบินในประเทศมีแนวโน้มฟื้นตัวต่อเนื่องจนมีมูลค่าใกล้เคียงกับก่อนวิกฤตโควิด-19 แล้ว โดยนักท่องเที่ยวภายในประเทศ (ทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ) มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นจาก 224 ล้านคนเป็น 287 ล้านคนโดยเฉพาะจากการเข้ามาของชาวต่างชาติ ประกอบกับ อัตราค่าโดยสารยังอยู่ในระดับค่อนข้างสูงภายหลังจากสายการบินเก็บค่า Fuel surcharge ในเส้นทางบินในประเทศ

รายได้ขนส่งสินค้ามีแนวโน้มลดลง จากอัตราค่าขนส่งสินค้าทางอากาศที่ปรับลดลงค่อนข้างมาก จากที่พุ่งขึ้นสูงในช่วงวิกฤตโควิด-19 ประกอบกับสายการบินกลับไปเน้นให้บริการขนส่งผู้โดยสารมากยิ่งขึ้น อย่างไรก็ดี สายการบินยังให้ความสำคัญกับการขนส่งสินค้าเพื่อเพิ่มความ Resilient ให้แก่ธุรกิจ

อย่างไรก็ดี การฟื้นตัวของธุรกิจการบินยังต้องเผชิญกับความท้าทายหลายประการ ได้แก่ 1. ภาวะเศรษฐกิจโลกที่เติบโตแบบชะลอตัวกับเศรษฐกิจไทยที่เผชิญความเสี่ยงหลายประการทั้งปัญหาหนี้ครัวเรือนและการค้าระหว่างประเทศ ซึ่งจะกระทบต่อกำลังซื้อและต่อเนื่องไปยังความต้องการเดินทางท่องเที่ยว 2. ต้นทุนค่าใช้จ่ายที่ยังอยู่ในระดับสูงจากราคาน้ำมันอากาศยานเฉลี่ยที่ยังสูงอยู่ราว 114 ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรล 3. การแข่งขันในธุรกิจสายการบิน จากการเพิ่มเที่ยวบินและเส้นทางบินใหม่มากขึ้นของทั้งสายการบินสัญชาติไทยและสายการบินต่างชาติ การขยายฝูงบินของสายการบิน รวมถึงแผนการเปิดสายการบินใหม่ ๆ หลายราย ซึ่งจะกดดันอัตราค่าโดยสารและส่งผลไปยังอัตรากำไรของธุรกิจสายการบิน 4. สถานะทางการเงินของสายการบินที่ยังค่อนข้างเปราะบางจากปัญหาช่วงโควิด-19 แม้จะเริ่มปรับตัวดีขึ้นจากรายได้ที่ฟื้นตัว และ 5. การปฏิบัติตาม Fly net zero 2050 ซึ่งเป็นประเด็นที่สายการบินต้องเร่งให้ความสำคัญและเริ่มเตรียมความพร้อมและวางแผนปรับตัวเพื่อบรรเทาต้นทุนคาร์บอนเครดิตที่จะเกิดขึ้นในอนาคต

ในระยะข้างหน้า SCB EIC ประเมินว่าภาคการท่องเที่ยวมีแนวโน้มกลับเข้าสู่ภาวะปกติ ซึ่งส่งผลให้ธุรกิจโรงแรมและธุรกิจการบินฟื้นตัวกลับไปใกล้เคียงช่วงก่อนโควิด-19 ได้ในช่วงปลายปี 2567

จำนวนนักท่องเที่ยวโดยรวมมีแนวโน้มฟื้นตัวได้ดีต่อเนื่อง นักท่องเที่ยวต่างชาติจะกลับมาอยู่ในระดับก่อนเกิดโควิด-19 ได้ในช่วงครึ่งปีหลังของปี 2567 จากความต้องการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวทั่วโลกที่ยังอยู่ในระดับสูง โดยเฉพาะนักท่องเที่ยวจีนที่จะเร่งตัวขึ้น อีกทั้ง ค่าใช้จ่ายในการเดินทางท่องเที่ยวมีแนวโน้มลดลงจากต้นทุนด้านเชื้อเพลิงที่ลดลงต่อเนื่องและ Capacity ของสายการบินที่กลับเข้าสู่ภาวะปกติ นักท่องเที่ยวไทยเที่ยวไทยมีแนวโน้มเติบโตเล็กน้อย จากความต้องการท่องเที่ยวในประเทศที่มีโอกาสชะลอตัวหลังสถานการณ์ในประเทศกลับเข้าสู่ภาวะปกติ ประกอบกับนักท่องเที่ยวไทยที่นิยมเดินทางท่องเที่ยวต่างประเทศมีโอกาสเดินทางไปต่างประเทศมากขึ้น

ธุรกิจโรงแรมจะฟื้นตัวได้ดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสอดคล้องกับจำนวนนักท่องเที่ยวที่จะกลับมาใกล้เคียงช่วงก่อนโควิด-19 โดยอัตราการเข้าพักมีแนวโน้มฟื้นตัวได้เร็วกว่าราคาห้องพักเฉลี่ย ส่วนหนึ่งเป็นผลจากธุรกิจโรงแรมเน้นการนำเสนอโปรโมชันแพ็กเกจห้องพักระยะยาวมากขึ้นเพื่อเพิ่มอัตราการเข้าพักให้สอดรับกับต้นทุนการดำเนินการ อย่างไรก็ดี ธุรกิจโรงแรมยังต้องเผชิญกับการแข่งขันที่สูงขึ้นจากโรงแรมใหม่ที่อยู่ระหว่างก่อสร้างและมีแผนเปิดตัวในอีก 2-3 ปี ข้างหน้า
ธุรกิจสายการบินโดยภาพรวมทั้งในเส้นทางบินภายในประเทศและระหว่างประเทศจะกลับมาอยู่ในระดับใกล้เคียงกับปี 2562 แล้วในช่วงปลายปี 2567 โดยเส้นทางในประเทศจะฟื้นตัวก่อนในปี 2566-2567 ส่วนเส้นทางระหว่างประเทศจะฟื้นตัวตามมา ทั้งนี้การฟื้นตัวของรายได้สายการบินสัญชาติไทยยังขึ้นอยู่กับหลายปัจจัย เช่น การปรับลดและเพิ่ม Capacity ของสายการบิน, แผนการฟื้นฟูกิจการของหลายสายการบิน, การแข่งขันของสายการบินจากต่างประเทศ, การขยายส่วนแบ่งตลาดเส้นทางระหว่างประเทศของสายการบิน Low-cost ที่มีอัตราค่าโดยสารที่ต่ำกว่า Full service, และปัจจัยเสี่ยงอื่น ๆ ทั้งปัญหาเศรษฐกิจ และปัญหาภูมิรัฐศาสตร์ เป็นต้น

เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

'บิ๊กตู่' ปลื้มตัวเลขนักท่องเที่ยวต่างชาติเชื่อสิ้นปีเป็นไปตามเป้า

โฆษกรัฐบาลเผย นายกฯ สนับสนุนดึงดูดนักท่องเที่ยวศักยภาพและท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ปลื้มตัวเลขต่างชาติเข้าไทย 5 เดือนกว่า 10 ล้านคน เชื่อมั่นในภาพรวมเป็นไปตามเป้าหมาย

'ท่องเที่ยวไทย' บูมโชว์ตัวเลขนักท่องเที่ยวต่างชาติเฉียด 10 ล้านคน

หลังจากสถานการณ์ท่องเที่ยวที่มีการปรับตัวดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทั้งส่วนการเดินทางท่องเที่ยวในประเทศของชาวไทย และการเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวของชาวต่างชาติภาพ

ไล่ออกลูกจ้างอุทยานฯเอราวัณ ทำอนาจารนักท่องเที่ยวสาวลิทัวเนีย

ความคืบหน้ากรณีนักท่องเที่ยวสาวชาวลิทัวเนีย อายุ 27 ปี แจ้งความต่อพนักงานสอบสวน สภ.ศรีสวัสดิ์ จ.กาญจนบุรี ว่า ถูกนายปราโมทย์ คงขำ อายุ 24 ปี อยู่บ้านเลขที่ 137 หมู่ ต.ช่องสะเดา อ.เมือง จ.กาญจนบุรี

ผบ.ตร. สั่งสอบปมบุกทลายสถานบันเทิงย่านเพชรบุรีตัดใหม่ จับนักเที่ยวจีน 48 คนมั่วยา

พล.ต.อ.ดำรงศักดิ์ กิตติประภัสร์ ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ (ผบ.ตร.) กล่าวถึงเจ้าหน้าที่กองกำกับการสวัสดิภาพเด็กและสตรี(กก.ดส.) นำกลังเข้าตรวจค้น ไดมอนด์ เคทีวี ภายในเมรีอาบอบนวด ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ พื้นที่ สน.มักกะสัน

ปลื้ม นักท่องเที่ยวจีนเข้าไทยทะลุ 1 ล้านคน

นายกฯ ส่งเสริมการสร้างความเชื่อมั่น ภาพลักษณ์ด้านความปลอดภัยด้านในเรื่องการท่องเที่ยว ยินดีนักท่องเที่ยวจีนมาไทยฟื้นตัวต่อเนื่อง จำนวนเที่ยวบินเพิ่มขึ้น 98% เที่ยวไทยแล้วกว่า 1 ล้านคน