1 ทศวรรษ รางวัลบรรเลงดนตรีไทยศรทอง

เพื่อสืบสานมรดกวัฒนธรรมล้ำค่า มูลนิธิหลวงประดิษฐไพเราะ (ศร ศิลปบรรเลง) จัดการประกวดบรรเลงดนตรีไทยศรทอง ชิงถ้วยพระราชทานฯ มีเยาวชนคนรุ่นใหม่สนใจร่วมประชันความสามารถด้านดนตรีไทยอย่างคึกคัก ในพิธีมอบรางวัลการประกวดบรรเลงดนตรีไทยศรทอง ชิงถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว              สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณี        สิริพัชร มหาวัชรราชธิดา สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา และสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ         เจ้าฟ้าที่ปังกรรัศมีโชติ มหาวชิโรตตมางกูร สิริวิบูลยราชกุมาร ครั้งที่ 5 พ.ศ.2565 อาจารย์มาลินี สาคริก ประธานกรรมการมูลนิธิหลวงประดิษฐไพเราะ (ศร ศิลปบรรเลง) เป็นประธาน พร้อมด้วยนายฐาปน  สิริวัฒนภักดี กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) อาจารย์ภูธร ภูมะธน นายนิติกร กรัยวิเชียร ดร.จงรัก วัชรินทร์รัตน์ และ ผศ.ดร.ธงรบ รื่นบันเทิง     เข้าร่วมงาน ณ C asean อาคาร CW Tower

นายนิติกร กรัยวิเชียร กล่าวว่า สำหรับงานการประกวดการบรรเลงดนตรีไทยศรทองจัดขึ้นอย่างต่อเนื่องนับตั้งแต่ปี 2557 จนถึงปัจจุปัน นับเป็นเวลา 10 ปีเต็มที่มูลนิธิสิริวัฒนภักดี และบริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) ได้รับเกียรติจากมูลนิธิหลวงประดิษฐไพเราะ (ศร ศิลปบรรเลง) ให้ได้เข้ามามีส่วนร่วมสนับสนุนกิจกรรมเกี่ยวกับดนตรีไทยอันเป็นประโยชน์ยิ่ง ด้วยเล็งเห็นว่ามูลนิธิหลวงประดิษฐไพเราะ (ศร ศิลปบรรเลง) เป็นเสาหลักในวงการดนตรีไทยในปัจจุบัน ที่จะธำรงรักษาไว้ซึ่งการเรียนการสอน และการสืบทอดในเรื่องของ ดนตรีไทย

ส่วนของมูลนิธิสิริวัฒนภักดี และบริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) เล็งเห็นว่า สิ่งเหล่านี้ที่มูลนิธิทำมานั้นเป็นประโยชน์อย่างยิ่ง ในการสืบสาน รักษา และต่อยอดมรดกอันเป็นวัฒนธรรมที่สำคัญของชาติ การประกวดชิงถ้วยพระราชทาน ปี 2565 จัดขึ้นเป็นครั้งที่ 5 สำหรับการประกวดเวทีนี้ น้องๆ เยาวชนได้นำทักษะที่ได้ศึกษาเรียนรู้มาประลองกับเพื่อนๆ ในวัยเดียวกันเพื่อที่จะพัฒนาต่อยอดฝีมือของตนเองขึ้นเรื่อย ๆ และสิ่งเหล่านี้จะเป็นสมบัติติดตัวไปตลอดชีวิต ซึ่งสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้อย่างหลากหลาย เช่นมีโอกาสต่อยอดการศึกษาในหลายๆ สถาบัน

เด็กหญิงอัยยนันท์ เลิศสินธพานนท์ ผู้ชนะรางวัลชนะเลิศ ซออู้ ระดับประถมศึกษา เผยว่า รู้สึกดีใจมากที่ได้รับรางวัล เวทีนี้ทำให้หนูได้มีประสบการณ์มากขึ้น ได้รู้จักคนมากขึ้น ส่วนของเครื่องดนตรีที่เล่นคือซออู้ เสียงมันจะอู้ ๆ เหมือนชื่อสเน่ห์ของซออู้ที่ทำให้หนูชอบเล่น คือ ตอนเด็ก ๆ ครูเคยให้หนูลองเล่นเครื่องดนตรีหลายแบบ เมื่อได้เล่นแล้วรู้สึกชื่นชอบเสียงเครื่องดนตรีนี้มากๆ ขอเชิญชวนเพื่อนๆ ให้หันมาอนุรักษ์วัฒนธรรมและดนตรีไทยไม่ให้สูญหายไป และเป็นการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์แถมยังสนุกด้วย

นางสาววาศินี สุวรรณแพทย์ ผู้ชนะรางวัลชนะเลิศ ขิมสาย ระดับมัธยมศึกษา กล่าวว่า รู้สึกภูมิใจและดีใจมาก หนูพยายามฝึกซ้อมอย่างหนัก เครื่องดนตรีที่ใช้แข่งคือขิมสาย เป็นเครื่องดนตรีประเภทตี เล่นได้ทั้งแนวละมุนหรือดุดันสามารถเล่นได้หลากหลายเพลงและหลากหลายสไตล์ เป็นเครื่องดนตรีที่หนูคิดว่า น่าจะเล่นง่ายและเหมาะกับคนทั่วไปที่จะเริ่มเล่นดนตรีไทยด้วย

” แรงบันดาลใจที่ทำให้หนูมาเล่นเครื่องดนตรีไทย คือ คุณพ่อชอบดนตรีไทยเลยให้หนูกับพี่ชายเข้าเรียนดนตรีไทย และใช้ความสามารถพิเศษด้านดนตรีนี้สอบเข้ามัธยมและมหาวิทยาลัยได้ ทำให้อยากพัฒนาตนเอง หนูขอเชิญชวนเพื่อน ๆ หันมาเล่นดนตรีไทย เชื่อว่า ดนตรีไทยมีเอกลักษณ์ในตนเอง และสามารถนำมาบรรเลงร่วมกับดนตรีสากลได้เป็นอย่างดี กลายเป็นดนตรีสมัยใหม่ มาร่วมอนุรักษ์ดนตรีไทยไปด้วยกัน”  นางสาววาศินี กล่าว

การประกวดบรรเลงดนตรีไทยศรทองชิงถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯ  พระบรมราชินี สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา และสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าที่ปังกรรัศมีโชติ          มหาวชิโรตตมางกูร สิริวิบูลยราชกุมาร ครั้งที่ 5 พ.ศ. 2565 จัดขึ้นโดยมูลนิธิหลวงประดิษฐไพเราะ (ศร ศิลปบรรเลง) ได้รับการสนับสนุนจากมูลนิธิสิริวัฒนภักดี บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) และคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยมีจุดมุ่งหมายที่จะส่งเสริมให้นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา และระดับมัธยมศึกษาได้พัฒนาฝีมือการบรรเลงดนตรีไทย อีกทั้งเป็นการโน้มนําให้เยาวชนหันมาสนใจดนตรีไทยอันเป็นเอกลักษณ์ ที่สําคัญยิ่งของชาติ และยังเป็นมรดกทางวัฒนธรรมอันควรค่าแก่การธํารงรักษาไว้สืบไป

เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

เมืองสุขสยาม ณ ไอคอนสยาม ร่วมกับพันธมิตร สืบสานประเพณีลอยกระทง จัดงาน “SOOKSIAM ลำนำ วันเพ็ญ ” วันนี้ – 30 พฤศจิกายน 2566

“เมืองสุขสยาม ณ ไอคอนสยาม” ผสานความร่วมมือกับทางหน่วยงานของภาครัฐ กระทรวงวัฒนธรรม , การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) และหน่วยงานภาคเอกชน บริษัทไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน

“เยาวชนเจ้าบ้านสืบสานวัฒนธรรม” สืบสานวิถีถิ่นไทยให้ยั่งยืนจากรุ่นสู่รุ่น เตรียมต้อนรับนักท่องเที่ยว พร้อมบอกเล่าความเป็นไทยไปทั่วโลก

การปลูกฝังให้เยาวชนมีความภูมิใจในวัฒนธรรมไทย มีความรักในวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของไทยเป็นสิ่งสำคัญ ดังนั้น การสนับสนุนและส่งเสริมให้เยาวชนเข้ามามีส่วนร่วมในการอนุรักษ์

'ลอยกระทง'ทั่วไทย ดื่มด่ำสายน้ำแห่งวัฒนธรรม

ใกล้เข้ามาแล้วสำหรับเทศกาลลอยกระทง ในปี 2566 นี้ จะตรงกับวันจันทร์ที่ 27 พ.ย. ซึ่งเป็นหนึ่งในเทศกาลยอดนิยมที่คนไทยเดินทางไปร่วมงานเพื่อสืบสานประเพณีและระลึกถึงความสำคัญของเเม่น้ำลำคลองที่หล่อเลี้ยงชีวิตอยู่เสมอผ่านการขอขมาพระแม่คงคา

‘ไทยเบฟ’ ปลดปล่อยศักยภาพคนรุ่นใหม่ สู่องค์กรต้นแบบเติบโตยั่งยืน

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) เป็นที่รู้จักอย่างดี ในฐานะผู้นำธุรกิจอาหารและเครื่องดื่มครบวงจรในภูมิภาคอาเซียน อีกความโดดเด่นของไทยเบฟ เป็นการมุ่งมั่นสู่การเป็นองค์กรแห่งความเป็นเลิศด้านการพัฒนาบุคลากร

คาราวาน "ผ้าห่มผืนเขียวรักษ์โลก" เริ่มแล้วจังหวัดแรก “บุรีรัมย์” มอบรอยยิ้ม และความอบอุ่น จาก “ผู้รับ สู่ผู้ให้”

เริ่มต้นออกเดินทางแล้วเป็นจังหวัดแรกที่บุรีรัมย์ ณ โรงเรียนบ้านหงอนไก่(โคกสง่า) สำหรับคาราวาน "ผ้าห่มผืนเขียวรักษ์โลก" (Eco Friendly Blanket) ภายใต้โครงการ ไทยเบฟรวมใจ…ต้านภัยหนาว

ถอดรหัสความสำเร็จ ไทยเบฟ ครองใจคนรุ่นใหม่ อยากร่วมงาน

ยังคงครองอันดับความนิยมของกลุ่มคนรุ่นใหม่ที่อยากร่วมงานมากที่สุดในอันดับต้นๆ มาอย่างต่อเนื่อง สำหรับ บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)